Család-iskola együttműködések lehetőségei és jó gyakorlatai

RMPSZ tagság

Regisztráljon a tagsággal járó előnyökért:
- ingyenes és kedvezményes továbbképzések
- naprakész információszolgáltatás
- egyszerű ügyintézés
Jelentkezés

Fizetéses az esemény, de nincs kitöltve az ára

Képzési időszak: 2021. július 19., hétfő – július 23., péntek
Helyszín/település:  Nagyvárad, Partiumi Keresztény Egyetem
Óraszám: 30 óra
Kontaktórák száma: 30 óra
Célcsoport:  Pedagógusok
Csoportlétszám: 20 fő
Szekciófelelős neve: Demeter Emőke-Csilla (0771772311, bemkester@gmail.com)

A továbbképzés célja
      • Alapvető célkitűzés megismertetni a pedagógusokkal azokat a jellemzőket, amelyek növelik a pedagógusi munka hatékonyságát, bemutatni a diák megismerésének szükségességét és a tanár–diák interakció hatékonyságnövelő szerepét,  a pedagógus önismeretének fontosságát az oktató-nevelői tevékenységben.
      • A konstruktív életvezetés elméletének bemutatása annak megerősítéseként, hogy a tanári munka hatékonyságát a régebbi felfogások is a tanári személyiségtől függőnek észlelték.
      • Megtalálni azokat az utakat és módokat, amelyek a hatékony együttműködést teszik lehetővé család és iskola viszonylatában.

A továbbképzés fő tartalmi elemei:
      • A hatékony pedagógus ismérvei (tanári kompetenciák, hatékony viselkedésminták):
       -        A hatékony pedagógus viselkedésmintáinak ismerete
       -        A hatékony oktatói módszerek ismerete
       -        Lehetőleg saját tanítási gyakorlatából hatékony módszerek bemutatása (egy adott témájú óra keretében)
      • A család mint elsődleges szocializációs tér. Szerepek a családban és az iskolában.
      • Kommunikációs stratégiák, lehetőségek. Az asszertív kommunikáció gyakorlata. A resztoratív módszer.
      •  A család mint erőforrás:
       -        együttműködési lehetőségek feltárása
       -        akadályok az együttműködés kialakításában
       -        jó gyakorlatok bemutatása egyedi esetek kapcsán
      • A pályaorientáció kérdései család és iskola viszonylatában. Együttműködési lehetőségek, jó gyakorlatok.
      • A kétnyelvűség kérdésköre. Család és iskola együttműködése a szórványban. A multikulturalitás mint erőforrás.
      • Tabutémák a családdal kapcsolatban. Megváltozott családmodell, családon belüli agresszió, hátrányos helyzet, diszfunkcionálisan működő család. Kihívások, lehetőségek, jó gyakorlatok.

A továbbképzésen alkalmazott módszerek
world café módszer
esetmegbeszélő csoportmunka
problémafeltárás
generációs óra
szerepjáték
resztoratív technikák alkalmazása

A továbbképzés oktatói:

 
dr. Erdei Ildikó, Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár
Makai-Dimény Judit, Nagyvárad
dr. Pásztor Rita, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad


cookieA sütik segítenek szolgáltatásaink biztosításában.