Mentortanárok a digitális oktatásban

RMPSZ tagság

Regisztráljon a tagsággal járó előnyökért:
- ingyenes és kedvezményes továbbképzések
- naprakész információszolgáltatás
- egyszerű ügyintézés
Jelentkezés

Képzési időszak: 2021 július 19-23
Helyszín/település: Szováta, Teleki Oktatási Központ
Óraszám: 25
Kontaktórák száma: 25
Célcsoport: A Digitális Mentor Programba jelentkezők közül kerülnek kiválasztásra a résztvevők.
Csoportlétszám: 20
Szekciófelelős neve:  Bodor Lóránd (+40733010237, b.lorand@rmpsz.ro)

A továbbképzés célja:
A járványhelyzetben kialakult különböző oktatási formák során láthatóvá vált, hogy a pedagógusok digitális kompetenciái nagyon széles skálán mozognak. Vannak, akiknek digitális műveltsége lehetőséget teremt arra, hogy innovatív módon reagáljanak a kihívásokra, míg másoknak az új helyzet szinte megugorhatatlan pedagógiai és technikai nehézséget jelentett. Figyelembe kell vennünk, hogy a túlságosan idegen, a megszokott folyamatoktól nagyban eltérő módszertan és szemlélet kontraproduktív hatást gyakorolhat a képzéseinken részt vevőkre, ugyanakkor nem akadhatunk el kizárólag a technikai eszközök statikus használatánál, a különböző digitális felületek behelyettesítő módon történő tesztelésénél, de koncentrálunk kell a digitális oktatás helyes metódusaira is.
Ezt a szakadékot áthidalhatjuk egy mentorrhálózat kiépítésével, melyben a mentorok személyreszabott segítséget nyújthatnak a technikai elakadásokban, párosítva és megtámogatva azt a megfelelő digitális pedagógiai módszertannal és 21. századi szemlélettel. Egyszerre kell adnunk újfajta nézőpontokat és módszereket emészthető és adaptálható módon, de időt és helyzeteket kell delegálnunk a technikai kérdésekre, fejlesztésre, felzárkózási lehetőségekre is. Jelen képzésünk célja, hogy digitálisan már valamelyest képzett pedagógusoknak segítsünk abban, hogy munkatársaiknak hathatós segítséget nyújtsanak a digitális eszközök használatával, illetve az azokra épített oktatási tevékenységekkel kapcsolatban. Ebben a képzési folyamatban a technikai és szemléletbeli segítség- és iránymutatás elsajátítása lesz a központi tematika.

A továbbképzés fő tartalmi elemei:
    • Tanárszerep változásai: Mitől mentor a mentor? Túl a digitálián! Faciltálás és támogatás
    • Diagnózisok Pedagógiai SWOT elemzés SMART célok kitűzése
    • Visszajelzés Fejlődési szemlélet (growth mindset) Asszertív kommunikáció Pozitív visszajelzés
    • Digitális pedagógiai módszertan: SAMR modell és alkalmazása 21. századi kompetenciák fejlesztése
    • Digitális műveltség fejlesztése Biztonságos internet Jogtisztaság Új felületek kezelése

A továbbképzésen alkalmazott módszerek:
A jelenléti műhelyen a résztvevők saját élményeken keresztül ismerkednek meg a vonatkozó elméletekkel, koncepciókkal és próbálják ki azokat a gyakorlatban. Csoportokban dolgoznak együtt a gyakorlati feladatok kapcsán, mozaik és szakértői mozaik módszerben váltva csoporttársaikat. A műhely során egy közös online projektplatformon építjük a létrejövő tudást kollaboratív módon, mely a képzési folyamat után is minden résztvevő számára elérhető marad.
A résztvevők a gyakorlati feladatok során projekteken dolgoznak, érvelnek és prezentálnak különböző témákban, illetve a folyamat zárásaként ön- és társértékelést is végeznek. Végül, de nem utolsó sorban a műhelyen létrejött tudást és projektproduktumokat közös visszajelzéssel és ünneppel zárjuk (lehetőségeinkhez mérten keresve erre virtuális vagy jelenléti módot), amit a tanulás és a pedagógiai projekt nélkülözhetetlen elemének tartunk.

A továbbképzés oktatói:
    • Váczi Dorottya
    • Galambos Attila
cookieA sütik segítenek szolgáltatásaink biztosításában.