Továbbképzések és konferenciák

RMPSZ tagság

Regisztráljon a tagsággal járó előnyökért:
- ingyenes és kedvezményes továbbképzések
- naprakész információszolgáltatás
- egyszerű ügyintézés
Jelentkezés

Szakmai konferencia - Kolozsvár 2017. november 25.

Szakmai konferencia óvodapedagógusok számára
Kolozsvár

Sikeresen zajlott le szombaton az Óvodapedagógusok a gyermekközpontú óvodákban című konferencia Kolozsváron. Az esemény a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program részeként az óvónők továbbképzéseinek első tájékoztatórendezvénye volt, ahol az érdekeltek minden olyan információ birtokába juthattak, ami óvodafejlesztés terén a közeljövőben a romániai magyar óvodákban várható.

A konferencián köszöntő beszédet mondott Dr. Grezsa István, a határon átnyúló beruházások ellenőrzéséért felelős miniszteri biztos, aki többek között azt hangsúlyozta, hogy a Magyar Kormány hosszú távon szándékozik megerősíteni a határon túli magyar oktatás „gyökerét", amely révén a bölcsődék és óvodák tejes rendszerét szeretné átfogni.

Burus-Siklódi Botond, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége elnöke részletesen ismertette az Óvodafejlesztési Program tervezetét, bemutatva annak elemeit: óvodák építése, állagmegújítások, kül- és beltéri fejlesztések, modern eszközök beszerzése, és nem utolsó sorban a szakmai fejlesztés. Utóbbi témában azt is elmondta, hogy a 3 továbbképzés, amelyeket a tanügyminisztérium az elmúlt napokban akkreditált, 2300 óvodapedagógus számára lesz felkínálva, és a sorozat valószínűleg 2019-ben is folytatódni fog.

A konferencián bemutatásra került a Magyar saroknak nevezett fejlesztőcsomag, amely 35 készségfejlesztő játékot, mesés- és mondókáskönyvet tartalmaz. Mindez egy kisszekrény méretű polcra helyezhető ki. A konferencián Dr. Grezsa István 5 közép-erdélyi megyét képviselő 5 óvodapedagógusnak adott át egy-egy Magyar sarkot. Decemberben minden olyan romániai óvoda kap egyet, amelyben magyar nyelven is zajlik oktatás.

A szünet után Dr. Demény Piroska, Dr. Horváth Gizella és Deák Gyula mutatták be részletesen a 3 szakmai-módszertani továbbképzést, hogy a jelen lévő több mint 100 óvodapedagógus megismerhesse a felkínált programok tartalmát, módszertani szempontjait.

Szakmai konferencia - Szováta 2017. december 9.

Szakmai konferencia óvodapedagógusok számára
Szováta, Teleki Oktatási és Módszertani Központ

Igencsak nagy volt az érdeklődés az óvodapedagógusok részéről a december 9-én megszervezett szovátai rendezvényünk iránt. Az Óvodapedagógusok a gyermekközpontú óvodákban című konferenciánkra 160 Maros megyei óvónő és egy óvóbácsi volt kíváncsi. Hogy a megye minden részéből kényelmesen eljuthassanak a Szovátára, két autóbuszt béreltünk, amelyek a Kis-Küküllő és a Nyárád-menti településekről felvették az érdeklődőket, majd haza is szállították az óvodapedagógusokat. Így aztán a Teleki Oktatási és Módszertani Központban fellelhető összes széken ült valaki, sőt, néhányon ketten is.

A jó hangulatot a szovátai 2-es Számú Napköziotthon és a 3-as Számú Óvoda gyerekeinek rövid, karcsonyra hangoló szereplése biztosította, akiket Buslig Dalma Mária, Fodor Hajnal, Lukács Kinga, Fülöp Andrea óvónők tanítottak be.

Köszöntőbeszédében a Nemzeti Oktatási Minisztérium államtitkára kihangsúlyozta: a gyerek lételeme a játék, ami komoly dolog és „nagy titok", mert az óvodás játszva ismeri meg a környező világát, játszva tanul énekelni, számolni és mesét hallgatni és ugyancsak játszva lesz egy csapat része.

A moldvai származású Benchea Valentin, a Nemzetpolitikai Államtitkárság Erdélyi és Csángó Osztálya referense örömét fejezte ki, hogy ilyen nagy az érdeklődés a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program infrastrukturális fejlesztései és az óvodapedagógusok szakmai-módszertani továbbképzései iránt. Elmondta: a Korona országaiban jelenleg 48000 gyermek jár magyar tannyelvű óvódába. Ezt a számot igyekszik 60000-re növelni a Magyar Kormány.

Burus-Siklódi Botond, az RMPSZ elnöke örömmel nyugtázta, hogy az óvodafejlesztési projekt kapcsán a magyar kormány stratégiai partnerként tekint az RMPSZ-re, és a szövetség részese lehet a fejlesztési elképzelések megvalósításának.

A beszédek után a Magyar sarok nevű fejlesztőcsomagok jelképes átadása következett Buslig Dalma szovátai és Vincze Csilla marosvásárhelyi óvónők részére, akik a Maros megyei óvodapedagógusok képviseletében vették át azokat. A konferencia után a két pedagógusnak kiemelt szerepe volt a megyében kiosztásra került 212 Magyar sarok pár nap alatt lezajlott célba juttatásában.

A szünet után Dr. Demény Piroska, a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kara, Pedagógia és Alkalmazott Didaktikai Intézetének (PADI) adjunktusa, Márton Adél, Hargita Megye Tanfelügyelősége óvodapedagógusokért felelős szaktanfelügyelője és Deák Gyula a Romániai Magyar Néptánc Egyesület elnöke részletesen ismertették az óvodapedagógusok számára felkínált 3 akkreditált továbbképzést.
A rendezvény egy tartalmas állófogadással zárult, amely személyes beszélgetésekre adott alkalmat a pedagóguskollégák között.

Szakmai konferencia - Csíkszereda 2017. december 12.

Szakmai konferencia óvodapedagógusok számára
Csíkszereda, Apáczai Csere János Pedagógusok Háza

A harmadik „indítókonferencián" is megtelt a Hargita Megyei Pedagógusok Háza 180 férőhelyes Aula Magna terme, pedig csak a csíkszéki, gyergyószéki és a Maroshévíz környéki óvodapedagógusokat hívtuk meg Csíkszeredába. Így aztán pár módszertani csomagot – amelyből minden érdeklődő kapott egyet – a regisztráció idején kellett összeállítaniuk az RMPSZ munkatársainak.

A hangulatos gyermekműsort a csíkszeredai Napocska óvoda apró művészei biztosították, Nyírő Ibolya és Máthé Tünde óvónők vezetésével. Nagy tapsban részesültek.

Elsőként Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja, Lukács Bence Ákos köszöntötte a jelenlevőket. Elmondta: a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program elindításának célja, hogy megerősítse az identitásmegőrzés első lépcsőfokának számító anyanyelvi óvodai oktatást. Mint fogalmazott, a magyar kormány elkötelezett abban, hogy a módszertani megújuláshoz is megadja a szükséges támogatást.

Mayla Júlia, a Nemzeti Oktatási Minisztérium óvodapedagógusokért felelős szakfelügyelője Dr. Kovács Irénke államtitkár asszony üzenetét tolmácsolta, amelyben többek között köszönetet mondott a Magyar Kormánynak, amiért szívén viseli a magyar óvodások és óvodapedagógusok sorsát, és gyakorlati lépéseket tesz annak érdekében, hogy a kisebbségi helyzetet előnnyé varázsolja számukra. A szakfelügyelő asszony a maga nevében azt hangsúlyozta ki, hogy a jó pedagógust nem kell kérlelni hogy iratkozzon a képzésekre, az keresi a lehetőséget, mert tudja, akár a jó erdész, hogy a fejsze csak akkor vág, ha folyamatosan élezik.

Burus-Siklódi Botond, az RMPSZ elnöke ismertette az óvodafejlesztési program három fő pillérét: az infrastrukturális beruházásokat, az eszközbeli külső és belső fejlesztéseket és óvodapedagógusok szakmai-módszertani továbbképzéseit. Elmondta: az RMPSZ megyei és regionális elnökei és az óvodavezetők egyeztetett javaslatai alapján az elkövetkező hónapokban 223 óvodai játszóteret alakítanak ki és 300 óvodában kerül sor eszközfejlesztésre. Kihangsúlyozta, hogy 2018 februárjától három akkreditált továbbképzés kerül meghirdetésre, több mint 2300 óvónő részére.

A konferencia ünnepélyes pillanata volt a Magyar sarok nevű fejlesztőcsomagok jelképes átadása. A kollégák nevében ezeket egy-egy csíkszeredai, gyergyószentmiklósi és maroshévízi óvoda vezetője vette át.
A szünet után Szőcs Imola, Kovászna Megye Tanfelügyelősége óvodapedagógusokért felelős szaktanfelügyelője, Márton Adél, Hargita Megye Tanfelügyelősége óvodapedagógusokért felelős szaktanfelügyelője és Galaczi Hajnalka szaktanfelügyelő, a Kompetenciafejlesztés népi hagyományok által című képzés programigazgatója részletesen ismertették az óvodapedagógusok számára felkínált 3 akkreditált továbbképzést.
A rendezvény egy tartalmas állófogadással zárult, amely személyes beszélgetésekre adott alkalmat a pedagóguskollégák között.

Szakmai konferencia - Sepsiszentgyörgy 2017. december 13.

Szakmai konferencia óvodapedagógusok számára
Sepsiszentgyörgy, Székely Mikó Kollégium, Díszterem

Konferenciasorozatunk negyedik állomására, Sepsiszentgyörgyre nem csak Háromszékről, de Brassó megyéből is elutaztak az óvodapedagógusok, hogy az óvodafejlesztés és a szakmai-módszertani továbbképzések témakörében közvetlen módon jussanak információkhoz. Így ott is 180 körül volt a Székely Mikó Kollégium Dísztermében ülő résztvevők száma.

Az óvodai életre való nem is annyira rövid ráhangolódást a sepsiszentgyörgyi Hófehérke és Gulliver óvodák gyerekeinek szereplése biztosította. Az óvónők, akik őket felkészítették: Benkő Márta Orsolya, Buksa Éva, Sebestyén Kinga és Ugron Kinga Noémi voltak.

Műsoruk után Brendus Réka, a Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezető-helyettese röviden ismertette a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programot, kiemelve: a minden magyar tannyelvű óvodának átadásra kerülő Magyar sarok fejlesztőcsomagok sokoldalú, az ismeretek teljes spektrumának elsajátítására alkalmas eszközöket tartalmaznak.

Mayla Júlia, a romániai oktatási minisztérium óvodapedagógusokért felelős szakfelügyelője Dr. Kovács Irén Erzsébet államtitkár üzenetét tolmácsolva elmondta, a Magyar sarkok az óvodások értelmi és érzelmi fejlődéséhez járulnak hozzá. Kifejezte köszönetét a Magyar Kormánynak az ajándékért, így fogalmazva meg: ez az a ritka alkalom, amikor a kisebbségi lét előnyt jelenthet. A maga nevében a szakfelügyelő kiemelte: a sár, a köves út, melyet a kicsi gumicsizmás óvodások bejárnak sokszor jobb lecke, mint az aszfaltos úté.

Burus-Siklódi Botond, az óvodafejlesztési program erdélyi stratégiai partnerének, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke beszédében kifejtette, a program nem csupán a nagy és kis infrastrukturális fejlesztésekről szól – az óvodaépítéstől és -felújítástól a játszóterek építésén át az oktatási-didaktikai eszközök beszerzéséig –, hanem az óvodapedagógusok széleskörű szakmai-módszertani fejlesztéséről is. A Magyar sarkokról megjegyezte: „elismerés és köszönet a korábban példátlan fejlesztési lehetőségért". Végezetül Kiss Imre, Kovászna megye főtanfelügyelője elmondta, a Magyar sarkoknak Háromszéken 133 óvoda 4540 óvodása fog örülni, akiket 330 magyar óvónő oktat 242 csoportban.
A magyar sarkok jelképes átadását követően a konferencia szakmai része következett. Az óvodapedagógusok didaktikai kultúrájának megújulása című továbbképzést Szőcs Imola, Kovászna Megye Tanfelügyelősége óvodapedagógusokért felelős szaktanfelügyelője, Az óvoda és a család együttműködése a gyermekek fejlesztése érdekében című programot Márton Adél, Hargita Megye Tanfelügyelősége óvodapedagógusokért felelős szaktanfelügyelője, a Kompetenciafejlesztés népi hagyományok által címűt pedig Deák Gyula, a Romániai Magyar Néptánc Egyesület elnöke ismertette.

A rendezvény egy tartalmas fogadással zárult, amely személyes beszélgetésekre adott alkalmat a pedagóguskollégák között. Innen a sepsiszéki és erdővidéki óvónők a Kós Károly Líceumba igyekeztek, ahol átvehették az óvodáik számára adományozott Magyar sarkokat.

Szakmai konferencia - Székelyudvarhely 2017. december 14.

Szakmai konferencia óvodapedagógusok számára
Székelyudvarhely, Polgármesteri Hivatal, Szent István terem

A székelyudvarhelyi „indítókonferenciánkra" csak az udvarhelyszéki és a Székelykeresztúr környéki óvodapedagógusokat hívták, várták. Ehhez képest a 150 körüli óvodapedagógus megjelenése a polgármesteri hivatal Szent István termében igencsak jónak mondható.

A rövid kulturális műsort, amely jó hangulatot teremtett a résztvevők körében, az Eszterlánc óvoda pajkos gyermekei biztosították. Betanítóik Arcz Ilona és Bíró Krisztina voltak.

Elsőként a Magyar Kormány képviseletét felvállaló Bujdosó János kormánybiztosi koordinátor lépett a mikrofonhoz. Beszédében többek között azt hangsúlyozta, hogy a Magyar Állam a Kárpátmedencei Óvodafejlesztési Program első ütemének keretében 7,5 milliárd forinttal támogatja a romániai magyar óvodákat, úgy az infrastruktúra fejlesztése, mint az óvodapedagógusok továbbképzése terén.

A romániai oktatási minisztérium képviseletében Majla Júlia óvodapedagógusokért felelős szakfelügyelő köszöntötte a jelenlévőket. Dr. Kovács Irénke államtitkár üzenetét tolmácsolva elmondta: hálás köszönetét fejezi ki a Magyar Kormánynak, amiért szívügyének tartja a magyar óvodások és óvodapedagógusok sorsát, de ugyancsak köszönetet illeti a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségét is, amely rendíthetetenül küzd a magyar pedagógusaink minőségi továbbképzéséért és gyerekeink minőségi oktatásáért. Az államtitkári üzenet kihangsúlyozta annak az állandó együttműködésnek a fontosságát, amely a Kisebbségi Oktatásért Felelős Államtitkári Kabinet és a Szövetség között fennáll. Beszédének második részében Majla Júlia óvónőként szólt a hallgatósághoz. Elmondta: számára az óvodai munka akkor lett teljesebb, amikor a városi óvodák helyzetét összehasonlíthatta a vidéki óvodák körülményével. Állítja, hogy a sár, a köves út, melyet a kicsi gumicsizmás óvodások bejárnak sokszor jobb lecke, mint az aszfaltos úté.

Beszédében Burus-Siklódi Botond, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke kiemelte: a szakmai továbbképzések programját is úgy állították össze, hogy azzal valóban hasznára legyenek az óvodapedagógusoknak. Az őket képviselő szaktanfelügyelőket, de a Partiumi Keresztény Egyetem és a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Alkalmazott Didaktikai Intézete, illetve a Romániai Magyar Néptánc¬egyesület és a budapesti Hagyományok Háza szakembereit is meghallgatták. Ilyenformán 90%-os részvételt prognosztizálnak a képzéseken, annál is inkább, hogy most már mindhárom felkínált szakmai-módszertani képzés akkreditált, amelyek elvégzése nyomán a több mint több mint 2300 óvodapedagógus összesen 36 kreditpont igényelhet.

A konferencia ünnepélyes pillanata volt a Magyar sarok nevű fejlesztőcsomagok jelképes átadása. Ezeket a kollégák nevében egy székelyudvarhelyi és egy székelykeresztúri óvodapedagógus vette át.

A szünet után Márton Adél, Hargita Megye Tanfelügyelősége óvodapedagógusokért felelős szaktanfelügyelője, Dr. Péter Lilla, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézete egyetemi előadója, és Galaczi Hajnalka szaktanfelügyelő, a Kompetenciafejlesztés népi hagyományok által című képzés programigazgatója részletesen ismertették az óvodapedagógusok számára felkínált 3 akkreditált továbbképzést.
A rendezvény egy tartalmas állófogadással zárult, amely személyes beszélgetésekre adott alkalmat a pedagóguskollégák között.

Szakmai konferencia - Nagyvárad 2017. december 16.

Szakmai konferencia óvodapedagógusok számára
Nagyvárad, Partiumi Keresztény Egyetem új épülete, Amfiteátrum

Az Óvodapedagógusok a gyermekközpontú óvodákban című konferenciasorozat hatodik állomására Máramaros, Szatmár, Bihar, Arad, Temes és Krassó-Szörény megyék óvodapedagógusai kaptak meghívást. A rendezvényre két autóbusz is szállította az érdeklődőket. Így aztán nem csoda, hogy a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen Amfiteátrumából is telt házzal dicsekedhettek a szervezők.

A rövid karácsonyi műsort, amelyben óvodások, nagyobb gyerekek és felnőttek is szerepeltek, a Csillagocska Alapítvány és Zeneóvoda bevonásával Benedek Árpád zenepedagógus állította össze. Jó hangulatú, színes előadás volt, nagy sikert arattak vele.

A konferencia moderátora elsőként Peller Péter urat kérte fel beszéde elmondására. A Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője elmondta: a Magyar Kormány 2016 novemberében 17,1 milliárd forintos keretösszeggel elindította a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program első ütemét, melynek keretében az erdélyi magyar közösség 7,5 milliárd forintos támogatásban részesült. Azóta, 2017 októbérben döntés született a folytatásról is, amely által a Kormány a Kárpát-medencei magyar tannyelvű óvodák infrastruktúrájának megújítását, valamint a szakmai fejlesztést szándékozik támogatni. Ez az ütem Erdély számára 11,5 milliárd forintot jelent. Hangsúlyozta: a program kiemelt figyelmet fordít az óvodapedagógiai és -módszertani továbbképzésre, a szakmai konferenciákra, kerekasztalokra is. Peller szerint nem csak megépíteni és korszerűvé kell tenni az intézményeket, hanem biztosítani kell bennük a jó színvonalú nevelést is. Meg kell újítani az óvodapedagógusok szakmai ismereteit, ők pedig a tudásukat és az összmagyarságba vetett hitüket tovább kell adják a felnövekvő generációknak.

Mayla Júla, a romániai oktatási minisztérium óvodapedagógusokért felelős szakfelügyelője Dr. Kovács Irénke államtitkár üzenetét tolmácsolta, amelyben többek között köszönetet mondott a Magyar Kormánynak, amiért szívén viseli a magyar óvodások és óvodapedagógusok sorsát, és gyakorlati lépéseket tesz annak érdekében, hogy a kisebbségi helyzetet előnnyé varázsolja számukra. A maga nevében a szakfelügyelő elmondta: számára az óvodai munka akkor lett teljesebb, amikor a városi óvodák helyzetét összehasonlíthatta a vidéki óvodák körülményével. Állítja, hogy a sár, a köves út, melyet a kicsi gumicsizmás óvodások bejárnak sokszor jobb lecke, mint az aszfaltos úté.

2018-19-es továbbképzések óvodapedagógusok számára

Differenciált óvodai nevelés a szociális környezet kontextusában 44 órás akkreditált szakmai továbbképzés

A képzés célja segíteni az óvodapedagógusoknak abban, hogy neveltjeik egyéni adottságait és eltérő kulturális hátterét minél termékenyebben kiaknázva egyre jobb pedagógusok legyenek, és hogy munkájukat a személyes kiteljesedés terepeként éljék meg.

A képzés témakörei:

- Szociálisan hátrányos helyzetű gyerekekkel való bánásmód

- Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése

- A család és az óvodai nevelés kapcsolata

- Szakmai személyiségfejlesztés

  • Kommunikációs kompetenciák fejlesztése kétnyelvű környezetben
  •  

Ssz.

Széria

Helyszín

Időszak

Csoportok száma

Létszám

1.

1

Nagyvárad

2018. február 5-10.

2

34

2.

1

Székelyudvarhely

2018. február 5-10.

4

86

3.

1

Kolozsvár

2018. február 5-10.

2

46

4.

2

Szatmárnémeti

2018. március 9-29.

4

100

5.

2

Marosvásárhely

2018. március 9-29.

4

96

6.

2

Sepsiszentgyörgy

2018. március 9-29.

3

73

7.

2

Nagyvárad

2018. március 10-április 20.

2

37

8.

3

Nagyenyed

2018. április 3-20.

2

27+2

9.

3

Zilah

2018. április 3-21.

3

68+1

10.

3

Csíkszereda

2018. április 3-21.

2

35

11.

4

Szatmárnémeti

2018. április 20-május 12.

2

43

12.

4

Csíkszereda

2018. április 20-május 12.

2

47+1

13.

4

Kézdivásárhely

2018. április 20-május 12.

3

74

14.

4

Marosvásárhely

2018. április 20-május 12.

4

74

15.

5

Sepsiszentgyörgy

2018. június 8-23.

2

41

16.

5

Székelykeresztúr

2018. június 18-23.

3

51

17.

5

Szováta

2018. június 18-23.

4

70+1

18.

5

Temesvár

2018. június 25-30.

1

17

19.

6

Székelyudvarhely

2018. július 2-7.

1

18

20.

6

Gyergyószentmiklós

2018. július 16-21.

2

42

21.

7

Nagyszalonta

2018. szeptember 3-8.

1

19

22.

7

Csíkszereda

2018. október 29-november 3.

2

33

23.

7

Brassó

2018. október 29-november 3.

1

21

24.

8

Sepsiszentgyörgy

2019. május 10-29.

1

20

25.

8

Kézdivásárhely

2019. május 10-29.

1

21

26.

8

Székelyudvarhely

2019. június 24-29.

1

18

27.

8

Csíkszereda

2019. június 24-29.

1

17

ÖSSZESEN

15 helyszín

 

60 csoport

1284*

1279 óvónő

*5 résztvevő nem tartozik a célcsoporthoz (tanító, pszichológus)Kompetenciafejlesztés népi hagyományok által 60 órás akkreditált szakmai továbbképzés

A program célul tűzte ki a hallgatók ismereteinek bővítését a néptánc, népzene, néprajz, kézművesség és énekes gyermekjátékok területén, és ezek gyakorlatba ültetését, valamint rendszeres használatát az oktatásban. A képzés módszertani, elméleti iránymutatást adott a néphagyomány különböző területeinek alkalmazására az óvodai nevelés intézményes kereteinek és az óvodás korosztály életkori sajátosságainak figyelembevételével. A képzés során a résztvevők megismerték az egyszerű kézműves tárgyak elkészítésének folyamatát, jártasságot szereztek a különböző technikák alkalmazásában: nemezelés, csuhézás, fonás. A hallgatók a jeles napokhoz kapcsolódó népi gyermekjátékokat, valamint a tájegységre jellemző népdalokat és táncokat tanultak.

Ssz.

Helyszín

Időszak

Csoportok száma

L étszám

1.

Csíkszereda

2018. február 5-11.

3

69

2.

Nagyvárad

2018. április 3-9.

2

44

3.

Válaszút

2018. április 3-9.

1

23

4.

Borospatak

2018. április 3-9.

1

25

5.

Brassó

2018. június 18-23.

2

35

6.

Székelyudvarhely

2018. június 18-23.

3

74

7.

Kolozsvár

2018. június 18-23.

1

22

8.

Kézdivásárhely

2018. június 25-30.

2

49

9.

Gyergyószentmiklós

2018. június 25-30.

2

35

10.

Székelykeresztúr

2018. július 2-7.

2

45

11.

Kraszna

2018. július 2-7.

2

41

12.

Marosvásárhely

2018. július 2-7.

3

75

13.

Marosvásárhely

2018. augusztus 6-11.

3

60

14.

Borospatak

2018. augusztus 6-11.

1

17

15.

Sepsiszentgyörgy

2018. szeptember 3-8.

2

50

16.

Szováta

2018. szeptember 3-8.

2

43

17.

Nagyvárad

2018. szeptember 29 - november 14.

2

38

18.

Arad

2018. október 29-november 3.

1

22

19.

Szatmárnémeti

2018. október 29-november 3.

5

124

20.

Székelyudvarhely

2018. movember 23-december 17.

2

51

21.

Nagybánya

2019. június 20-23. és június 27-30.

1

23

Összesen

43

965

cookieA sütik segítenek szolgáltatásaink biztosításában.