Évközi továbbképzések

RMPSZ tagság

Regisztráljon a tagsággal járó előnyökért:
- ingyenes és kedvezményes továbbképzések
- naprakész információszolgáltatás
- egyszerű ügyintézés
Jelentkezés

2003 decemberében Magyarország kormánya, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény, a határon túli pedagógusok továbbképzésére vonatkozó 206-os rendelete lehetőséget teremtett, hogy évente, szervezett módon, a határon túli régiókban a magyar nyelvű közoktatási intézményekben oktató pedagógusok továbbképzésben részesüljenek.

Az évközi továbbképzések az Emberi Erőforrások Minisztériuma által évente kiírt Pedagógusszövetségek által szülőföldön megrendezendő pedagógus-továbbképzések pályázat útján valósulnak meg. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége az országos, regionális, megyei, helyi szintű évközi továbbképzésekkel a pedagógusok helyi igényeihez igazodva lehetőséget biztosít újabb ismeretek, módszerek, tapasztalatok megszerzésére, szakmai kompetenciák kialakítására, fejlesztésére, a gyermekközpontú oktatási-nevelési gyakorlat megalapozása és következetes gyakorlása érdekében.
Az általános célkitűzések, valamint az igényfelmérések mellett a 2015–2020-as időszak évközi továbbképzéseinek fő témakörei:

• Gyermekközpontú oktatás;
• A pedagógusi szerep a változó világban;
• Cselekvés alapú tanítási-tanulási módszerek;
• Tehetséggondozás-felzárkóztatás-pályaorientáció;
• Online tanítási lehetőségek, formák.

A továbbképzéseket a területi oktatási és módszertani központok (Székelyföldi OMK, Gál Kelemen OK, Partiumi OK és az országos érdekeltségű Teleki OK) tervezik, szervezik, bonyolítják le, és monitorizálják az országos programiroda által kidolgozott egységes nyilvántartó rendszer, értékelő kérdőívek, szakmai beszámolók szempontjai szerint.
Az évközi továbbképzések keretében a szervezési formák különbözőek lehetnek, mint továbbképző tanfolyamok (elismertek és akkreditáltak), konferenciák, szakmai-módszertani fórumok, tanácskozások, előadások, mesterkurzusok, tapasztalatcserék, szakmai kirándulások stb.

A programokra az éppen aktuális tanév szeptember 1. – május 31. időszakában kerülhet sor általában hétvégeken és/vagy iskolai szünetek alkalmával.
A hallgatók véleménye, visszajelzései alapján elmondható, hogy az évközi továbbképzések segítik a pedagógusokat a gyakorlatban is hasznosítható tudás megszerzésében. A tervezett programok hozzájárulnak pedagógustársaink időnkénti helyzetelfogadó alkalmazkodásához, a konformizmus megváltoztatásához, és bátorítják a kreativitást, a kritikát és innovációt segítő magatartás kialakulását. Segítik az oktatási rendszerben, az iskola működésében, az alkalmazott tanítási módszerekben szükséges változtatások előkészítését és kivitelezését.

Székelyföldi Oktatási és Módszertani Központ képzései

2019-2020


Ssz.


Program/továbbképzés neve/Óraszám

A program típusa - továbbképzés, szakmai megbeszélés, konferencia, stb.

Célcsoport/ Résztvevők száma

Előadók


Időpont/ Időszak/Település

1.

Kett módszer a vallásórán - a szív pedagógiája

20

Továbbképzés-tréning

Maros megyei pedagógusok

29

Nagy Enikő (Kriszta nővér)

2019. 11. 8-9.

Marosvásárhely

2.

A gyermekkori „elveszett én nyomában” – a szorongás, félelem oldása és a megküzdés elősegítése a nevelésben

24

Továbbképzés-tréning

Alsóháromszéki pedagógusok

25

Dr. Mészáros Attila, Dr. Baróti Enikő

2020. 01. 6-8. Sepsiszentgyörgy

3.

A gyermekkori „elveszett én nyomában” – a szorongás, félelem oldása és a megküzdés elősegítése a nevelésben

24

Továbbképzés-tréning

Székelyföldi pedagógusok, sikolai tanácsadók, pszichológusok

18

Dr. Mészáros Attila, Dr. Baróti Enikő

2021. 01. 9-11. Csíkszereda

4.

"A zöld ötven árnyalata - komplex ökológiai tevékenységek középiskolások számára"

20

Továbbképzés-tréning

Hargita megyei középiskolai pedagógusok

22

Dr. Szállasy Noémi. Dáné Endre

2020. 01. 31-02.2. Csíkszereda

5.

Együtt könnyebb-Kooperatív módszerek és technikák alkalmazásának lehetőségei az elemi osztályokban

20

Továbbképzés-tréning

Hargita megyei tanítók

24

András Zsuzsanna

2020. 02. 7-9. Csíkszereda

6.

Személyiségfejlesztés élménypedagógia és művészetterápiás módszerekkel

20

Továbbképzés-tréning

A Zajzoni Rab István Elméleti Líceum pedagógusai

24

Orbán Imola

2020. 02. 7-9. Négyfalu

7.

Kutatásmódszertan-Felkészítő I. fokozati dolgozat megírásához

20

Továbbképzés

Maros megyei pedagógusok

31

Lazsádi Csilla

2020. 02. 21-23. Marosvásárhely

8.

Korai fejlesztő lehetőségek óvodai környezetben

20

Továbbképzés

Hargita megyei óvodapedagógusok

23

Prosperitas Vitae Egyesület munkatársai

2020. 02. 21-23. Csíkszentmárton

9.

Közösségépítés az iskolában

20

Továbbképzés-tréning

Dr. Boga Alajos Általános Iskola közössége

23

Majla Géza

2020. 03. 6-8. Csíkkozmás

10.

Digitális tudatosság – Álhírek v.valóság

16

interaktív online továbbképzés

SZOMK hatáskörébe tartozó intézmények tanítói, tanárai

22

Dr. Baracsi Katalin, internetjogász

2020. 05. 25-06. 5.

11.

Hogyan őrizzük meg a lelki egészségünket az elzártságban/online körülmények között?

14

interaktív online továbbképzés

SZOMK hatáskörébe tartozó intézmények pedagógusai

55

Dr. Skita Erika és Turáni Szabolcs

2020. 05. 28-06. 28.

12.

Kalandok és álmok az óvodában

18

interaktív online továbbképzés

SZOMK hatáskörébe tartozó intézmények óvópedagógusai

22

Kalandok és Álmok Szakmai Műhely munkatársai

2020. 06. 9-20.

13.

Távoktatási megoldások az óvódában

18

interaktív online továbbképzés

országos szintű továbbképzés óvópedagógusoknak

50

Dr.Golyán Szilvia

2020. 06. 15. - 07. 6.

14.

TeachUP 1: formatív értékelés és személyre szabott tanulás a gyakorlatban

30

interaktív online továbbképzés

SZOMK hatáskörébe tartozó intézmények óvópedagógusai

55

Oktatási Hivatal Sulinet Osztály munkatársai

2020. 09. 14-29.

Összesen: 423 résztvevő/284 tanóra

2018-2019


Ssz.


Program/továbbképzés neve/Óraszám

A program típusa - továbbképzés, szakmai megbeszélés, konferencia, stb.

Célcsoport/ Résztvevők száma

Előadók


Időpont/ Időszak/Település

1.

A magyar nyelv és irodalom oktatása az új tantervek szerint az V-VI. osztályban

30

Továbbképzés

magyar nyelv és irodalom tanárok

18

Dr.Kádár Edit

2018. 10. 4-7. Csíkszereda

2.

Csapatépítés

20

Továbbképzés-tréning

Gál Mózes Általános Iskola közössége

20

Majla Géza

2018. 11. 9-11 Barót.

3.

A magyar nyelv és irodalom oktatása az új tantervek szerint az V-VI. osztályban

30

Továbbképzés

magyar nyelv és irodalom tanárok

25

Dr.Kádár Edit

2018. 11. 16-18. Marosvásárhely

4.

A gyermekek olvasóvá való nevelésének módozatai

20

Továbbképzés

iskolai könyvtárosok, pedagógusok

25

Hoch Zsuzsanna

2018. 11. 26-28. Csíkszereda

5.

Korai fejlesztő lehetőségek óvodai környezetben

20

Továbbképzés

óvónők

17

Prosperitas Vitae Alapítvány munkatársai

2018. 12. 7-8. Csíkszereda

6.

Innovatív – „Smart” informatikai megoldások az oktatásban

20

Továbbképzés

Moldvai Csángómagyar Oktatási Program pedagógusai

21

Gyarmati Dénes

2018. 12. 7-9. Csíkszereda

7.

Erőszakmentes konfliktuskezelés - Alternatívák az erőszak kezelésére - tréning haladóknak

20

Továbbképzés-tréning

A gyergyóremetei Fráter György Általános Iskola pedagógusai

21

Borsos Annamária

2019. 02. 1-3. Gyergyóremete

8.

Zene és mozgás - az új tantervre épülő új tankönyvek alkalmazása a gyakorlatban

20

Továbbképzés

Hargita megyei tanítók

24

Fórika Éva

2019. 02. 6-7. Csíkszereda

9.

Személyiségfejlesztés élménypedagógia és művészetterápiás módszerekkel

20

Továbbképzés-tréning

Orbai-széki pedagógusok

25

Orbán Imola

2019. 02. 15-17. Kovászna

10.

Állati elmék - érzelmi intelligencia, kreatívitás fejlesztése ökológiai gyakorlatokkal.

20

Továbbképzés

Székelyföldi pedagógusok

21

Dr.Szállasy Noémi

2019. 02. 22-24. Csíkszereda

11.

KETT PEDAGÓGIA
-saját élményre épülő módszertani továbbképzés-

20

Továbbképzés-tréning

Alsóháromszéki pedagógusok

25

Nagy Enikő, Kriszta nővér

2019. 02. 22-24 Sepsiszentgyörgy.

12.

A biblioterápia módszereinek használata

20

Továbbképzés

iskolai könyvtárosok, pedagógusok

30

Dr.Bartos Éva

2019. 03. 11-13. Csíkszereda

13.

Élménypedagógia

20

Továbbképzés-tréning

Nagy Imre Általános Iskola pedagógusai

25

Orbán Imola

2019. 03. 22-24. Csíkszereda

14.

Élményinformatika

20

Továbbképzés-tréning

Udvarhely és Székelykeresztúr vidéki pedagógusok

25

Vad Zoltán

2019. 04. 12-14 Székelyudvarhely

14.

Meseterápia magyar népmesék felhasználásával

20

Továbbképzés

a csíkszenttamási Bálint Vilmos Általános Iskola, Óvoda pedagógusai

24

Majla Géza

2019. 04. 5-7. Csíkszenttamás

15.

KETT PEDAGÓGIA
-saját élményre épülő módszertani továbbképzés-

20

Továbbképzés

Alsóháromszéki pedagógusok

25

Nagy Enikő, Kriszta nővér

2019. 04. 25-27. Sepsiszentgyörgy

Összesen: 371 résztvevő/340 tanóra

2017-2018


Ssz.


Program/továbbképzés neve/Óraszám

A program típusa - továbbképzés, szakmai megbeszélés, konferencia, stb.

Célcsoport/ Résztvevők száma

Előadók


Időpont/ Időszak/Település

1.

Konfliktuskezelés közvetítéssel (mediálás)

30

továbbképzés

iskolai tanácsadók, pszichológusok

18

Mechtild Eisfeld, Pöllnitz Ilona

2017. 09. 4-8. Csíkszereda

2.

A magyar nyelv és irodalom oktatása az új tantervi követelmények szerint

20

továbbképzés

magyar nyelv és irodalom tanárok

19

Dr.Kádár Edit

2017. 10. 20-22.

Barót

3.

Meseterápia - magyar népmesék

20

továbbképzés

Brassó megyei óvónők, tanító

22

Majla Géza

2017. 10. 20-22. Brassó

4.

Alternatív pedagógiák-Kett módszer

20

továbbképzés

székelyföldi hitoktatók felekezeti hovatartozástól függetlenül

27

Nagy Enikő-Kriszta nővér

2017. 11. 10-12. Csíkszereda

5.

Meseterápia - magyar népmesék

20

továbbképzés

Alsóháromszéki óvónők, tanítók

20

Majla Géza

2017. 11. 10-12.

Sepsiszentgyörgy

6.

Magyar népzenei ismeretek átadásának módozatai

20

továbbképzés

népdalversenyeken diákjaikkal résztvevő pedagógusok

35

Györfi Erzsébet, Kiskamoni Szalay Zoltán, Pávai István

2017. 11. 17-19.

Székelyudvarhely

7.

A magyar nyelv és irodalom oktatása az új tantervi követelmények szerint

20

továbbképzés

Brassó megyei magyar nyelv és irodalom tanárok

19

Dr.Kádár Edit

2017. 11. 19-21.

Brassó

8.

Erőszakmentes konfliktuskezelés -közösségfejlesztés az iskolában

20

továbbképzés

Fráter György Általános Iskola pedagógusai

17

Borsos Annamária

2017. 11. 24-26 Gyergyóremete

9.

Osztályfőnöknek lenni- megváltozott osztályfőnöki szerep -Te magad légy a változás

20

továbbképzés

osztályfőnökök, tanítók

27

Dr. Baróti Enikő, Dr. Mészáros Attila,Győr

2018. 02. 2-4. Sepsiszentgyörgy

10.

„Show me love” – szívünk, mint egy tükör…

20

továbbképzés

székelyföldi pedagógusok, iskolai tanácsadók

24

Dr. Baróti Enikő, Dr. Mészáros Attila,Győr

2018. 02. 5-7. Csíkszereda

11.

Drámapedagógia

20

továbbképzés

székelyföldi hitoktatók felekezeti hovatartozástól függetlenül

27

Rusz Csilla

2018. 02. 8-9. Csíkszereda

12.

Esélyteremtés az iskolaelhagyás megelőzésével

20

továbbképzés

Kászoni pedagógusok

16

András Ignác

2018. 02. 23-24. Kászonaltíz

13.

Kreatív módszerek a német nyelv oktatásának korszerűsítésében

20

továbbképzés

Hargita megyei németnyelv szakos tanárok részére

16

Tita Mihaiu

2018. 03. 9-11. Csíkszereda

14.

A tanári szemléletmód és gyakorlat megújítása a magyar nyelv és irodalom oktatásában

20

továbbképzés

Hargita megyei magyartanárok

36

Dr. Arató László

2018. 05. 11-13.

Csíkszereda

Összesen 323 résztvevő/290 tanóra

2016-2017


Ssz.


Program/továbbképzés neve/Óraszám

A program típusa - továbbképzés, szakmai megbeszéléskonferencia stb.

Célcsoport/ Résztvevők száma

Előadók


Időpont/ Időszak/Település

1.

Múzeumpedagógia II. - az alapfokú képzésen résztvettek számára

20

továbbképzés

erdélyi intézményekben dolgozó pedagógusok, múzeumpedagógusok

25

Dr. Vásárhelyi Tamás, Molnár József

2017. 01. 20-22. Csíkszereda

2.

Közösségfejlesztés az iskolában

20

továbbképzés

Maroshévíz és környéke intézményeiben dolgozó pedagógusok

22

Borsos Annamária

2017. 01. 27-29. Maroshévíz

3.

A hatékony tanulást és a megértést segítő módszerek-hangsúly az értékelésen

20

továbbképzés

Hargita megyei tanítók, tanárok

24

Dr.Steklács János, Dr. Csíkos Csaba, Dr.Korom Erzsébet

2017. 01. 27-29. Csíkszereda

4.

Osztályfőnöknek lenni –megváltozott osztályfőnöki szerep

20

továbbképzés

Kovászna megyei osztályfőnökök

33

Szász-Heron Amália-Kinga

2017. 01. 27-29.

Sepsiszentgyörgy

5.

Viselkedési zavarok megelőzése illetve kezelése az oktatásban

20

továbbképzés

Brassó megyei pedagógusok

30

Kui Eszter Enikő,

Kovács Márta

2017. 02. 17-19.

Brassó

6.

A népi kultúra és hagyományőrzés szerepe az identitástudat megerősítésében

20.

továbbképzés

erdélyi intézményekben dolgozó pedagógusok

30

Dr. Szabó Árpád-Töhötöm

2017. 02. 24-26.

Csíkszereda

7.

Az interakív tábla használata a gyakorlatban

20

továbbképzés

Maros megyei pedagógusok

27

Gyarmati Dénes

2017. 02. 24-26.

Marosvásárhely

8.

Meseterápia - magyar népmesék

20

továbbképzés

Maros megyei óvónők, tanítók

24

Majla Géza

2017. 03. 3-5.

Marosvásárhely

9.

Konfliktuskezelés az óvodában/iskolában

20

továbbképzés

újszékelyi és románandrásfalvi pedagógusok

24

Borsos Annamária

2017. 03. 3-5.

Újszékely

10.

Kiégés (burn out) tréning

20

továbbképzés

Kovászna megyi pedagógusok

24

Dr.Takács István

2017. 03. 24-26.

Sepsiszentgyörgy

11.

A tanári szemléletmód és gyakorlat megújítása a magyar nyelv és irodalom oktatásában

20

továbbképzés

erdélyi intézményekben dolgozó magyar nyelv és irodalom tanárok

35

Pethőné Nagy Csilla

2017. 04. 19-21.

Csíkszereda

12.

Az évközi továbbképzések hasznossága-hasznosulása

6

tanácskozás

Az országos elnökségi tagok, pedagógus képviselők, központvezetők

60

Pöllnitz Ilona

2017. 04. 22.

Csíkszereda

13.

Színek és formák – rajztechnikák

20

továbbképzés

Székelyföldi óvónők, tanítók

28

Major Melinda

2017. 04. 24-26.

Csíkszereda

14.

Színek és formák – rajztechnikák

20

továbbképzés

Hargita megyei óvónők, tanítók/

19

Major Melinda

2017. 04. 27-29. Gyergyószentmiklós

ÖSSZESEN: 400 résztvevő/366 tanóra

2015-2016


Ssz.


Program/képzés neve/Óraszám

A program típusa - továbbképzés, szakmai megbeszélés, konferencia, stb.

Célcsoport/ Résztvevők száma

Előadók


Időpont/ Időszak/Település

1

Alternatívák az erőszak megelőzésére és kezelésére

30

továbbképzés

Székelyföldi pedagógusok

18

Mechild Eisfeld, Freiburg, Pöllnitz Ilona, Szabó I. Ottilia, Csíszereda

2015. 09. 1-5. Csíkszereda

2

Értékmentés-tehetséggondozás új szemléletének bemutatása

20

módszertani felkészítő

Nagy István Művészeti Líceumban tanító zenetanárok

33

Sándor Noémi, Székelyudvarhely

2015. 10. 27. Csíkszereda

3

Élménypedagógia-legyen élmény a suli

10

szakmai nap

Csíkszeredai József Attila Ált. Iskola munkaközössége

30

Vad Zoltán, Nagyvárad

2015. 11. 14 9-19

Csíkszereda

4

Élménypedagógia-legyen élmény a suli

20

továbbképzés

pedagógusok, Marosvásárhely és környéke

25

Vad Zoltán, Nagyvárad

2015. 11. 20-22

Marosvásárhely

5

Személyiségfejlesztés a közoktatásban

20

továbbképzés

Székelyföldi

intézményvezetők/tanfelügyelők

22

Dr.Baróti Enikő, Dr.Mészáros Attila, Győr

2016. 02. 8-10.

Csíkszereda

6

Szülőkkel való hatékony együttműködés, közösségépítés

20

továbbképzés

Székelyföldi tanítók

24

Szabó I. Ottilia, Csíszereda

2016. 02. 9-11.

Csíkszereda

7

Pályaorientáció az iskolában Konferencia

20

konferencia

pedagógusok

Hargita megye

137

Kovátsné V.Ágnes, Angyalné K. Anikó, Gârbea Péter, Dr.Fazakas Ida, + H.M.N.E. Központ munkatársai

2016. 03. 11-12

Csíkszereda

8

Projektpedagógia

20

továbbképzés

hittan tanárok, Hargita megye

19

Dr. Osváth Judit, Kolozsvár

2016. 03. 11-13

Csíkszereda

9

Pedagógusi szerep-új kihívások és tanítási módszerek

16

továbbképzés

Székelyföldi pedagógusok

23

Dr.Baróti Enikő, Dr.Mészáros Attila, Győr

2016. 03. 11-13

Csíkszereda

10

Tanulás és tanítás az infokommunikációs korban

20

továbbképzés

tantók, tanárok, fejlesztő pedagógusok, iskolai pszichológusok/ Kovászna megye, Sepsi-szék

36

Dr.Gyarmati Éva, Budapest

2016. 04. 1-3.

Sepsiszentgyörgy

11

Magyar néptáncoktatás módszertana pedagógusoknak

20

továbbképzés

Székelyföldi pedagógusok

50

Molnár Sándor, Jávor Katalin, Sőnfeld Mátyás, Budapest

2016. 04. 15-16.

Sepsiszentgyörgy

12

Magyar néptáncoktatás módszertana pedagógusoknak

20

továbbképzés

Székelyföldi pedagógusok

50

Molnár Sándor, Jávor Katalin, Sőnfeld Mátyás, Budapest

2016. 04. 15-16.

Sepsiszentgyörgy

13

Élménypedagógia-legyen élmény a suli

20

továbbképzés

pedagógusok/ Hargita megye

36

Vad Zoltán, Nagyvárad

2016. 04. 15-17

Csíkszereda

14

Drámapeda 2 (haladó csoport)

20

továbbképzés

pedagógusok/ drámapedagógia tréningen már résztvettek számára

31

Kovács Éva, Kis Tibor, Budapest

2016. 04. 25-27.

Csíkszereda

15

Interaktív tábla használata a gyakorlatban

20

továbbképzés

Mikes Kelemen Elméleti Líceum pedagógus közössége

30

Csomós Róbert, Gyarmati Dénes, Csíkszereda

2016. 05. 6-8

Sepsiszentgyörgy

Összesen: 514 résztvevő/276 tanóra

2014-2015


Ssz.


Program/képzés neve/Óraszám

A program típusa - továbbképzés, szakmai megbeszélés, konferencia, stb.


Célcsoport/ Résztvevők száma


Előadók


Időpont/ Időszak/Település

1

Interaktív tábla használata a gyakorlatban 20

továbbképzés

pedagógusok, Kovászna megye 33

Gyarmati Dénes

2014. 10. 10-12 Sepsiszentgyörgy

2

Drámapedagógia - Művészetpedagógiai új irányzatok: ismerkedés a drámapedagógiával 24

továbbképzés

pedagógusok, Székelyföld 28

Rusz Csilla

2014. 11. 03-05 Csíkszereda

3

Élményinformatika-Számítástechnika és az internet körszerű lehetőségei tanároknak 20

továbbképzés

pedagógusok, Székelyföld 22

Vad Zoltán

2014. 11. 07-09 Csíkszereda

4

Interaktív tábla használata a gyakorlatban 20

továbbképzés

Bögöz és környéki pedagógusok 25

Gyarmati Dénes

2015. 03. 06.-08

Bögöz

5

Esések iskolája 20

továbbképzés

pedagógusok (testnevelő tanárok) 20

Dobrotka Béla, Popol Beáta

2015. 02. 03-05. Csíkszereda

6

Korszerű oktatási módszserek-módszertani továbbképzés 14

továbbképzés

biológia, fizika, kémia tanárok 22

Dr.Steklávcs János, Dr. Csíkos Csaba, Dr. Pap-Szigeti Róbert

2015. 02. 13-14. Csíkszereda

7

Személyiségfejlesztés és kiégésmegelőzés pedagógusoknak 20

továbbképzés

pedagógusok, Székelyföld 22

Fodor Vanyó Mónika, Koós Angéla

2015. 02. 20-22. Csíkszereda

8

Élménypedagógia 20

továbbképzés

pedagógusok, Székelyföld 17

Vad Zoltán

2015. 03. 27-29. Csíkszereda

9

Kiégésprevenció-személyiségfejlesztés 30

továbbképzés

iskolai tanácsadók, Hargita megye 16

Dr.Takács István

2015. 04. 14-17. Csíkszereda

10

Tanulási zavarok megelőzése, a fejlesztés lehetőségei 30

továbbképzés

iskolai tanácsadók, fejlesztő pedagógusok, logopédusok, Hargita megye 24

Turcsik Katalin, Mészárosné C. Szabó Edit, Halmos-Kovács Zsuzsa, Paveszka Dóra

2015. 04. 13-15. Csíkszereda

11

Drámapedagógia - Művészetpedagógiai új irányzatok: ismerkedés a drámapedagógiával 24

továbbképzés

pedagógusok, Székelyföld 28

Rusz Csilla, Kunné Darók Anikó

2015. 04. 14-16. Csíkszereda

12

Szülői értekezlet másképp

4

módszertani d.e.

József Attila Általános Iskola pedagógusai 40

Rusz Csilla

2015. 04. 15 Csíkszereda

13

Elmélet a gyakorlatban 8

konferencia

pedagógusok Székelyudvarhely, Csíkszereda 82

A Jászberényi Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karának 12 előadója

2015. 04. 10-11. Székelyudvarhely, Csíkszereda

14

Az osztályfőnök változó szerepe a gyermekközpontú iskolában 35

továbbképzés

osztályfőnökök 23

Csillag Ferenc

2015. 04. 13-17 Szováta

15

Hatékony konfliktuskezelés az erőszakmentes kommunikáció eszközeivel 30

továbbképzés

Tanítók, tanárok Brassó megyéből 18

Pöllnitz Ilona, Szabó Irén Ottilia

2015. 05. 15-17.

Brassó

Összesen: 420résztvevő/299 tanóra

GÁL Kelemen Oktatási és Módszertani Központ képzései


2019-2020 TANÉV

SSZ.

KÉPZÉS CÍME

IDŐPONT

ELŐADÓ/K

CÉLCSOPORT

ÓRASZÁM

HELYSZÍN

RÉSZTVEVŐK SZÁMA

1

Nehezen kezelhető, agresszív gyerekek az iskolában. Mit tehet a pedagógus? - előadás és
Képzőművészeti nevelés - műhelymunka

2019. szeptember 27-28.

Dr. Ráduly-Zörgő Éva pszihológus

Major Melinda képzó

Szilágy megyei óvodapedagógusok, tanítók és tanárok

14

Szilágysomlyó, Római Katolikus Közösségi Ház

49

2

Itthon Kolozsváron

2019. október 28

Zsigmond Ilka képző

kolozsvári tanítók, osztályfőnökök

3

Gál Kelemen Oktatási Központ, Kolozsvár,

5

3

Bibliodráma a pedagógiában

2019. november 22-24.

Kulcsár Apollónia Noémi,;

Németi Mónika

Biliodráma Egyesület, Kolozsvár

tanárok, tanítók

40

Kolozsvár, Gál Kelemen Oktatási Központ

18

4

Játék, élmény, tanulás!
Élménypedagógiai konferencia és workshop

2020. február 15.

Besnyi Szabolcs

Boros Balázs

Kiss Ambrus Tamás

Katalizátor Pedagógusképző Központ, Budapest

téma iránt érdeklődő pedagógusok

6

Kolozsvár, Apáczai Csere János Elméleti Líceum

82

5

Legyen játék a tanulás!

akkreditált képzés

2020. február 26.-március 5.

Dr. Kádár Magor

Közép-Erdélyi magyar oktatási rendszerben dolgozó, szakképzett tanítók, tanárok

42

Kolozsvár, Református Kollégium Szakiskolája

22

6

Kincsesláda – tanulói aktivitást növelő pedagógiai módszerek, gyakorlatok

2020. február 21-23.

Dr. Baróti Enikő

Dr. Mészáros Attila

pszichológus, mentálhigiénés szakember OTF Oktatáskutató, Fejlesztő és Tanácsadó Bt.

Kolozs megyei óvópedagógusik, tanítók/tanárok

24

Brassai Sámuel Elméleti Líceum, Kolozsvár

30

7

A pedagógus személyiségfejlődése tapasztalati tanulás és
művészetterápia módszerek révén.

2020. január 31- február 2.

Orbán Imola

Képző

Sepsiszentgyörgy

Hunyad megyei pedagógusok és más érdeklődők

30

Déva, Téglás Gábor Elméleti Líceum

20

8

Gice készítése viaszos tojásíráshoz workshop

2020. március 3.

Szabó Kinga

Kingrica játszóház

Játszóház vezető

Kolozs megyei óvónők, tanítók, érdeklődő pedagógusok

4

Kolozsvár, Gál Kelemen Oktatási Központ

15

9

Képzőművészeti nevelés

2020. március 13-15.

Major Melinda

tréner

Kolozs megyei óvónők, tanítók, érdeklődő pedagógusok

20

Brassai Sámuel Elméleti Líceum, Kolozsvár

15

10

Hogyan őrizzük meg a lelki egészségünket az elzártságban/online körülmények között?

2020. június 11. – július 11.

dr. Skita Erika Turáni Szabolcs

Értsünk szót trénerek, Magyarország

Beszterce, Fehér, Hunyad, Kolozs és Szilágy megyei magyar tannyelven oktató pedagógusok számára

14

internetes videokonferencia

54

11

Az online tanítás módszerei és eszközei

2020. május 29. – június 8.

Dr. Főző Attila László,

digitális pedagógiai szakértő, oktató

Közép-Erdélyi pedagógusok

15

internetes videokonferencia

104

2018-2019 TANÉV

Ssz.

KÉPZÉS NEVE

CÉLCSOPORT

IDŐPONT

ELŐADÓK

ÓRA-SZÁM

RÉSZTVEVŐK SZÁMA

KÉPZÉS HELYE

1 .

A boldogság tanulható! - című előadáson és

workshopon

Kolozs megye

pedagógusai

2018. november 14.

Prof. Dr. Bagdy Emőke pszichológus

Bagdi Bella, Boldogság Intézet vezetője

3

187

Báthory Istvám Elméleti Líceum

2.

A pedagógiai kutatás módszertana

Pedagógusok

2018. november 17-18

Dr. Birta-Székely Noémi, adjunktus, Babes-Bolyai Tudományegyetem

16

16

Brassai Sámuel Elméleti Líceum

3.

„Én nevelek, te nevelsz, ő nevel…” – kreatív nevelési eszközök

és

Az ökológia tanításának problematikája – félrehallások és realitás

Szilágy megye

pedagógusai

2018. november 16-18

VARTIC MAYLA Júlia- Oktatási Minisztérium kisebbségi oktatásért felelős államtitkári kabinet tanácsosa és az elemi és óvodai magyar nyelvű oktatás minisztériumi tanfelügyelője, Bukarest

MARKÓ Bálint- Babes-Bolyai Tudományegyetem- rektorhelyettes

20

45

Római Katólikus Közösségi Ház, Szilágy-

somlyó

4.

Élménypedagógia

Pedagógusok

2018. november 16-18

Vad Zoltán, matematika és informatika tanár, élménypedagógiai tréner, Nagyvárad

20

18

Brassai Sámuel Elméleti Líceum

5.

Állati elmék – kretivitás fejlesztése természetismereti játékokkal

Pedagógusok

2019. január 25-26

dr. Szállassy Noémi, egyetemi adjunktus, BBTE Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

16

18

Onisifor Ghibu

Elméleti

Líceum

6.

KETT PEDAGÓGIA

-saját élményre épülő módszertani képzés

Fehér megyei Pedagógusok

2019. január 25-27

Nagy Enikő (Kriszta nővér), pedagógus, lelkigondozó, kiképző

20

30

Nagyenyed-

Bethlen Gábor Kollégium

7.

Magyar anyanyelvi kommunikáció (előkészítő osztálytól II. osztályig), Magyar nyelv és irodalom (III., IV. osztály)

Pedagógusok

2019. március 1-3

Kocsis Annamária – inspector școlar, I.Ș.J. Covasna, formator/ tanfelügyelő, Kovászna Megyei Tanfelügyelőség

Kerekes Izabella – Liceul Teoretic „Nagy Mózes”, Târgu Secuiesc,/ Nagy Mózes Elméleti Líceum

Vollancs Szidónia – Școala Gimnazială „Petőfi Sándor”, Tg. Secuiesc, formator/ Petőfi Sándor Általános Iskola

23x2

56

Báthory István Elméleti Líceum

8.

Élményinformatika - Legyen Ön is 21. századi pedagógus!

Pedagógusok

2019. március 8-10

Vad Zoltán, informatikus, élménypedagógiai tréner, Legyen Élmény a Suli Szakmai Műhely, Nagyvárad

Mihály Adél, tanító, élménypedagógiai tréner, Legyen Élmény a Suli Szakmai Műhely, Szatmárnémeti

24

28

Brassai Sámuel Elméleti Líceum

Ismeretközpontú nyelvtantanítás vs. képességközpontú nyelvi nevelés – Az oktatási és nevelési reform megvalósítását segítő szemléletváltást érlelő tanfolyam

Szilágy megyei magyartaná

rok és tanítók

2019. március 22–24.

Kádár Edit, egyetemi docens, Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék

20

26

Simion Bărnuțiu Általános Iskola, Zilah

9.

ADHD- gyerekek

Hunyad megyei pedagógusok

2019. április 12-14

Dr. Zörgő Éva

10

18

Petrozsény

10.

Az Üveghegyeken innen és túl

Kolozs megyei pedagógusok

2019. március 1-2

Lazsádi Csilla, BBTE Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Kar, egyetemi tanársegéd, játék- és drámaterápiában, illetve gyermekpszichodrámában képzett szakember, Marosvásárhely

12

22

Bethlen, „Grigore Silasi” Általános Iskola

2017-2018 TANÉV

SSZ.

KÉPZÉS NEVE

CÉLCSOPORT

IDŐPONT

ELŐADÓK

ÓRA-SZÁM

RÉSZTVEVŐK SZÁMA

KÉPZÉS HELYE

1.

Technológia az oktatás szolgálatában - a digitális kompetencia fejlesztése napjainkban

Szilágy megye pedagógusai

2017. szeptember 29-30, október 01.

Nagy Regina eTwinning Program szakmai vezető, Magyar Oktatási Hivatal

20

35

Szilágysomlyó, Simion Bărnuțiu Főgimnázium

1.

„GONDOLTAM FENÉT!” - Jelek és jelrendszerek a költészetben és a világban

Szilágy megye magyartanárai és tanítói

2018.

február

Dr. habil. Fűzfa Balázs - ELTE Savaria Egyetemi Központ docense, a Savaria University Press kiadó igazgatója, a BÁR c. társadalomtudományi folyóirat főszerkesztője

5

40

Szilágy-

somlyó

2.

Az úgy kezdődött, hogy ő visszaütött oldd fel a haragot, hogy elengedd a konfliktusok viharát

pedagógusok

2018 március 2-4

Váradi Gabriella kineziológus

20

40

Kolozsvár

3.

Mit, miért és hogyan? vagy SzövegÉRTés!?

A különböző szövegtípusok.megértésének tanítása ak5.tív, interaktív és reflektív tanulási technikákkal, a tanulás tanulása

tanítók, tanárok, fejlesztő pedagógusok

2018. március

15-18

Bartha Jánosné – gyakorlóiskolai vezetőpedagógus, mesterpedagógus, minősítési és tanfelügyeleti szakértő, a Református Pedagógiai Intézet tanulási trénere, tehetségfejlesztő szakértő, RWCT nemzetközi tréner

Szalay Mária – gyakorlóiskolai vezetőpedagógus, mesterpedagógus, minősítési és tanfelügyeleti szakértő, a Református Pedagógiai Intézet tanulási trénere, drámapedagógus, mentálhigiéné és egészségfejlesztő, RWCT tréner

24

20/40

1 vagy 2 csoport

Kolozsvár

4.

Népi játékok alkalmazása az ünnepkörök jegyében

tanítók, tanárok

2018.

márc.16-18

Tálas Ágnes Judit – Hagyományok Háza külsős munkatársa

20

30/40

Kolozsvár

5.

A magával ragadó, emlékezetes beszéd/előadás – középpontban a storytellinggel

tanítók, tanárok

2018. ápr. 14-15

Györffy Kinga egyetemi oktató. A Personal Brand Institute tanácsadó-trénere. A 2015-ös Imagine Cup innovációs világverseny döntőjében közönségdíjat nyert Mistory nevű magyar csapat felkészítője.

20

10

Kolozsvár

6.

Élményinformatika

pedagógusok

2018

április 27-29

Vad Zoltán tanár, élménypedagógus

20

24

Kolozsvár

2016-2017 TANÉV

SSZ.

PROGRAM/KÉPZÉS NEVE

CÉLCSOPORT

ELŐADÓK - NÉV, HELYSÉG

HELYSZÍNE

IDŐPONT/ IDŐSZAK

RÉSZTVEVŐK SZÁMA

ÓRASZÁM

1.

Interaktív tábla használata

Gyulafehérvári pedagógusok

Vad Zoltán - Nagyvárad

„Gróf Majláth Gusztáv Károly” Római-Katolikus Teológiai Líceum

2016. okt. 14-16

18

16

2.

Drámatechnikák a nevelésben

Nagyenyedi óvónők, tanítók

Lazsádi Csilla - Marosvásárhely

Bethlen Gábor Kollégium - Nagyenyed

2016. nov. 11-12

24

14

3.

Az intézményzöldítés lehetőségei az óvodák és az iskolák számára

Szilágy megyei pedagógusok

Bojtos Ferenc, Illés Gábor, Kozsnai Norbert - Szeged, Csemete Egyesület

Szilágysomlyó

EMKE Ház

2016. nov. 4-6

28

20

4

Erőszakmentes kommunikáció

óvónők, tanítók

Soós Katalin- Szeged

Kolozsvár

Onisifor Ghibu Elméleti Líceum

2016. nov. 18-120

18

20

5

Ki dúdol itt?

óvónők, tanítók

Sántha Emőke

Kolozsvár

Onisifor Ghibu Elméleti Líceum

2016 december 16-17

15

20

6

Múzeumpedagó

gia

pedagógusok

Vásárhelyi Tamás, Budapest, ELTE

Csíkszereda

Apáczai Ház

2017. jan. 20-22.

28

20

7

Élménypedagógiai kalandok (… és Álmok)

pedagógusok

Bányai Sándor/ Budapest

Kolozsvár

Brassai Sámuel Elméleti Líceum

2017. február. 10-12

21

20

8

Élménypedagógiai kalandok (… és Álmok)

pedagógusok

Módi Kinga/ Nagyvárad

Kolozsvár

Brassai Sámuel Elméleti Líceum

2017. február. 10-12

21

20

9

Élménypedagógiai kalandok (… és Álmok)

pedagógusok

Bányai Sándor/ Budapest

Déva

Téglás Gábor Elméleti Líceum

2017. február. 13-15

24

20

10

Digitális pedagógia

pedagógusok

Főző Attila/ Budapest

Kolozsvár

Brassai Sámuel Elméleti Líceum

2017. március. 10-12

24

16

11

Élménypedagógia

Szilága megyei pedagógusok

Vad Zoltán - Nagyvárad

Szilágysomlyó

EMKE Ház

2017. március. 17-19

18

16

12

Drámatechnikák a nevelésben

pedagógusok

Lazsádi Csilla - Marosvásárhely

Kolozsvár

2017. május 5-6.

24

16

13

Projektmódszer az óvodában – a fejlesztési területek szemszögéből

óvoda-pedagógusok

Bethlen Gábor Kollégium - Nagyenyed

várhatóan március vagy április 2017

25

20

14

Szerves pedagógia- „Gyermek a világban, világ a gyermekben”

Évkörrel együtt haladó pedagógia

Kolozs megyei pedagógusok

2016 szept. 24-

2017 május 31.

Koplozsvár

Életfa Családsegítú Egyesület

2017. március 17-19

45

87

2015-2016 TANÉV

SSZ.

KÉPZÉS NEVE

CÉLCSOPORT

IDŐPONT

ELŐADÓK

ÓRA-SZÁM

RÉSZTVEVŐK SZÁMA

KÉPZÉS HELYE

1.

Neurológiai harmónia a digitális korban-

módszertani előadás

pedagógusok, gyógypedagógusok

2015. szeptember 16.

dr. habil GYARMATY Éva

3

45

Báthory István Elméleti Líceum

Kolozsvár

2.

Módszertani előadás - ''Egekre görnyedt vihar ver''

pedagógusok

2015. október 21.

Szőcs Judit-

Kolozsvár

3

26

Kolozsvár

3.

Szövegértés, -értelmezés

tanítók, magyartanárok

2015. november 20-22.

dr. Fóris Ferenczi Rita - Kolozsvár, BBTE

20

26

Kolozsvár, Apáczai Csere János Elméleti Líceum

4.

Korszerű tanulásszervezési módszerek alkalmazása

anyanyelvi tevékenységeken

Fehér megyei óvónők és tanítók

2015. november 28.

Demény Piroska - BBTE,

Kolozsvár

8

25

Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed

5.

Kiégés-prevenciós tréning

osztályfőnökök, pszihológusok, segítő pedagógusok

2016. január 6-9.

dr. Takács István - Kaposvár

20

23

Onisifor Ghibu Elméleti Líceum, Kolozsvár

6.

Darts Sport és Darts Matek

testnevelő szakos, matek szakos tanárok, osztályfőnökök, tanítók

2016. január 21.

Székely "Penge" Pál

2

15

Onisifor Ghibu Elméleti Líceum, Kolozsvár

7.

Bevezetés a múzeumpedagógiába

pedagógusok, múzeumpedagógusok

2016. február 8-10.

Vásárhelyi Tamás,

Molnár József

Budapest, ELTE

24

26

Szováta , Teleki Oktatási Központ

8.

Az intézményzöldítés lehetőségei az óvodák és az iskolák számára

óvónők, tanítók, tanárok

2016. március 18-19-20.

Bojtos Ferenc, Illés Gábor, Kozsnai Norbert - Szeged, Csemete Egyesület

20

21

Onisifor Ghibu Elméleti Líceum, Kolozsvár

9.

Interaktív tábla a korszerű oktatás szolgálatában

A „Bethlen Gábor” Kollégium pedagógusai

2016. április 8-10.

Vad Zoltán - Nagyvárad

16

31

„Bethlen Gábor” Kollégium - Nagyenyed

Partiumi Oktatási és Módszertani Központ képzései

2020-2021

SSZ.

CÍM, TÉMA

ELŐADÓK

HELYSZÍN

IDŐPONT

RÉSZTVEVŐK

1

Iskola falak nélkül – Digitális eszközökkel támogatott tanulás és tanítás módszerei

Frigy Szabolcs

online

2020. szeptember 16–19.

22

2

Digitális Kaland! Oktatás az online térben.

Vad Zoltán, Mihály Adél

online

2020. szeptember 16-24.

43

3

Digitális tudatosság - Álhírek vs. valóság

Baracsi Katalin

online

2020. szeptember 16-28.

18

4

Iskola falak nélkül – Digitális eszközökkel támogatott tanulás és tanítás módszerei

Frigy Szabolcs

online

2020. szeptember 21-25.

26

5

Online oktatási módszerek az elemi tagozaton

Bíró Erzsébet

Nagyvárad

2020. szeptember 21-23.

10

6

A zöld ötven árnyalata - fenntarthatósági nevelési gyakorlatok és tevékenységek általános és középiskolai diákoknak -

Dr. Szállassy Noémi és Dáné Endre

Nagyvárad

2020 október 23-25.

13

7

Jó gyakorlatok a szórványoktatásban – Nyelvileg vegyes családok gyermekei a magyar óvodában

Erdei Ildikó

online

2021. január 14.

19

2019-2020

SSZ.

CÍM, TÉMA

ELŐADÓK

HELYSZÍN

IDŐPONT

RÉSZTVEVŐK

1

Néphagyomány mint lehetőség

Szabó Kinga

Temesvár

2019. október 25-26.

21

2

Bihar megyei pedagógusfórum

Fegyverneki Gergő

Nagyvárad

2019. október 26.

115

3

Színek és formák – rajztechnikák

Major Melinda

Arad

2019. december 7-9.

20

4

A nevelés az Élet szolgálata

Uzsalyné Pécsi Rita

Nagyvárad

2020. január 10-12.

140

5

Az érettségi a javítótanár szemszögéből

- kerekasztal -

Temesvár

2020. február 1.

31

6

Élményinformatika

Vad Zoltán

Érmihályfalva

2020. február 7-9.

27

7

Iskola falak nélkül – Digitális eszközökkel támogatott tanulás és tanítás módszerei

Frigy Szabolcs

Szatmárnémeti

2020. február 21-23.

26

8

Drámapedagógiai módszerek az oktatásban

Rusz Csilla, Bordás Andrea

Szatmárnémeti

2020. február 28 - március 1.

45

9

Stresszmenedzsment

Szabó Kinga, Farkas Zsuzsa

Szatmárnémeti

2020. március 6-8.

25

10

Digitális tudatosság – Álhírek vs. Valóság

Baracsi Katalin

online

2020. június 8-19.

24

11

Hogyan őrizzük meg a lelki egészségünket az elzártságban/online körülmények között?

Skita Erika

online

2020. június 4. - július 4.

60

2018-2019

SSZ.

CÍM, TÉMA

ELŐADÓK

HELYSZÍN

IDŐPONT

RÉSZTVEVŐK

1

Kett-képzés

Nagy Enikő – Kriszta nővér

Nagyvárad

2018. október 29-31., 2019. március 21-23.

31

2

Élménypedagógia a tanórai és tanórán kívüli tevékenységekben

Stark Gabriella, Baranyai Tünde

Szatmárnémeti

2018. november 21, 23, 26, 27.

46

3

A magyar nyelv tanításának kihívásai az új tantervek tükrében

Kádár Edit

Szatmárnémeti

2018. november

50

4

Kutatásmódszertani alapok I. fokozati vizsgára készülőknek

Szabó-Thalmeiner Noémi

Szatmárnémeti

2018. december 7-8.

30

5

A nevelés az Élet szolgálata

Uzsalyné Pécsi Rita

Nagyvárad

2019. január 11-12.

120

6

Partiumi pedagógusfórum

Navracsics Tibor, Szabó Ödön,Kovács Irén Erzsébet, Kéry Hajnal, Halász Ferenc

Nagyvárad

2019. február 1.

135

7

Élménypedagógia – Legyen élmény a suli!

Vad Zoltán

Temesvár

2019. február 15-16.

25

8

Romológia

Végh Balázs Béla

Szatmárnémeti

2019. március 1-2.

32

9

Drámapedagógia

Rusz Csilla

Szalonta

2019. március 22-24.

25

10

A fegyelmezetlenség megelőzése illetve kezelése az iskolában

Szabó-Thalmeiner Noémi

Szatmárnémeti

2019. március 22-23., 29-30., április 5-6.

75

11

A szülőkkel való kapcsolattartás megújuló formái

Stark Gabriella

Szatmárnémeti

2019. március 22-23., 29-30.

50

12

Lehetőségek és kihívások az alternatív hazai anyanyelvi oktatásban

Mayla Júlia, Erdei Ildikó, Tasi Ottilia

Temesvár

2019. március 22-23.

40

13

Matematikatanítás integráltan

Baranyai Tünde

Szatmárnémeti

2019. március 29-30., április 5-6.

50

14

A szórványoktatási központok lehetséges funkciói – kihívások és jó gyakorlatok

Erdei Ildikó, Tasi Ottilia-Gyöngyvér

Nagybánya

2019. április 5-6.

40

15

Országos Drámapedagógia Napok

Strausz Imre, Kunné Darók Anikó, Kerékgyártóné Csiszér Ildikó, Somogyi Beáta, Szeghő Borbála, Hollós József

Nagyvárad

2019. április 12-13.

120

2017-2018

SSZ.

CÍM, TÉMA

ELŐADÓK

HELYSZÍN

IDŐPONT

RÉSZTVEVŐK

1

Élménypedagógiai módszerek a tanórai és iskolán kívüli tevékenységekben

Baranyai Tünde, Stark Gabriella

Szatmárnémeti

2017. november 23-25.

30

2

Drámapedagógia az iskolában

Rusz Csilla

Temesvár

2017. november 24-25.

30

3

Mozgásterápia kisgyermekkorban

Tótszöllősyné Varga Tünde

Nagyvárad

2017. december 8.

85

4

Drámapedagógia

Rusz Csilla

Nagyvárad

2017. december 8-9.

30

5

Matematika oktatása tapasztalati tanulással

Baranyai Tünde

Szatmárnémeti

2018. január 10-11.

20

6

Személyiségfejlesztő tréning pedagógusoknak

Bartha Krisztina

Nagyvárad

2018. január 19-21.

17

7

Asszertív kommunikációs tréning

Daróczi Irén, Makai-Dimény Judit

Nagyvárad

2018. január 26-28.

16

8

Élményinformatika

Vad Zoltán

Felsőbánya

2018. február 16-18.

25

9

Kett-módszer

Sipos Edit

Nagyvárad

2018. február 16-18.

40

10

A fegyelmezetlenség megelőzése illetve kezelése az iskolában

Szabó-Thalmeiner Noémi

Szatmárnémeti

2018. február 23-24, március 2.

33

11

Archaikus és mitikus motívumok a cigány népmesékben

Végh Balázs Béla

Szatmárnémeti

2018. március 9-11.

31

12

Országos Drámapedagógiai Napok

Bordás Andrea, Körömi Gábor, Kunné Darók Anikó, Rusz Csilla, Varju Nándor

Nagyvárad

2018. április 6-8.

110

13

Az okostábla használata a tanórán

Valkai Előd

Temesvár

2018. május 11-13.

19

14

Konferencia a vizuális nevelésről

Újvárossy László, Horváth Gizella

Nagyvárad

2018. május 11.

37

15

Iskolavezetés és vezetőképzés

Kéry Hajnal

Váradszentmárton

2018. május 25-27.

41

16

A resztoratív szemlélet alkalmazása az oktatásban

Makai Dimény Judit, Daróczi Irén

Margitta

2018. május 25-27.

50

17

A Temes megyei térségi iskolahálózat: lehetőségek és kihívások

Erdei Ildikó, Halász Ferenc

Temesvár

2018. május 26.

32

2016-2017

SSZ.

CÍM, TÉMA

ELŐADÓK

HELYSZÍN

IDŐPONT

RÉSZTVEVŐK

1

Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására

Kulcsár Mihályné Durkó Anna

Temesvár

2016. november 12-13.

20

2

Interkulturalitás az iskolában

Erdei Ildikó

Szentmárton

2016. november 18-19.

80

3

Resztoratív szemlélet alkalmazása az iskolában és azon túl

Negrea Vidia

Nagyvárad

2017. január 9-11.

80

4

Élménypedagógiai kalandok (... és Álmok)

Bányai Sándor, Módi Kinga

Nagyvárad

2017. február 3-5.

47

5

Drámapedagógia

Rusz Csilla

Érmihályfalva

2017. március 3-5.

30

6

A matematika oktatása cselekvés alapú tanulási módszerek által az új tanterv tükrében

Baranyai Tünde

Szatmárnémeti

2017. március 17-18.

15

7

Projektmódszer az óvodában – a fejlesztési területek szemszögéből

Stark Gabriella

Szatmárnémeti

2017. március 24-25. és március 30-ápr. 1.

44

8

Lélekkabát tavaszra – irodalmi konferencia a Költészet napja alkalmából

Demény Péter

Nagyvárad

2017. április 10-11.

25

9

Bevezetés a magyar cigányok hagyományába és kultúrájába

Vég Adalbert

Szatmárnémeti

2017. április 27-28.

16

10

Az érzelmi intelligencia fejlesztése

Uzsalyné Pécsi Rita

Nagyvárad

2017. május 12-13.

87

2015-2016

SSZ.

CÍM, TÉMA

ELŐADÓK

HELYSZÍN

IDŐPONT

RÉSZTVEVŐK

1

Játék és élmény a matematikaoktatásban

Baranyai Tünde

Szatmárnémeti

2015. november 5-6.

15

2

Pozitív fegyelmezési lehetőségek az iskolában

Erdei Ildikó, Szabó Csilla, Horváth Attila Sándor

Temesvár

2015. november 13-14.

24

3

Konfliktuskezelés az iskolában

Szabó Thalmeiner Noémi

Nagyvárad

2015. november 14.

40

4

Új utak a magyar nyelv és irodalom tanításában

Fenyő D. György

Nagyvárad

2015. november 14.

60

5

Iskola Másként - élménypedagógiai módszerekkel

Baranyai Tünde, Stark Gabriella

Szatmárnémeti

2016. február 12-13.

15

6

Magyar nyelvi kompetenciafejlesztés kétnyelvű környezetben

Erdei Ildikó, Molnár Kármen, Szabó Csilla

Temesvár

2016. február 26-27.

24

7

A tanári kommunikáció hatékonyságának növelése

Kardos Melinda

Nagyvárad

2016. február 27.

40

8

Élménypedagógia

Vad Zoltán

Nagyvárad

2016. február 27.

16

9

Konfliktuskezelés az iskolában

Szabó Thalmeiner Noémi, Kardos Melinda

Szatmárnémeti

2016. március 4-6.

21

10

Közösségi reprezentációk a cigány népmesében

Vég Adalbert

Szatmárnémeti

2016. március 11-12.

20

11

Képzőművészeti nevelés és a kézművesség tanításának aktuális kérdései

Muhi Sándor

Szatmárnémeti

2016. március 5., 12., 19.

16

12

Drámapedagógia

Rusz Csilla, Tóth Éva Andrea

Máramarossziget

2016. április 15-16.

25

13

Bihari drámapedagógia napok

Bordás Andrea, Egervári György, Láposi Terka, Rusz Csilla

Nagyvárad

2016. április 23-24.

67

14

Speciális módszerek a hátrányos helyzetű tanulók nevelésében/oktatásában

Kardos Melinda

Margitta

2016. április 23-24.

25

15

Legyen élmény a suli – Tapasztalati tanulás, mint élménypedagógiai módszer

Vad Zoltán

Simonyifalva

2016. május 6-7.

25

16

A személyiségfejlesztés tantárgy módszertani kérdései az elemi tagozaton

Baranyai Tünde

Szatmárnémeti

2016. május 13-15.

20

2014-2015

SSZ.

CÍM, TÉMA

ELŐADÓK

HELYSZÍN

IDŐPONT

RÉSZTVEVŐK

1

Közösségi reperezentációk a cigány népmesékben

Végh Balázs Béla

Szatmárnémeti

2014. november 3.

21

2

Család és oktatási intézmény partneri kapcsolata az iskolai és iskolán kívüli tevékenységekben

Baranyai Tünde,Stark Gabriella, Tempfli Gabriella

Szatmárnémeti

2014. november 3-5.

24

3

A differenciálás lehetőségei az összevont osztályokban

Pál Krisztina

Temesvár

2014. november 6-7.

16

4

Integrált óvodai tevékenységek módszertana

Stark Gabriella

Szatmárnémeti

2014. november 14-15.

38

5

MORÉNA – Módszertani Révay Napok az Adyban

Nagy Zoltán, Ciubotariu Éva, István Zoltán

Nagyvárad

2014. november 29.

50

6

Speciális módszerek a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésében/oktatásában

Kardos Melinda, Szabó-Thalmeiner Noémi

Szatmárnémeti

2014. november 21-22.

18

7

Hatékony kommunikáció és polgári attitűdök

Balogh Brigitta, Horváth Gizella, Györgyjakab Izabella, Forró Enikő, Domján Katalin

Nagyvárad

2014. február 2-6, április 13-16.

16

8

Vezetésmódszertani ismeretek - Közösségfejlesztő iskola

Erdei Ildikó, Kiss-Pataki Adél

Temesvár

2014. február 20-21.

24

9

Kalandok és álmok - élménypedagógia

Bányai Sándor, Urbán Mónika

Nagybánya

2014. március 20-22.

38

10

Kiégés (burn out) tréning

Bordás Andrea

Nagyvárad

2014. április 1, 15, május 13, 20.

18

11

Országos Drámapedagógia Napok

Bujtor Anna, Egervári György, Előd Nóra, Kovács Andrásné, Kovács Tímea, Láposi Terka, Rusz Csilla, Bordás Andrea

Nagyvárad

2014. április 10-12.

140

12

Élménypedagógia

Kiss Anna, Módi Kinga

Erdőhegy

2014. május 15-17.

44

13

A matematika oktatásának útvesztői

Matekovits Mihály, Pellegrini Lilla, Pellegrini Miklós, Spier Tünde

Arad

2014. május 21.

20

2013-2014

SSZ.

CÍM, TÉMA

ELŐADÓK

HELYSZÍN

IDŐPONT

RÉSZTVEVŐK

1

Szabadidős tevékenységek módszertani kérdései

Baranyai Tünde, Stark Gabriella

Szatmárnémeti

2013. november 29-30.

35

2

Napközis tevékenységek

Baranyai Tünde, Stark Gabriella

Szatmárnémeti

2014. január 17-18.

23

3

Az értő olvasás fejlesztése

Porsche Éva, Zsigmond István

Erdőhegy

2014. január 17-19.

51

4

Közösségfejlesztés az iskolában

Szabó-Thalmeiner Noémi

Szatmárnémeti

2014. február 3.

20

5

Hogyan ismerhetem meg a tanulóimat?

Stark Gabriella

Szatmárnémeti

2014. február 5-6.

34

6

KETT-módszer

Nagy Enikő

Nagyvárad

2014. február 6-8.

24

7

Kooperatív tanulási módszerek alkalmazása az iskolában

Baranyai Tünde, Tempfli Gabriella

Szatmárnémeti

2014. február 7-8.

15

8

Drámapedagógia

Rusz Csilla, Bordás Andrea

Nagybánya

2014. február 28 - március 2.

38

9

Didaktikai eszközök a matematika tanításában

Baranyai Tünde, Tempfli Gabriella

Szatmárnémeti

2014. február 28, március 1.

20

10

Az előkészítő osztályok tapasztalatai

Kurunczi Éva Enikő

Arad

2014. március 21.

50

11

Az interkulturalitás pedagógiája

Végh Balázs Béla

Szatmárnémeti

2014. március 22.

20

12

Konfliktuskezelés az óvodában/iskolában.

Szabó Thalmeiner Noémi

Szatmárnémeti

2014. március 29, április 12.

20

13

Országos drámapedagógiai napok

Achs Károly, Balogh László, Kiss Tibor, Török László, Zalavári András, Kovács Éva, Tóth Ágnes, Előd Nóra, Kovács Andrásné, Kunné Darók Anikó

Nagyvárad

2014. április 11-13.

120

14

Kalandok és álmok (élménypedagógia)

Bányai Sándor, Urbán Mónika

Székelyhíd

2014. április 25-27.

160

15

Önismeretfejlesztés és pályaorientáció az iskolában

Erdei Ildikó, Szabó Csilla

Temesvár

2014. május 9-10.

20

16

Szenvedélybetegségek megelőzése és kezelése a közoktatásban

Csendes Éva, Borbély Lászlóné Enikő

Arad

2014. május 16-18.

40

17

Hatékony szülői értekezlet

Stark Gabriella, Tempfli Gabriella

Szatmárnémeti

2014. május 23-24.

40

cookieA sütik segítenek szolgáltatásaink biztosításában.