Pályaorientáció - pályaismeret. Elméleti és gyakorlati megközelítések osztályfőnököknek

RMPSZ tagság

Regisztráljon a tagsággal járó előnyökért:
- ingyenes és kedvezményes továbbképzések
- naprakész információszolgáltatás
- egyszerű ügyintézés
Jelentkezés

Fizetéses az esemény, de nincs kitöltve az ára

Képzési időszak: 2021. július 5., hétfő – július 9., péntek
Helyszín/település: Teleki Oktatási Központ, Szováta
Óraszám: 40 óra
Kontaktórák száma: 30 óra
Célcsoport: osztályfőnökök
Csoportlétszám: 20 fő
Szekciófelelős neve: Pöllnitz Ilona (0728297095, sztok@rmpsz.ro) , Hégető Katalin (0743162185, hegetokatalin@yahoo.com)

A továbbképzés célja
A továbbképzés célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a pályaorientáció, kiemelten a pályaismeret elméleti és gyakorlati ismereteit, ennek szerepét és fontosságát a tanulók pályaorientációs tevékenységének folyamatában. Ismerjék meg az életpálya-építés, a pályaválasztás összefüggéseit és képesek legyenek arra, hogy segítséget nyújtsanak az egyéni életpálya alakulásának valamennyi szakaszában.
Értsék az a folyamatot, amely során az egyén szintetizálja képességeit, érdeklődését, képzettségét, a munkaerőpiac által kínált lehetőségeket és a munkán kívüli életszerepeit. Képesek legyenek eligazodni a foglalkozások osztályozási rendszerében, ismerjék a foglalkozások leírásának szerkezetét. Ismerjék meg azokat a rendszereket, amelyek információkat nyújthatnak a pályákról, a szakképzésről, a felsőoktatásról a pályaválasztáshoz kapcsolódóan.
Cél továbbá, hogy az elsajátított ismereteket képesek legyenek alkalmazni a pedagógusi munkájuk során hatékonyan segítve ezáltal a tanulók ön- és pályaismeretét, konkrét pályaorientációs módszertani eszközön keresztül.
A továbbképzés fő tartalmi elemei:
      • A pályaorientációhoz kapcsolódó szemléletmód alakulása – tanácsadás elméletek. A pályaorientáció fogalma és tartalma
      • Az orientációban fejlesztendő, kiemelt önismereti jellemzők – érdeklődés, képesség, érték, munkamód
      • A pályaismeret alapfogalmai és jelentősége a pályaorientációs munkában
      • A pályaorientációs tevékenység általános módszerei, kiemelten az iskolai pályaorientációs tevékenység módszereit, folyamatát.
      • Pályaorientációs módszertani eszközök sajátélményű felhasználása. Cél, hogy a résztvevők felfedezzék a pályaorientációs játék lehetőségeit, és sajátélményen keresztül tapasztalatot szerezzenek a játék gyakorlati haszna, élménye és az elméleti ismereteik összekapcsolására.

A továbbképzésen alkalmazott módszerek
Tréning formában, a résztvevők sajátélményű csoportos munka keretében megismerik azokat a módszertani eszközöket, amelyek az iskolai pályaorientációs munkájukban használhatóak. Előzetes ismeretekre építő csoportmunka, korábbi tapasztalatok kiscsoportban történő megosztása, asszociációk, csoportosítás, fogalmak tisztázása, rendszerezése, definícióalkotás, szituációs játék, társas-játék kipróbálása, stb.

A továbbképzés oktatói:

Dr. Fazakas Ida, főiskolai docens, Eszterházy Károly Egyetem, Eger
Dr. Czövek Andrea, főiskolai docens, Eszterházy Károly Egyetem, Eger


cookieA sütik segítenek szolgáltatásaink biztosításában.