Népzene- néptánc- kézművesség

RMPSZ tagság

Regisztráljon a tagsággal járó előnyökért:
- ingyenes és kedvezményes továbbképzések
- naprakész információszolgáltatás
- egyszerű ügyintézés
Jelentkezés

Fizetéses az esemény, de nincs kitöltve az ára

Képzési időszak: 2021. július 18., hétfő – július 23., péntek
Helyszín/település: Kallós Zoltán Alapítvány Oktatási- és Szórványközpontja, Válaszút, Kolozs megye
Óraszám: 40 óra
Kontaktórák száma: 30 óra
Célcsoport:  Óvodapedagógusok, tanítók, tanárok
Csoportlétszám: 3x20 fő
Szekciófelelős neve: Szabó Gábor (+40 745 755 699, gsz003@yahoo.com)

A továbbképzés célja
A népi  kultúra zenei-, ének – és mozgáskultúrával, illetve a különböző kézműves foglalkozásokkal kapcsolatos egyes elemeinek bemutatása, megismertetése, alkalmaztatása a tanfolyamon résztvevő pedagógusokkal, illetve alkalmazási lehetőségeinek felvázolása,  olyan szinten, amely lehetővé teszi a későbbiek során az elsajátított anyag integrálását az oktatási- nevelési folyamat különböző szintjein, óvodai,  iskolai vagy iskolán kívüli tevékenységek keretén belül, nemcsak a kognitív, hanem a tapasztalati oktatásban is,  és ezáltal szervesen hozzájárul a tanulók különböző kompetenciáinak kialakításához, illetve személyiségük fejlesztéséhez.

A továbbképzés fő tartalmi elemei:
      • Mezőségi, moldvai és kalotaszegi népdalok tanulása Kallós Zoltán gyűjtéseiből.
      • Felcsíki népdalok. 
      • A Kárpát-medence különböző tájegységeinek gyermekdalai.
      • Hangszeres oktatás: népi citera.
      • Kézműves-tevékenységek: gyöngyfűzés, népi bútorfestés.
      • Múzeumpedagógiai műhelyek: A kenyér útja. Múzeumpedagógiai foglalkozás.
      • Mezőségi, felcsíki és moldvai  népi gyermekjátékok és táncok. Táncház
      • Kallós Zoltán magángyűjteménye. Múzeumlátogatás
      • Tanulmányi kirándulás

A továbbképzésen alkalmazott módszerek
Előadás, konzultáció, bemutatás, megfigyelés, saját élményű mozgástréning, önálló munka, saját élményű tanulás.

A továbbképzés oktatói:

Megnyitó előadást tartó egyetemi előadótanár
Szabó Ferenc / pedagógus, népi citeraoktató / Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár
Szász Margit  /  ny. pedagógus, kézműves mester /  Székelyudvarhely
Szász Ferenc / ny. pedagógus, kézműves mester  / Székelyudvarhely
Bíró Júlia /  színművész, népdaloktató / Kallós Zoltán Alapítvány Zeneiskolája, Válaszút  /Kolozsvár
Derzsi Ágnes/ pedagógus,  foglalkozásvezető, gyöngyfűző mester / Dr. Bernády György Általános Iskola  / Marosvásárhely
Kovács Katalin Zsuzsanna  /   pedagógus, foglalkozásvezető  / Bethlen Gábor Általános Iskola, Székelyudvarhely
Varga Emese Orsolya / pedagógus, népi gyermekjáték – és táncoktató / Válaszúti Szakiskola  /    Kallós Zoltán Alapítvány, Válaszút
Pillich Balázs/   táncoktató/vezető, Szarkaláb Néptáncegyüttes / Heltai Folk Center, Kolozsvár


cookieA sütik segítenek szolgáltatásaink biztosításában.