Cursuri de formare continuă

Static text: rmpsz_tagsag / Titlero

Static text: rmpsz_tagsag / Descriptionro
Înregistrare

În decembrie 2003, guvernul Ungariei, în conformitate cu Hot. Guv. nr. 206 privind implementarea prevederilor Legii LXII din anul 2001 privind maghiarii care trăiesc în țările vecine referitoare la cadre didactice și formatori, a creat posibilitatea ca cadrele didactice care predau în școlile publice de limbă maghiară din regiunile de dincolo de graniță să beneficieze în mod organizat de cursuri de perfecționare anuale.

Cursurile de formare continuă sunt organizate de către Uniunile Cadrelor Didactice prin intermediul proiectelor anuale de formare continuă a cadrelor didactice derulate de Ministerul Resurselor Umane din Ungaria. Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România oferă posibilitatea de a dobândi cunoștințe, metode și experiențe noi, de a dezvolta competențe profesionale, de a stabili și de a practica în mod consecvent învățământul și educația axată pe copil, ,0conformitate cu nevoile locale ale cadrelor didactice.
Pe lângă obiectivele generale și evaluările cerințelor, principalele teme ale cursurilor de formare continuă pentru perioada 2015-2020 sunt:

    • Educația axată pe copil;
    • Rolul profesorului într-o lume aflată în schimbare;
    • Metode de predare-învățare bazate pe acțiune;
    • Managementul talentelor – remedii - orientare profesională;
    • Oportunități și forme de predare online.

Cursurile de formare sunt planificate, organizate, derulate și monitorizate de către centrele regionale de educație și metodică (Centrul educațional- metodic Székelyföld, Centrul educațional- metodic Gál Kelemen, Centrul educațional- metodic Partium și Centrul educațional Teleki - de interes național) în conformitate cu criteriile sistemului unificat de înregistrare, chestionarele de evaluare și rapoartele profesionale elaborate de biroul național de programe.

În cadrul formării continue, formele de organizare pot lua diverse forme, cum ar fi cursuri de formare (recunoscute și acreditate), conferințe, forumuri profesional-metodice, sesiuni, prelegeri, cursuri de masterat, schimburi de experiență, excursii etc.

 

Programele pot avea loc între 1 septembrie și 31 mai ale anului școlar în curs, de obicei la sfârșit de săptămână și/sau în timpul vacanțelor școlare.

Feedback-ul din partea participanților arată că cursurile de formare continuă îi ajută pe profesori să dobândească cunoștințe care pot fi puse în practică. Programele planificate vor contribui la adaptabilitatea ocazională a colegilor noștri, vor schimba conformismul și vor încuraja dezvoltarea unor atitudini care să favorizeze creativitatea, critica și inovarea. Ele contribuie la pregătirea și punerea în aplicare a schimbărilor necesare în sistemul educațional, în funcționarea școlii și în metodele de predare utilizate.

cookieAcest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe site, acceptaţi folosirea acestora!