Bolyai Nyári Akadémia

RMPSZ tagság

Regisztráljon a tagsággal járó előnyökért:
- ingyenes és kedvezményes továbbképzések
- naprakész információszolgáltatás
- egyszerű ügyintézés
Jelentkezés

A Bolyai Nyári Akadémia első kiadására 1993-ban került sor.
Azóta is, minden év júliusában szövetségünk megszervezi a romániai magyar pedagógustársadalom legátfogóbb szakmai fórumát, a Bolyai Nyári Akadémiát, amelynek továbbképző programsorozata a magyar ajkú hazai és Kárpát-medencei pedagógusok és általuk a magyarul tanuló diáktársadalom fejlődését hivatott szolgálni.
Általános célja a pedagógusok ismereteinek kiegészítése, új oktatáselméleti és módszertani eredmények közlése, gyakorlati eljárások ismertetése és ezek alkalmazása a tanfolyamok keretei között.
Az utóbbi években a BNYA szerkezeti és szervezési felépítésében ötvöződnek a paradigmaváltást szolgáló, elindító, a modern pedagógiai eredményekből, aktuális nevelési igényekből inspirált tematikus szekciók a klasszikus tantárgyakra vagy tantárgycsoportokra épített szekciókkal. Fontos, hogy elindítsuk azt a közös gondolkodást, amely a tantárgyköziséget, a jelenségekre való összpontosítást, a pedagógusi kooperációt, szakmai kreativitást és innovációt, valamint a megváltozott pedagógusi szerepet és ennek tudatosítását, tudatos felvállalását eredményezhetik.
Mindez rendkívül gazdag és változatos téma- és tantárgyspecifikus eszköztárral valósul meg. A szekciók programjai általában egy átfogó témakörhöz kapcsolódnak, amit az évente készített igényfelmérések alapján határozunk meg.
Az elméleti jellegű előadások és az ezekhez szervesen kapcsolódó, gyakorlati célt szolgáló műhelyfoglalkozások öt nap alatt 30 órában zajlanak. A tanulmányi héthez hozzátartozik egy szakmai kirándulásra, városnézésre, kulturális, gazdasági, történelmi nevezetességek látogatására szánt idő is, amelynek elvitathatatlan szerepe van a szakmai és személyes kapcsolatok kialakulásában, lehetőséget nyújtva a tapasztalatcserére, csapatépítésre, kikapcsolódásra is.
Az egyes programok általában 18-24 különböző szekcióban zajlanak 3 hét leforgása alatt 400-600 közoktatásban dolgozó pedagógus részvételével.
Kezdetben a székelyföldi megyék biztosították a szekciók helyszíneit, majd később, abból a meggondolásból, hogy a hallgatóknak ne kelljen túl messzire utazniuk, Közép-Erdély, Partium és Bánság települései is csatlakoztak helyszínekkel.
A tanfolyamok előadói, trénerei (számuk évente 90-110 között változik) elsősorban anyaországi felsőoktatási intézmények, más oktatási profilú szakmai szolgáltatók szakemberei, akikhez évről évre mind nagyobb számban csatlakoznak hazai előadók, trénerek is. Az utóbbi években már a nyugati világból is voltak előadók.
A BNYA szekcióin a hazai pedagógusok részvételének előfeltétele az RMPSZ-tagság, amelynek megszerzése a honlapunkon is megoldható, ahogyan a szimbolikus részvételi díj befizetése is.
Szeretettel várunk minden érdeklődő kollégát a Bolyai Nyári Akadémia programjaira!

29. Bolyai Nyári Akadémia
2021. július 5-24.
A pedagógusi együttműködések lehetőségei és módszerei az iskolában

Felhívás

Jelentkezési feltételek
   • Az akadémia továbbképzéseire az RMPSZ-tagsággal rendelkező magyar pedagógusok pályázhatnak. Emellett minden szekcióban korlátozott számú helyet biztosítunk a Kárpát-medencei pedagógusszövetségek tagjainak is.
   • A rendelkezésre álló helyeket a regisztráció sorrendjében töltik be a jelentkezők. A pályázónak a jelentkezéssel egyidőben be kell fizetnie a részvételi díjat, ezzel jelezve részvételi szándékát. Hogyha a járványhelyzetre vagy bármely külső okra való tekintettel a szekció nem valósul meg, visszautaljuk a részvételi díjat.
   • A pályázónak a választott szekcióban meghirdetett célcsoportnak megfelelő képzettséggel kell rendelkeznie.
   • A pályázó tudomásul veszi, hogy a továbbképzések a tervek szerint személyes jelenléttel zajlanak, a járványügyi szabályok betartásával. Járványügyi tiltások esetében a szekciók vagy nem valósulnak meg, vagy online vagy hibrid módon kerülnek megszervezésre. A megvalósulás módjáról a szervezők a lehető legrövidebb időn belül értesítik a résztvevőket.

A jelentkezés módja
   • Jelentkezni csak online módon lehet a www.rmpsz.ro oldalon. Az idei évtől kezdődően az Akadémiára való jelentkezés előfeltételeként az RMPSZ tagsági nyilvántartásába online kell regisztrálni a Szövetség honlapján. (Akkor is, hogyha a megyei szervezetnél regisztrált tagról van szó, hiszen a megyei nyilvántartások központilag nem kerülnek bevezetésre, minden tagnak önállóan kell regisztrálnia, egyetlen alkalommal: a továbbiakban minden RMPSZ-programmal kapcsolatos ügyintézés az így létrehozott felületen keresztül történik. A regisztrációt a tagsági díj kifizetésével lehet véglegesíteni. Amennyiben a megyei szervezetnél már kifizette 2021-re tagsági díját, a központi számlára befizetett díját 2022-re írjuk jóvá.)
   • Iratkozási időszak: 2021. május 20., – június 20.
   • Az iratkozást a szervezők meghosszabbíthatják azon csoportok esetén, ahol a határidő lejártáig nem teltek be a helyek.
   • A betelt csoportok esetében a pótlistára való jelentkezést is lehetővé tesszük, visszalépés esetén innen pótoljuk a kieső résztvevőket.

A Kárpát-medencei résztvevők korlátozott számban az alábbi linken jelentkezhetnek: https://forms.gle/vVCpLnUYmsDJ16eS9

Részvételi díj

   • Az RMPSZ országos elnöksége döntése értelmében a romániai jelentkezők változatlanul 150 lej részvételi díj befizetésével nyerik el a részvételi jogot. A befizetés jelentkezéskor, kizárólag bankkártyával történik az RMPSZ honlapján.
   • Az RMPSZ a rendelkezésére álló pályázati támogatásból biztosítja a szakmai programot és minden résztvevő 5 napi teljes ellátását. Az ezen felül felmerülő esetleges anyag- és programköltségek a résztvevőket terhelik, amelyekről a programszervezők nyújtanak tájékoztatást.
   • Minden regisztrált résztvevővel a megadott ímélcímén vesszük fel a kapcsolatot a a szekció részleteinek ügyében. A hallgatóknak a program befejeztével magyar és román nyelvű részvételi oklevelet állítunk ki. Ebben szakmai partnerünk a csíkszeredai Apáczai Csere János Pedagógusok Háza.

Kérdéseikkel forduljanak bizalommal a szekciók leírásában feltüntetett programszervezőkhöz, illetve kollégáinkhoz!


Sor
szám

Szekció

Helyszín

Időszak

Csoport

szám

Létszám

Jelentkezés

1

A pedagógusi együttműködés lehetőségei és módszerei óvodában és elemi tagozaton

Szatmárnémeti, Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum

2021. július 5-9.

1

20

Jelentkezem

2

Professzionalizmus és személyiségfejlesztés a zeneoktatásban

Székelyudvarhely, dr. Palló Imre Művészeti Líceum

2021. július 5-9.

1

30

Jelentkezem

3

Együttműködés a vizuális művészeti nevelésben

Székelyudvarhely, dr. Palló Imre Művészeti Líceum

2021. július 5-9.

1

10

Jelentkezem

4

Kihívások a szakoktatásban - tanári attitűd járványhelyzetben, környezeti nevelés kérdésköre

Szováta, Teleki Oktatási Központ

2021. július 5-9.

1

20

Jelentkezem

5

Pályaorientáció - pályaismeret elméleti és gyakorlati megközelítések osztályfőnököknek

Szováta, Teleki Oktatási Központ

2021. július 5-9.

1

20

Jelentkezem

6

A pedagógusi együttműködések lehetőségei és módszerei az iskolában tapasztalatcsere által - továbbképzés testnevelő tanárok számára

Székelyudvarhely, Bányai János Szakközépiskola

2021. július 5-9.

1

20

Jelentkezem

7

Mitől lesz érdekes egy iskolai program a gyerekek számára, és mitől lesz a szervezés sikeres? - iskolai rendezvényszervezés

Csíkszereda, Apáczai Csere János Pedagógusok Háza

2021. július 5-9.

1

20

Jelentkezem

8

Együtt működünk! Hatékony interakciók a közoktatásban

Kalotaszentkirály, Ady Endre Általános Iskola

2021. július 12-16.

3

45

Jelentkezem

9

Beszélj úgy, hogy érdekelje  – az együttműködés és tapasztalatmegosztás lehetőségei

Csíkszereda, Apáczai Csere János Pedagógusok Háza

2021. július 12-16.

1

20

Jelentkezem

10

Tantestület vagy tanuló szakmai közösségek? Szakmai hálózatépítések az iskolán belül. Az együttműködést elősegítő vezetői szerepek.

Szováta, Teleki Oktatási Központ

2021. július 12-16.

2

40

Jelentkezem

11

Család-iskola együttműködések lehetőségei és jó gyakorlatai

Nagyvárad, Partiumi Keresztény Egyetem

2021. július 19-23.

1

20

Jelentkezem

12

Tanári együttműködés a természettudományok oktatásában - Földrajz szakos tanárok

Déva, Téglás Gábor Elméleti Líceum

2021. július 19-23.

1

20

Jelentkezem

13

Tanári együttműködés a természettudományok oktatásában - Biológia szakos tanárok

Déva, Téglás Gábor Elméleti Líceum

2021. július 19-23.

1

20

Jelentkezem

14

Népzene – néptánc - kézművesség

Válaszút, Kallós Zoltán Alapítvány Oktatási- és Szórványkollégiuma

2021. július 19-23.

3

60

Jelentkezem

15

Élményszerű együttműködés a hittanórán - Élményinformatika-Római katolikus vallás

Gyimesfelsőlok, Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Teológiai Líceum

2021. július 19-23.

1

30

Jelentkezem

16

A vallástanítás személyi tényezői - Protestáns vallások

Kolozsvár, Bethlen Kata Diakóniai Intézet

2021. július 19-23.

1

20

Jelentkezem

17

ÉlményMűhely: Élmény- és jelenségközpontú tanulás, tantárgyközi (STEAM) megközelítésben, finn és magyar módszerek alapján

Szováta, Teleki Oktatási Központ

2021. július 19-23.

1

20

Jelentkezem

18

Szakmai műhely - Magyar iskolákban román nyelvet és irodalmat oktató tanárok számára

 

Csíkszereda, Apáczai Csere János Pedagógusok Háza

2021. július 12-16.

1

20

 

19

Mentortanárok a digitális oktatásban

Szováta, Teleki Oktatási Központ

2021. július 19-23.

1

20

 


28. Bolyai Nyári Akadémia 2020


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A 28. Bolyai Nyári Akadémia a járványügyi intézkedésekkel összhangban rendhagyó módon online kerül megszervezésre BNYA 2.0 néven, és az alábbi két részből áll:
I. A tanulás jövője című 3 modulból álló, 35 órás online továbbképzési program, melyet a Tempus Közalapítvány szolgáltat a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége megrendelésére.

A programon való részvételhez beiratkozás szükséges az alább vázolt feltételek szerint. Az elvégzett modulokról a résztvevők igazolást kapnak.

II. Ingyenesen és szabadon hozzáférhető online szakmai programok és kísérő rendezvények (előadások, beszélgetések, kulturális programok) a hagyományos akadémiai hetek időszakában: 2020. július 6-24. között. Ezen programjaink az akadémia közösségi jellegét igyekeznek fenntartani. Az ezekbe való bekapcsolódásról nem áll módunkban igazolást kiállítani. Az online események listája folyamatosan frissül, az aktuális program a www.bnya.rmpsz.ro felületen lesz elérhető, ahol az elkészült videók az akadémia időszaka után is megtekinthetőek maradnak.

Az akadémia továbbképzésére pályázhatnak:

- RMPSZ-tagsággal rendelkező, a romániai oktatási rendszerben dolgozó szakképzett pedagógusok;
- valamely Kárpát-medencei pedagógusszövetségben ((SZMPSZ, KMPSZ, ÉMPE, VMPE, HMPF és MPE) tagsággal rendelkező, a Kárpát-medencei magyar oktatási rendszerben dolgozó, szakképzett pedagógusok.

A jelentkezés módja

Jelentkezni csak online módon lehet a pályázati adatlap pontos kitöltésével. Az elektronikus pályázati adatlap elérhető a www.rmpsz.ro oldalon.
Iratkozási időszak: 2020. június 2., kedd – június 21 ., vasárnap
A pályázó az adatlap rovatait ékezetek használatával töltse ki. Az oktatási intézmény (a jogi személyiségű, központi iskola) nevét, valamint a család- és keresztnevét a hivatalosan használt módon (ahogy a személyazonossági igazolványban található) vezesse be. Az ímélcím beírására fokozottan figyeljen, hiszen a további kommunikáció ezen keresztül történik.

Részvételi díj

A programon való részvétel díja 70 RON. A beiratkozás alkalmával a felületre fel kell tölteni a részvételi díj kifizetését igazoló bizonylatot (banki befizetés/átutalás: pdf vagy jpg formátumban). A beiratkozás és a részvételi díj befizetése által a pályázó automatikusan felvételt nyer a 28. Bolyai Nyári Akadémia továbbképzési programjára.
Amennyiben a helyek betelnek a jelentkezési határidő letelte előtt, a jelentkezést lezárjuk, esetleges további érdeklődés esetén lehetővé tesszük a pótlistára való feliratkozást.

A nem romániai pályázóknak a részvételi díj befizetése helyett a pedagógusszövetségi tagságukat bizonyító igazolást kell feltölteniük.
További, folyamatosan frissülő információk a bnya.rmpsz.ro honlapon, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Facebook-oldalán találhatóak, illetve Köllő Zsófia programigazgatótól kérhetőek (kollozsofia@rmpsz.ro).

27. Bolyai Nyári Akadémia 2019


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Mottó: „A tapasztalati tanulás egy olyan folyamat, mely során a tudás a tapasztalat átalakulása által jön létre.” David Kolb

Tudás tapasztalat által
A tapasztalati oktatás fejlesztése az iskolában

Jelentkezési feltételek
– Az akadémia továbbképzéseire (lásd a képzések jegyzéke a www.rmpsz.ro-n) a Kárpát-medencei magyar oktatási rendszerben dolgozó, szakképzett pedagógusok pályázhatnak.

– A pályázónak a választott szekcióban meghirdetett célcsoportnak megfelelő képzettséggel kell rendelkeznie. A szakképesítés nélküli, helyettes pedagógusok, valamint a pedagógusszövetségi tagsággal nem rendelkező pedagógusok pályázatát csak betöltetlen helyek esetében tudjuk elfogadni.

– A pályázónak vállalnia kell, hogy a részvételi díjat határidőre befizeti.

A jelentkezés módja

Jelentkezni csak online módon lehet a pályázati adatlap pontos kitöltésével. Az elektronikus pályázati adatlap elérhető a www.rmpsz.ro oldalon 2019. május 14-től kezdődően.
Iratkozási időszak: 2019. május 14., kedd – június 14 ., péntek

A pályázó az adatlap rovataitékezetek használatával töltse ki. Az oktatási intézmény ( a jogi személyiségű, központi iskola) nevét, valamint a család- és keresztnevét a hivatalosan használt módon (ahogy a személyazonossági igazolványban található) vezesse be.

A pályázatok elbírálása, határidők

A pályázati adatlapok kitöltésének legutolsó határideje: 2019. június 14., péntek. Az iratkozást a szervezők meghosszabbíthatják azon csoportok esetén, ahol a határidő lejártáig nem teltek be a helyek.

Túljelentkezés esetén a megyei és körzeti RMPSZ-elnökök a meghirdetett helyek számának függvényében döntenek a pályázatok elfogadásáról, illetve elutasításáról. A pályázat elbírálása 2019. június 14-től folyamatosan történik. Minden pályázó tájékoztatást kap az elbírálás eredményéről a pályázati adatlapon megadott e-mail címre, a jegyzékét pedig 2019. június 21-ig közzétesszük az RMPSZ honlapján is.

Az RMPSZ-tagsággal rendelkező romániai résztvevők, valamint a többi Kárpát-medencei pedagógusszervezet (SZMPSZ, KMPSZ, ÉMPE, VMPE, HMPF és MPE ) tagjai számára – pályázati forrásból – ingyenes ellátást (szállás, étkezés) biztosítunk. Azon pedagógusok számára, akik nem tagjai szövetségünknek, a választott képzés helyszínének megfelelő szállás és étkezési kiadásokat nem áll módunkban támogatni. Ugyanakkor felhívjuk minden pályázó kollégánk figyelmét, hogy útiköltséget nem áll módunkban megtéríteni. Továbbá felhívjuk a kollégák figyelmét, hogy a különböző szekciók, programokpályázati felhívásait, analitikus terveit figyelemmel olvassák el, hisz egyes képzések esetén a benevezési díj mellett további kiadások is meg lehetnek határozva (pl. tematikus kirándulás, kihelyezett helyszínű tréningprogramok és hasonlók).

Részvételi díj

–Az RMPSZ országos elnöksége döntése értelmében a romániai jóváhagyott beiratkozottak 150 lej részvételi díj befizetése után nyerik el véglegesen a részvételi jogot.

– A részvételi díj befizetéséről szóló elismervényt a képzés helyszínén be kell mutatni a programszervezőnek.

– Tájékoztatjuk, hogy a részvételi díjat (képzésenként 150 lej) idén is az RMPSZ folyószámlájára kell befizetni legkésőbb 2019. június 30-ig. A benevezési díjat az elbírálás kiközlése vagy az elfogadottak jegyzékének közzététele után kérjük kifizetni! Díjakat visszautalni nem áll módunkban.
Átutaláskor kérjük feltüntetni a megjegyzésben: részvételi díj BNYA 2019, a résztvevő nevét és a szekció megnevezését . A hallgatóknak a program befejeztével magyar nyelvű részvételi oklevelet állítunk ki. Szakmai partnerünk a csíkszeredai Apáczai Csere János Pedagógusok Háza.

Kapcsolattartó személy:
Pöllnitz Ilona programkoordinátor
26. Bolyai Nyári Akadémia 2018


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Jelentkezési feltételek
– Az akadémia továbbképzéseire (lásd a képzések jegyzéke a www.rmpsz.ro-n) a Kárpát-medencei magyar oktatási rendszerben dolgozó, szakképzett pedagógusok pályázhatnak.

– A pályázónak a választott szekcióban meghirdetett célcsoportnak megfelelő képzettséggel kell rendelkeznie. A szakképesítés nélküli, helyettes pedagógusok, valamint a pedagógusszövetségi tagsággal nem rendelkező pedagógusok pályázatát, csak betöltetlen helyek esetében tudjuk elfogadni.

– A pályázónak vállalnia kell, hogy a részvételi díjat határidőre befizeti.

A jelentkezés módja

– Jelentkezni csak online módon lehet a pályázati adatlap pontos kitöltésével. Az elektronikus pályázati adatlap elérhető a www.rmpsz.ro oldalon 2018. május 9-től kezdődően.

– Iratkozási időszak: 2018. május 9. – június 15.

– A pályázó az adatlap rovatait ékezetek használatával töltse ki. Az oktatási intézmény (a jogi személyiségű, központi iskola) nevét, valamint a család- és keresztnevét a hivatalosan használt módon (ahogy a személyazonossági igazolványban található) vezesse be.

A pályázatok elbírálása, határidők

– A pályázati adatlapok kitöltésének legutolsó határideje: 2018. június 15., péntek 15 óra. Az iratkozást a szervezők meghosszabbíthatják azon csoportok esetén, ahol a határidő lejártáig nem teltek be a helyek.

– A megyei és körzeti RMPSZ-elnökök a meghirdetett helyek számának függvényében döntenek a pályázatok elfogadásáról, illetve elutasításáról. A pályázat elbírálása 2018. június 15-től folyamatosan történik. Minden pályázó tájékoztatást kap az elbírálás eredményéről a pályázati adatlapon megadott ímélcímre. Az elfogadott pályázók jegyzékét 2018. június 30-ig közzétesszük az RMPSZ honlapján is.

Az RMPSZ-tagsággal rendelkező romániai résztvevők, valamint a többi Kárpát-medencei pedagógusszervezet (SZMPSZ, KMPSZ, ÉMPE, VMPE, HMPF és MPE ) tagjai számára – pályázati forrásból – ingyenes ellátást (szállás, étkezés) biztosítunk. Azon pedagógusok számára, akik nem tagjai szövetségünknek, a választott képzés helyszínének megfelelő szállás és étkezési kiadásokat nem áll módunkban támogatni. Ugyanakkor felhívjuk minden pályázó kollégánk figyelmét, hogy útiköltséget nem áll módunkban megtéríteni.

Részvételi díj

–Az RMPSZ soros országos elnökségi ülésén, 2018. április 23-án született határozata alapján, a romániai jóváhagyott beiratkozottak, 100 lej részvételi díj befizetése után nyerik el véglegesen a részvételi jogot. – A részvételi díj befizetéséről szóló elismervényt a képzés helyszínén be kell mutatni a programszervezőnek.

– Tájékoztatjuk, hogy a részvételi díjat (képzésenként 100 lej) idén is az RMPSZ folyószámlájára kell befizetni legkésőbb 2018. július 6-ig. Kérjük a benevezési díjat az elbírálás kiközlése vagy az elfogadottak jegyzékének közzététele után kifizetni! Díjakat visszautalni nem áll módunkban.

Átutaláskor kérjük feltüntetni a megjegyzésben: részvételi díj BNYA 2018, a résztvevő nevét és a szekció megnevezését . A hallgatóknak a program befejeztével magyar nyelvű részvételi oklevelet állítunk ki.
Kapcsolattartó személy:
Pöllnitz Ilona programkoordinátor25. Bolyai Nyári Akadémia 2017

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Legyen játék a tanulás!
2017. július 9–29.

„...attól különösen óvakodni kell, hogy a gyermek a tanulmányokat, melyeket még nem szerethet, meg ne gyűlölje, és egyszer tapasztalt keserűségtől a gyermekéveken túl vissza ne rettenjen. Játék legyen a tanulás." (Quintilianus)

Jelentkezési feltételek

– Az akadémia továbbképzéseire (lásd a képzések jegyzéke) a Kárpát-medencei magyar oktatási rendszerben dolgozó, szakképzett pedagógusok pályázhatnak.

– A pályázónak a választott szekcióban meghirdetett célcsoportnak megfelelő képzettséggel kell rendelkeznie, kivételt képez a játék hete program. A szakképzés nélküli, helyettes pedagógusok pályázatát csak betöltetlen helyek esetében tudjuk elfogadni.

– A pályázónak vállalnia kell, hogy a részvételi díjat határidőre befizeti.

A jelentkezés módja

– Jelentkezni csak online módon lehet a pályázati adatlap pontos kitöltésével. Az elektronikus pályázati adatlap elérhető a www.rmpsz.ro oldalon 2017. május 8-tól kezdődően.

– Iratkozási időszak: 2017. május 8. – június 16.

– A pályázó az adatlap rovatait ékezetek használatával töltse ki. Az oktatási intézmény (a jogi személyiségű, központi iskola) nevét, valamint a család- és keresztnevét a hivatalosan használt módon (ahogy a személyazonossági igazolványban található) vezesse be.

A pályázatok elbírálása, határidők

– A pályázati adatlapok kitöltésének legutolsó határideje: 2017. június 16., péntek. Az iratkozást a szervezők meghosszabbíthatják azon csoportok esetén, ahol a határidő lejártáig nem teltek be a helyek.

– A megyei és körzeti RMPSZ-elnökök a meghirdetett helyek számának függvényében döntenek a pályázatok elfogadásáról, illetve elutasításáról. A pályázat elbírálása 2017. június 16-tól folyamatosan történik. Minden pályázó tájékoztatást kap az elbírálás eredményéről a pályázati adatlapon megadott ímélcímre, a jegyzékét pedig 2017. június 30-ig közzétesszük az RMPSZ honlapján is.

Az RMPSZ-tagsággal rendelkező romániai résztvevők, valamint a többi Kárpát-medencei pedagógusszervezet (SZMPSZ, KMPSZ, ÉMPE, VMPE, HMPF és MPE ) tagjai számára – pályázati forrásból – ingyenes ellátást (szállás, étkezés) biztosítunk. Az útiköltséget nem áll módunkban megtéríteni!

Részvételi díj

– Az RMPSZ soros országos elnökségi ülésén, 2016. április 22-én született határozata alapján, a romániai jóváhagyott beiratkozottak, 100 lej részvételi díj befizetése után nyerik el véglegesen a részvételi jogot.

– A részvételi díj befizetéséről szóló elismervényt és az érvényes pedagógusszövetségi tagsági igazolványt a képzés helyszínén be kell mutatni a programszervezőnek.

– Tájékoztatjuk, hogy a részvételi díjat (képzésenként 100 lej) idén is az RMPSZ folyószámlájára kell befizetni 2017. június 30-ig. Kérjük a benevezési díjat az elbírálás kiközlése vagy az elfogadottak jegyzékének közzététele után kifizetni! Díjakat visszautalni nem áll módunkban.

Átutaláskor kérjük feltüntetni a megjegyzésben: részvételi díj BNYA 2017, a résztvevő nevét és a szekció megnevezését. A hallgatóknak a program befejeztével magyar nyelvű részvételi oklevelet állítunk ki.

Kapcsolattartó személy:
Pöllnitz Ilona programkoordinátor24. Bolyai Nyári Akadémia 2016

XXIV. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA

2016. július 11–31.

A modern pedagógus – megváltozott szerepek és készségek.
A változtatás módszerei.
„Mi magunk legyünk az a változás,
amelyet látni szeretnénk a világban”
Mahatma Gandhi

Jelentkezési feltételek

– Az akadémia továbbképzéseire (lásd a képzések jegyzéke) a Kárpát-medencei magyar oktatási rendszerben dolgozó, szakképzett pedagógusok pályázhatnak.
– A pályázónak a választott szekcióban meghirdetett célcsoportnak megfelelő képzettséggel kell rendelkeznie. A szakképzés nélküli, helyettes pedagógusok pályázatát csak betöltetlen helyek esetében tudjuk elfogadni.
– A pályázónak vállalnia kell, hogy a részvételi díjat határidőre befizeti.

A jelentkezés módja

– Jelentkezni csak online módon lehet a pályázati adatlap pontos kitöltésével. Az elektronikus pályázati adatlap elérhető a www.rmpsz.ro oldalon.
– Iratkozási időszak: 2016. május 10. – június 10.
– A római katolikus vallástanárok továbbképzésére jelentkezőket kérjük, szíveskedjenek az online regisztrációt megelőzően egyeztetni dr. Gál László programszervezővel.
– A pályázó az adatlap rovatait ékezetek használatával töltse ki. Az oktatási intézmény (a jogi személyiségű, központi iskola) nevét, valamint a család- és keresztnevét a hivatalosan használt módon (ahogy a személyazonossági igazolványban található) vezesse be.

A pályázatok elbírálása, határidők
– A pályázati adatlapok kitöltésének legutolsó határideje: 2016. június 10., péntek. Az iratkozást a szervezők meghosszabbíthatják azon csoportok esetén, ahol a határidő lejártáig nem teltek be a helyek.
– A megyei és körzeti RMPSZ-elnökök a meghirdetett helyek számának függvényében döntenek a pályázatok elfogadásáról, illetve elutasításáról. A pályázat elbírálása 2016. június 10-től folyamatosan történik. Minden pályázó tájékoztatást kap az elbírálás eredményéről a pályázati adatlapon megadott ímélcímre, a jegyzékét pedig 2016. június 24-ig közzétesszük az RMPSZ honlapján is.

Az RMPSZ-tagsággal rendelkező romániai résztvevők, valamint a többi Kárpát-medencei pedagógusszervezet (SZMPSZ, KMPSZ, ÉMPE, VMPE, HMPF és MPE ) tagjai számára – pályázati forrásból – ingyenes ellátást (szállás, étkezés) biztosítunk. Az útiköltséget nem áll módunkban megtéríteni!

Részvételi díj
–Az RMPSZ soros országos elnökségi ülésén, 2016. április 22-én született határozata alapján, a romániai jóváhagyott beiratkozottak, 100 lej részvételi díj befizetése után nyerik el véglegesen a részvételi jogot.
– A részvételi díj befizetéséről szóló elismervényt és az érvényes pedagógusszövetségi tagsági igazolványt a képzés helyszínén be kell mutatni a programszervezőnek.
– Tájékoztatjuk, hogy a részvételi díjat (képzésenként 100 lej) idén az RMPSZ folyószámlájára kell befizetni 2016. június 30-ig. Kérjük a benevezési díjat az elbírálás kiközlése vagy az elfogadottak jegyzékének közzététele után kifizetni!
Díjakat visszautalni nem áll módunkban.

A hallgatóknak a program befejeztével magyar nyelvű részvételi oklevelet állítunk ki. A Bolyai Nyári Akadémia képzésein résztvevő pedagógusok 10 kreditpontról szóló tanúsítványt kaphatnak, ha beadják hiánytalanúl az ehhez szükséges dokumentumokat, illetve megfelelnek a sajátos akkreditálási követelményeknek.

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy az RMPSZ a Bolyai Nyári Akadémia átfogó témáját - Profesorul modern - noi roluri şi competenţe. Metodele schimbării - akkreditáltatja, ezért személyenként csak egy olyan bizonyítványt állíthatunk ki, amely a megszerzett kreditpontokat igazolja, függetlenül attól, hogy a Bolyai Nyári Akadémia időtartama alatt hány csoportban vett részt a jelentkező pedagógus. Az akkreditált képzés kreditpontjait kizárólag a romániai közoktatási rendszerben dolgozó pedagógusok igényelhetik.23. Bolyai Nyári Akadémia 2015

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


XXIII. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA
2015. július 5.– július 25.

A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán
"A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet"
Kántor Zoltán

Jelentkezési feltételek

– Az akadémia továbbképzéseire (lásd a képzések jegyzéke) a Kárpát-medencei magyar oktatási rendszerben dolgozó, szakképzett pedagógusok pályázhatnak.
– A pályázónak a választott szekcióban meghirdetett célcsoportnak megfelelő képzettséggel kell rendelkeznie. A szakképzés nélküli, helyettes pedagógusok pályázatát csak betöltetlen helyek esetében tudjuk elfogadni.
– A pályázónak vállalnia kell, hogy a részvételi díjat határidőre befizeti.

A jelentkezés módja

– Jelentkezni csak online módon lehet a pályázati adatlap pontos kitöltésével. Az elektronikus pályázati adatlap elérhető a www.bnya.rmpsz.ro, illetve a www.rmpsz.ro oldalon.
– Iratkozási időszak: 2015. május 4. - június 5.
– A római katolikus vallástanárok továbbképzésére jelentkezőket kérjük szíveskedjenek az online regisztrációt megelőzően egyeztetni dr. Gál László (laszlo.gal@romkat.ro) programszervezővel.
– A pályázó az adatlap rovatait ékezetek használatával töltse ki. Az oktatási intézmény (a jogi személyiségű, központi iskola) nevét, valamint a család- és keresztnevét a hivatalosan használt módon (ahogy a személyazonossági igazolványban található) vezesse be.

Részvételi díj

– A jelentkezőknek 100 lejes részvételi díjat kell befizetniük. Kivételt képeznek a Kárpát-medencei pedagógusszövetségek tagjai (SZMPSZ, KMPSZ, EMPE, VMP, HMPF és MPE), akik számára képezéseink ingyenesek.
– A részvételi díj befizetéséről szóló elismervényt és az érvényes pedagógusszövetségi tagsági igazolványt a képzés helyszínén be kell mutatni a programszervezőnek. A részvételi díj be nem fizetése a részvételi jog elvesztését jelenti.
– Az RMPSZ-tagsággal rendelkező résztvevők, valamint a Kárpát-medencei pedagógusszövetségek tagjai számára – pályázati forrásból – ingyenes ellátást (szállás, étkezés) biztosítunk.
– Tájékoztatjuk, hogy a részvételi díjat (képzésenként 100 RON) idén az RMPSZ folyószámlájára kell befizetni 2015. június 30-ig. Kérjük a benevezési díjat az elbírálás kiközlése vagy az elfogadottak jegyzékének közzététele után kifizetni!
Díjakat visszautalni nem áll módunkban.

A pályázatok elbírálása, határidők

– A pályázati adatlapok kitöltésének legutolsó határideje: 2015. június 5., péntek. Az iratkozást a szervezők meghosszabbíthatják azon csoportok esetén, ahol a határidő lejártáig nem teltek be a helyek.
– A megyei és körzeti RMPSZ-elnökök a meghirdetett helyek számának függvényében döntenek a pályázatok elfogadásáról, illetve elutasításáról. A pályázat elbírálása 2015. június 6-tól folyamatosan történik. Minden pályázó tájékoztatást kap az elbírálás eredményéről a pályázati adatlapon megadott e-mail címre, a jegyzékét pedig 2015. június 19-ig közzétesszük az RMPSZ honlapján is (www.rmpsz.ro, www.bnya.rmpsz.ro).
Az útiköltséget nem áll módunkban megtéríteni!

A hallgatóknak a program befejeztével magyar nyelvű részvételi oklevelet állítunk ki. A Bolyai Nyári Akadémia képzéseit záródolgozattal lezáró pedagógusok 10 kreditpontról szóló tanúsítványt kaphatnak, ha beadják hiánytalanúl az ehhez szükséges dokumentumokat. Az akkreditált képzés kreditpontjait a romániai közoktatási rendszerben dolgozó pedagógusok igényelhetik.

További információk a Bolyai Nyári Akadémia 2015-ös képzéseiről a www.rmpsz.ro és a www.bnya.rmpsz.ro oldalon találhatók.

cookieA sütik segítenek szolgáltatásaink biztosításában.