Szakmai műhely - Magyar iskolákban román nyelvet és irodalmat oktató tanárok számára

RMPSZ tagság

Regisztráljon a tagsággal járó előnyökért:
- ingyenes és kedvezményes továbbképzések
- naprakész információszolgáltatás
- egyszerű ügyintézés
Jelentkezés

2017-től vezették be az új, magyar tannyelvű iskolák számára elkészült román nyelv és irodalom tantervet és 2017 július 16.-án a Bolyai Nyári Akadémia keretében tartott konferencián került sor az említett tanterv első bemutatására. 2021 elején jelent meg az új értékelési eszköz, mely egyben a továbbtanulás meghatározó mérföldköve is. Ebben az összefüggésben született meg egy olyan szakmai műhely elindításának ötlete, ahol ezúttal a maga teljességében látható és elemezhető tanítási-tanulási-értékelési folyamatot és a tanterv gyakorlati alkalmazásának tapasztalatait fogjuk átbeszélni.

A szakmai műhely munkáját az alábbi kérdések strukturálják:
  • Milyen nehézségekbe ütköztek a pedagógusok a tanterv alkalmazása kapcsán?
  • Milyen jó gyakorlatok, kísérletek születtek az elmúlt négy év során?
  • Milyen on-line tanítási módszerek, eszközök vihetők át az poszt-Covid nyelvoktatásában?
  • Milyen módon hat az új kisérettségi követelményrendszere az osztálytermi tevékenységekre?
  • Milyen jó gyakorlatok körvonalazódtak ezen a téren?
A szakmai műhely ezúttal felkért, a tanterv szellemében dolgozó, kísérletező pedagógusokból áll, az ország különböző helyszíneiről, oly módon, hogy a sajátos nyelvi környezetek, a falusi és városi intézmények egyaránt képviseletet kapjanak.
A jó gyakolatok bemutatásával, a műhelyfoglalkozásokkal, ötlebörzékkel, a rendezvény nemcsak a szakmai képzésre-önképzésre összpontosít, hanem a további fejlesztési és fejlődési igények és lehetőségek feltárására, valamint egy szakmai, konzultatív testület kialakítására is.
A Tanügyminisztériumot képviseli KALLÓS Zoltán úr - kisebbségi oktatásért felelős  államtitkár.
Program felelős: Dr. Tódor Erika-Mária, Kovács Dorina
 
ATELIERUL DE LUCRU PENTRU PROFESORII DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ DIN ȘCOLILE ȘI SECȚIILE CU PREDARE ÎN LIMBA MAGHIARĂ.
Perioada: 12-17 iulie 2021
Locul desfășurării: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc
Din 2017 a intrat în vigoare noua programă de limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară, iar în 16 iulie 2017 s-a organizat o prezentarea amplă a programei, în cadrul unei conferințe organizate sub egida Academiei de vară „Bolyai”. La începutul anului 2021 au fost publicate ultimele variante ale testelor Evaluării Naționale, instrumente de evaluare cu puternic impact asupra orientării școlare și profesionale ale elevilor. În acest context s-a născut ideea constituirii unui atelier, care va oferi un cadru de dezbatere a temelor legate de procesul predării-învățării-evaluării, precum și a experiențelor implementării programei. 

Dezbaterile, activitățile vor fi structurate de întrebări precum:
  • Ce fel dificultăți au întâmpinat profesorii pe parcursul aplicării programei?
  • Ce fel de experiențe pozitive, inovații metodice au apărut pe parcursul celor patru ani?
  • Ce fel de metode, tehnici, resurse din mediul digital pot fi valorificate în predarea-învățarea limbii române în perioada post-Covid?
  • Ce efect are noua modalitate de testare a cunoștințelor, competențelor din cadrul Evaluării Naționale asupra muncii de la catedră?
  • Ce fel de experiențe pozitive, modele de bune practici s-au acumulat în perioada pregătirii pentru testarea națională?
Atelierul de lucru este constituit din profesori invitați din rândul celor care au experimentat tehnici, strategii de lucru pe parcursul celor patru ani, din diferite regiuni ale țării din mediul urban și rural, pentru ca diferențele specifice datorate caracteristicilor mediului lingvistic să capete reprezentare echilibrată. Prin inventarierea modelelor de bune practici, prin ateliere și munca în echipă, această întrunire își propune nu numai perfecționarea cadrelor didactice, ci și inventarierea posibilităților de inovare și dezvoltare pe termen scurt, precum și constituirea unui grup consultativ de specialiști. 
Ministerului Educației va fi reprezentat de Dl KALLÓS Zoltán, Secretar de Stat pentru Învățământ în Limbile Minorităților Naționale.
Coordonatori: Dr. Tódor Erika-Mária – Universitatea Sapientia și Kovács Dorina – Casa Corpului Didactic
cookieA sütik segítenek szolgáltatásaink biztosításában.