Uniunea

Static text: rmpsz_tagsag / Titlero

Static text: rmpsz_tagsag / Descriptionro
Înregistrare

Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România (UCDMR) a fost înființată în 1991 ca organizație profesională, de protejare și reprezentare a intereselor învățământului preșcolar, gimnazial și liceal în limba maghiară.
Activitățile și obiectivele sale, așa cum sunt stabilite în statutul său, vizează promovarea predării, a educației de calitate și a formării în limba maghiară la toate nivelurile învățământului public din România. Principiile sale de funcționare sunt calitatea, credibilitatea și corectitudinea. Misiunea sa este promovarea învățământului în limba maghiară în România, în special a învățământului în limba maghiară, și, în același timp, promovarea și protejarea reputației profesionale și a respectului social al cadrelor didactice.
Rețeaua de instituții de învățământ în limba maghiară din România este unită prin patru centre regionale educațional-metodice - Székelyföld din Miercurea-Ciuc, Teleki din Sovata, Gál Kelemen din Cluj și Partium din Oradea - care au ca scop îmbunătățirea calității învățământului public în limba maghiară și oferirea unei game largi de cursuri de formare de înaltă calitate și actualizate pentru cadrele didactice. Participă la forumuri de discuții, conferințe și procese de dezvoltare curriculară a propunerilor de reformă a sistemului de învățământ.
Uniunea se angajează să participe în mod activ la procesul de democratizare a sistemului de învățământ românesc, să reprezinte interesele și pozițiile celor implicați în învățământul în limba maghiară și să dezvolte și să opereze propriul sistem intern de informații pentru a oferi o bază pentru luarea deciziilor.
Pentru a îmbunătăți calitatea învățământului în limba maghiară din România, consideră importantă integrarea acestuia în structurile europene, promovând astfel prezentarea învățământului transilvănean pe plan internațional.

pentru viitorul nostru

„... activitatea Uniunii poate deveni mai eficientă și mai eficace doar dacă toți cei care devin membri ai Uniunii, în cunoștință de cauză a obiectivelor noastre comune și a direcției pe care le-am stabilit, continuă să se angajeze în calitate de membru și să se implice în activitățile aferente, în cea mai mare parte pe bază de voluntariat. Sperăm că din ce în ce mai mulți dintre tinerii noștri colegi, tineri de nădejde ai profesiei noastre și ai viitorului nostru vor recunoaște posibilitatea, beneficiile și oportunitățile unei cooperări eficiente în cadrul organizațiilor interne ale Uniunii, care se înnoiesc, se modernizează în permanență și pot fi adaptate în funcție de necesități. Ne bazăm pe ei și le salutăm solicitările de aderare. Este nevoie de cooperare, solidaritate profesională și colaborare, precum și de un angajament durabil față de roluri și responsabilități, implicare profesională și credibilitate. În ultimii douăzeci de ani, obiectivul Uniunii a devenit clar: trebuie să continuăm să ne gândim la direcția progresului, lucrând împreună, gândind împreună și bazându-ne pe experiența noastră."

PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL MAGHIAR DIN ROMÂNIA,
pentru dezvoltarea rețelei școlare maghiare din România, pentru funcționarea eficientă a școlilor, pentru o educație de calitate

Prin activitățile sale de interes public și prin programele sale profesionale, se străduiește să promoveze în mod eficient conservarea și dezvoltarea formelor de învățământ și educație ale comunităților naționale maghiare. Colaborează cu ministerele educației, cu inspectoratele școlare județene, cu organele administrației locale și cu comitetele de educație ale acestora.
Cooperează cu experții în domeniul politicii educaționale și cu toate organizațiile sociale care acordă importanță principiului subsidiarității pentru a formula politica educațională națională în conformitate cu obiectivele comunităților maghiare.
Consideră necesară și a stabilit ca obiectiv strategic de sprijinit înființarea unui centru de resurse umane maghiare, care poate juca un rol de conducere și de coordonare în domeniul formării, dezvoltării și inovării în limba maternă a cadrelor didactice între ministere, institutele de învățământ, universități, departamentele de formare a cadrelor didactice din instituțiile de învățământ superior, instituțiile de formare profesională prioritară, centrele județene de formare a cadrelor didactice și centrele metodologice ale UCDMR.
În cooperare cu reprezentanții politicii maghiare din România, cu organizațiile civile, cu reprezentanții bisericilor, cu administrațiile locale și județene și cu instituțiile de învățământ, inițiază elaborarea unei strategii educaționale cuprinzătoare pentru dezvoltarea învățământului public și a învățământului superior maghiar din România.
Contribuie la punerea în aplicare a programelor de conservare a identității în școli, în vederea păstrării tradițiilor, istoriei și patrimoniului cultural. Se poziționează ferm împotriva oricărei legi, reglementări, măsuri sau inițiative care restrânge dreptul constituțional la educație în limba maternă și restricționează utilizarea limbii materne.

PENTRU CADRELE DIDACTICE,
pentru o educație și un învățământ de calitate

Caută să coopereze cu toate instituțiile și organizațiile profesionale care activează în favoarea instituțiilor de învățământ și a cadrelor didactice.
În măsura posibilităților, se va strădui să suplinească lipsa de instituții de sprijin în școlile maghiare până când va fi posibilă crearea acestora din fonduri publice și înființarea unui centru maghiar de resurse umane.
Organizează programe profesionale pedagogice, metodice și tematice pentru cadrele didactice maghiare, cursuri de formare continuă și Academia de vară, conferințe științifice, forumuri educaționale și întâlniri ale cadrelor didactice la nivel național. Diseminează cunoștințe și informații noi, operează și modernizează Academia de vară Bolyai și centrele metodice.
Consiliul Științific, înființat de Prezidiul Național al UCDMR, se ocupă de evaluarea activităților științifice ale cadrelor didactice maghiare din învățământul public, sprijinindu-le și încurajându-le. În semn de recunoaștere a activității lor, acesta acordă la fiecare doi ani premiile Apáczai și Ezüstgyopár/Floarea de colț de Argint.

PENTRU MANAGEMENTUL TALENTELOR

Prin organizarea de forumuri, concursuri de studii și proiecte, acesta îi ajută pe tinerii cu abilități deosebite să se dezvolte, să concureze și să își pună în valoare talentele.
Prin organizarea și facilitarea taberelor și a excursiilor de studii, sprijină și îmbogățește dobândirea de cunoștințe în cadrul programei școlare și oferă oportunități pentru petrecerea timpului liber și relaționare.
Împreună cu Uniunea Organizațiilor Maghiare a Managementului Talentelor, în calitate de membru al Consiliilor de Management a Talentelor din Ungaria și Transilvania, participă activ la programele Rețelei Centrelor Maghiare de Talente din Bazinul Carpatic, promovate prin Programul Genius din Ungaria.
Acordă anual Premiul Mákvirág elevilor maghiari de liceu din Transilvania care au obținut rezultate excelente la concursurile pe materii, sunt câștigători ai unor evenimente culturale și sportive, respectiv au un comportament exemplar. Premiile Bolyai Farkas și Kós Károly sunt acordate elevilor pentru excelență în domeniul matematicii, al limbii și literaturii maghiare și al cultivării limbii materne.

cookieAcest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe site, acceptaţi folosirea acestora!