Erasmus+

RMPSZ tagság

Regisztráljon a tagsággal járó előnyökért:
- ingyenes és kedvezményes továbbképzések
- naprakész információszolgáltatás
- egyszerű ügyintézés
Jelentkezés

OktOpusz – Kárpát-medencei Oktatásszakértői Adatbázis kialakítása és működtetése a határon túli magyar oktatás fejlődése érdekében
A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége részt vesz a Kárpát-medencei Oktatásszakértői Adatbázis kialakítása és működtetése a határon túli magyar oktatás fejlődése érdekében című Erasmus+ projektben (partnerintézmények: Innovatív Pedagógiai Műhely, Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete), amelynek keretében egy adatbázis kidolgozását vállalta a projekt ideje alatt 50 romániai magyar oktatási szakértő bevonásával, ingyenes továbbképzési lehetőséget, hosszútávon szakértői életpályát biztosítva számukra.

Az Innovatív Pedagógiai Műhely mind Magyarországon, mind Romániában több alkalommal szervezett és vezetett olyan szakmai műhelyeket, melyeken a határon túli magyar pedagógusszervezetek képviselőivel közösen dolgozott fejlesztési lehetőségekről, irányokról. Itt érlelődött meg az elhatározás, hogy a legfontosabb stratégiai cél az anyaország határain kívül működő magyar pedagógusszervezetek saját szakértői körének megerősítése, kompetenciáinak fejlesztése.

A projekt alapvető célja a határon túli magyar pedagógusok szakértői bázisának létrehozása, a szakértői kompetenciák fejlesztése, a kisebbségi magyar oktatás fejlődése és a többségi társadalommal, annak oktatási intézményrendszerével történő együttműködés szakmai alapon történő megalapozásának elősegítése.

A projekt időtartama alatt többször is tartunk olyan disszeminációs rendezvényeket, szakmai műhelyeket, ahol a többi Kárpát-medencei magyar pedagógusszervezet, illetve a közoktatásban érintett más intézmények vezetőit, szakembereit is vendégül látjuk közös gondolkodásra, eszmecserére. A szakértői adatbázist pedig természetesen úgy alakítjuk ki, hogy ahhoz a későbbiekben is tudjanak csatlakozni az érdeklődő szervezetek és szakemberek.

Esélyteremtő együttműködési hálózat kialakítása - Projekt kód: 2016-1-HU01-KA201-022968

 

ERASMUS+

Esélyteremtő együttműködési hálózat kialakítása

Projekt kód: 2016-1-HU01-KA201-022968

 

A pályázat adatai:

Program

Erasmus+

Pályázati kategória

Együttműködés az innováció és a bevált gyakorlatok cseréje terén

A projekt mely területre gyakorolja a legnagyobb hatást?

Stratégiai partnerségek a köznevelés területén

Az együttműködés fő célkitűzése

Innovatív termék fejlesztése

A projekt kezdete

2016.szeptember 1.

Időtartam

36 hónap

A projekt vége

2019. augusztus 31.

Az elnyert támogatás összege

255 300 EUR

 

Főpályázó:

Evangélikus Pedagógiai Szakmai Szolgáltató és Továbbképző Intézet Budapest

 

Partnerek:

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Románia

Ternipe Alapítvány Rimaszombat, Szlovákia

Gyerekekért SOS 90' Alapítvány, Nyírtelek, Magyarország

A projekt célja:

A projekt célja olyan hosszú távú szakmai együttműködő hálózat létrehozása Közép-Kelet Európában, mely a már jól működő, jó gyakorlatot jelentő Kedvesház pedagógián alapul, a tanárok szakmai – módszertani megújulását célozza és hozzájárul a hátrányos helyzetű és/vagy roma tanulókkal való eredményes foglalkozáshoz. Olyan új szellemi termék létrehozása, mely az egymástól tanulás módszerén és a Kedvesház sztenderden alapulva segítséget nyújt a családokkal való eredményes együttműködéshez.

 

A fejlesztés célcsoportjai:

A projekt közvetlen célcsoportját a tanárok alkotják, megvalósul az ő szakmai támogatásuk képzésekkel, műhelymunkákkal. Közvetve a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és családjaik képezik a projekt célcsoportját.

A tanulók a projekt közvetett célcsoportját jelentik, az ő érdekükben történik a fejlesztés.

 

PROJEKTFOLYAMAT

 

Előkészítő, alapozó szakasz (2016.09.01–2017.06.30.)

Megalakul a projektmenedzsment és folyamatos munkával koordinálja a projektmegvalósítást. (általános projektmenedzsment és adminisztrációs költségek). Létrehozunk egy közös elektronikus munkafelület, mely az első időszakban a konzorcium tagjai számára lesz elérhető. Ezt alakítjuk át a fejlesztési szakaszban publikus módszertani honlappá.

ssz.

Tevékenység

Helyszín

Tartalom

1.

1. Partnertalálkozó

H - EPSZTI

A projektmunka kereteinek véglegesítése, a kapcsolattartás módjának meghatározása, célok, feladatok értelmezése. Bemutatásra kerülnek az egyes országokban kiválasztásra került Bázisintézmények.

2.

Módszertani továbbképzés I.

H - Kedvesház

A szlovákiai bázis iskola pedagógusai részére. Kedvesház-pedagógia 1. - alapozó továbbképzés: a "más"-ság.

3.

Módszertani továbbképzés I.

H - Kedvesház

A romániai bázis iskola pedagógusai részére. Kedvesház-pedagógia 1. - alapozó továbbképzés: a "más"-ság.

4.

Módszertani továbbképzés I.

H - Kedvesház

A magyarországi bázis iskola pedagógusai részére. Kedvesház-pedagógia 1. - alapozó továbbképzés: a "más"-ság.

5.

Szakmai műhelymunka

H - Kedvesház

A partnerek (Sk, Ro) szakértőinek (partnerenként 3 fő), magyarországi szociális, egészségügyi, szakemberek és szülők bevonásával.

6.

Szakmai műhelymunka

Ro - RMPSZ

A partnerek (Sk, H) szakértőinek (partnerenként 3 fő), romániai szociális, egészségügyi, szakemberek és szülők bevonásával.

7.

2. Partnertalálkozó

Ro - RMPSZ

A képzések tapasztalatainak megbeszélése, az addigi együttműködésre reflexiók megfogalmazása, a helyi bázisintézmény meglátogatása

8.

Szakmai műhelymunka

Sk - Teneripe

A partnerek (Ro, H) szakértőinek (partnerenként 3 fő), szlovákiai szociális, egészségügyi, szakemberek és szülők bevonásával.

9.

Módszertani továbbképzés II.

H - Kedvesház

Közösségépítés és együtt-tanulás, továbbképzés a szlovákiai bázis iskola pedagógusai számára.

10.

Módszertani továbbképzés II.

H - Kedvesház

Közösségépítés és együtt-tanulás, továbbképzés a romániai bázis iskola pedagógusai számára.

11.

Módszertani továbbképzés II.

H - Kedvesház

Közösségépítés és együtt-tanulás, továbbképzés a magyarországi bázis iskola pedagógusai számára.

12.

3. Partnertalálkozó

Sk - Teneripe

A szellemi termék elkészítésének előkészítése, a munkacsoportok meghatározása, a munka megszervezése, elindítása. Szempontok meghatározása a helyi sajátosságokat tárgyaló részek elkészítéséhez. A helyi bázisintézmény meglátogatása, tanácsadás, mentorálás az intézményben.

Fejlesztési szakasz (2017.07.01–2018.12.31.)

Ebben a szakaszban történik meg a szellemi termék kifejlesztése, illetve a projektszakasz végén megkezdődik a multiplikációs szakasz előkészítése. Együttműködés a családokkal c. módszertani könyv létrehozása. Fordítások elkészítése angol, szlovák, román nyelvre. Aktivizálásra kerül a honlap, ahol a hátrányos helyzetű és/vagy roma esélyteremtéssel foglalkozó szervezetek megjelentethetik jó gyakorlataikat, szakmai párbeszédeket folytathatnak. A honlapon megjelenik az elkészült könyv.

13.

4. Partnertalálkozó

H - EPSZTI

A létrehozásra kerülő szellemi termék országonkénti sajátosságait tartalmazó részek bemutatása a szakmai műhelyek munkája alapján. A helyi bázisintézmény meglátogatása, mentorálás, tanácsadás az intézményben.

14.

5. Partnertalálkozó

Ro - RMPSZ

A multiplikációs szakasz megtervezése. A helyi bázisintézmény meglátogatása, mentorálás, tanácsadás az intézményben.

Multiplikációs szakasz (2019.01.01–2019.08.31.)

Mindhárom partnerországban megrendezésre kerül egy – egy nagy szakmai konferencia, melynek célja a kézikönyv mind szélesebb körben történő megismertetése, továbbá ajánlások megfogalmazása a további hasznosítás/hasznosíthatóság érdekében. Megtörténik az együttműködési hálózat következő 3 éves munkájának megtervezése. Megtörténik a projekt összegzése, zárása.

15.

6. Partnertalálkozó

Sk - Teneripe

A további együttműködés, fenntartás módjának meghatározása. Tevékenység: együttműködési megállapodások előkészítése. További bázisintémények csatlakozásának előkészítése. A helyi bázisintézmény meglátogatása, mentorálás, tanácsadás az intézményben.

16.

Könyvkiadás

H - EPSZTI

Az „Együttműködés a családokkal c. könyv nyomdai előállítása 300 példányban, az EPSZTI szervezésében.

17.

Multiplikációs szakmai konferencia

Sk - Teneripe

Partner országonként 10-10 fő valamint a helyi meghívott szakemberek.

18.

Multiplikációs szakmai konferencia

Ro - RMPSZ

Partner országonként 10-10 fő valamint a helyi meghívott szakemberek.

19.

Multiplikációs szakmai konferencia

H - EPSZTI

Partner országonként 10-10 fő valamint a helyi meghívott szakemberek.

20.

7. Partnertalálkozó

H - Kedvesház

Projektzárás

 

Innovatív elemek:
A projekt a hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás eredményességét illetően hosszú távú hatásokkal számol. E hatás eléréséhez megfelelő eszközöket alkalmazunk és fejlesztünk a projektben, mely eszközök a projekt befejezése után is működnek és hosszú távon fejtik ki hatásukat az egyes partnerszervezetek támogatásával.

A projekt a szakmai szervezetek tervezett együttműködésében valósul meg. A megszokott egyszeri látogatások, egymás konferenciáin való részvételeken túl valós, elmélyült együttműködést tesz lehetővé a projekt hossza és az előre közösen megtervezett tevékenységek végrehajtása.

A konzorciumban résztvevő partnerek országai pedagógusainak közös képzések szervezése. Ezzel lehetőséget biztosítunk a közvetlen tapasztalatcserére, további együttműködések kialakítására.

Együtt a szülőkkel – szakmai kézikönyv létrehozása a hátrányos helyzetű és/vagy roma tanulók családjaival történő kapcsolattartáshoz, együttműködéshez.

Mindhárom országban bázisiskolák vesznek részt a megvalósításba.

 

A valamennyi partner által végzett tevékenységek

Az innovatív szellemi termék megalkotásában való közreműködés

Partnertalálkozókon való alkotó részvétel

Mobilitások

Az együttműködő hálózat hosszú távú fenntartása érdekében a projekt zárása után is részvétel a közös munkában.

A honlap tartalmának fejlesztése

Bázisiskolák felkutatása, mentorálása.

Az EPSZTI feladatai, felelősségei

A projekt teljes szakmai és technikai koordinációjáért a pályázó szervezet (EPSZTI) felel. A projekt szakmai vezetését Dr. Tratnyek Magdolna végzi, a partnerekkel történő koordinációs munkáért Mandák Csaba felel.

Képzések szervezése, lebonyolítása.

Az Együttműködés a családokkal c. könyv (szellemi termék) szerkesztése.

A projekt zárása utáni együttműködés koordinálása.

Az EPSZTI, RMPSZ, Ternipe tevékenységei

Szakmai konferenciák szervezése

Multiplikációs rendezvények szervezése

A projekt eredményeinek disszeminálása

Egy-egy bázis – iskola felkutatása, bevonása, mentorálása a projekt ideje alatt és azon túl is.

Az RMPSZ, Ternipe tevékenységei

A létrehozandó szellemi termék (Együttműködés a családokkal könyv) romániai és szlovákiai sajátosságokat tartalmazó részének megírása

A teljes könyv lefordítása az anyaország nyelvére.

Gyerekekért SOS 90’Alapítvány tevékenységei

Hozza a projektbe azt a 20 éves szakmai tapasztalatot, mely módszer alapját képezi a többi szervezetben is megvalósuló innovatív fejlesztésnek.

Kidolgozott módszertani képzés anyagának biztosítása a pedagógusok számára.

A Kedveskönyv módszertani könyv átadása a partnerek számára.

Mit profitálhatnak a partnerek a közös munkából?

Pedagógus – továbbképzések.

Segédanyagok, szakkönyvek.

Partnertalálkozók, közös szakmai műhelymunkák.

Látogatások, tapasztalatcserék.

Új produktumként a családokkal való kapcsolattartás kézikönyve.

Számszerűsíthető eredmények

75 fő pedagógus 60 órás képzésben vesz részt.

90 fő (pedagógus, szociális szakember, szülő) szakmai műhelymunkán vesz részt.

Létrejön az „Együttműködés a családokkal” (munkacím)c. könyv négy nyelven (angol, román, szlovák és magyar nyelven), melyet elektronikusan jelentetünk meg, a honlapon hozzáférhetővé tesszük.

300 példányban nyomtatott formában megjelenik az Együttműködés a családokkal c. könyv magyar nyelven, angol nyelvű összefoglalóval.

3 multiplikációs rendezvény összesen 300 fő részvételével.

Létrejön egy Közép-Kelet európai fejlesztési hálózat, mely a projekt zárása után is tovább működik.

Létrejön egy olyan honlap, ahol a hátrányos helyzetű és/vagy roma esélyteremtéssel foglalkozó szervezetek megjelentethetik jó gyakorlataikat, szakmai párbeszédeket folytathatnak.   

Bázisiskola   Továbbképzés   Partnertalálkozók   Konferencia   Disszemináció  Módszertani Kézikönyv  Romani Digitális Tudástér: Innovatív romani–magyar digitális oktatási-kulturális kompetenciafejlesztés és segédanyag-csomag létrehozása regionális modellek alkalmazásával - Projekt kód: 2020-1-HU01-KA226-SCH-094146,
Az ELKH Nyelvtudományi Kutatóközpontjának Többnyelvűségi és Edukációs Nyelvészeti Kutatócsoportja elnyerte az Európai Unió ERASMUS+ programjának támogatását: a Romani Digitális Tudástér: Innovatív romani–magyar digitális oktatási-kulturális kompetenciafejlesztés és segédanyag-csomag létrehozása regionális modellek alkalmazásával (2020-1-HU01-KA226-SCH-094146, vezető: Bartha Csilla) című projekt 2021 március elsejével indult és a megvalósítása 2023 februárig tart (futamidő 24 hónap).

A COVID-19 járvány a cigány gyermekek oktatásában (a meglévő problémákon túl is) különösen súlyos hatásokkal jár, jelentős hátrányt eredményez; ez nemcsak a jelenlegi tanulási eredményesség csökkenését, hanem a végleges lemorzsolódásnak a veszélyét is magában fogalja. Ebben központi szerepet kap, hogy e gyermekek nagy részének sokszoros nehézséget, nemegyszer megvalósíthatatlan feladatot jelent a digitális oktatásban való részvétel; ennek okai közt fontos szerepet játszik, hogy szinte teljesen hiányoznak a számukra nyelvileg és/vagy szociokulturálisan megfelelő (pl. romani nyelvű vagy kétnyelvű, megfelelő nyelvezetű és módszertanú) digitális oktatási segédletek és módszertani megoldások, továbbá a szükséges digitális tanulási kompetenciák. Hasonló nehézségek jelentkeznek a velük foglalkozó pedagógusok körében is. Az online oktatásban a cigány gyermekek többsége csak korlátozottan vagy egyáltalán nem tudott részt venni, ők így egyre inkább kiszorulnak a közoktatásból.

A projekt során központi cél a cigány közösségek (tanulók, pedagógusaik, szülők) részére kiemelkedő minőségű, nyelvileg és szakmailag hiteles digitális tartalmak, innovatív online források és eszközök fejlesztése s az ehhez szükséges módszertani, digitális pedagógiai kompetenciák fejlesztése.

A projekt tervezett kimenetei csökkentik, illetve áthidalják azokat a súlyos hatásokat és a jelentős hátrányt, amely a COVID-19 járvány következtében érintette a cigány gyermekek oktatását, mivel a megvalósítani kívánt projekt hatására a gyermekek először férhetnek hozzá a digitális oktatás által biztosított új lehetőségekhez és pozitív élményekhez, melynek során a jól tervezett innovatív digitális tartalmak, segédletek és eszközök ugyanolyan előnyök forrásaivá válhatnak, mint amelyeket az eddig működő rendszer a mainstream társadalombeli diákok számára biztosított.

A projektben a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége partnerként vesz részt. További partner: Selye János Egyetem Tanárképző Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Szlovákia.

Általános el
őrehaladási beszámoló

Félidős híradás a Romani Digitális Tudástér: Innovatív romani–magyar digitális oktatási-kulturális kompetenciafejlesztés és segédanyag-csomag létrehozása regionális modellek alkalmazásával (2020-1-HU01-KA226-SCH-094146) című ERASMUS+ projekt előrehaladásáról

Az NYTK konzorciumvezetésével és a Többnyelvűségi és Edukációs Nyelvészeti Kutatócsoport szakmai irányításával új ERASMUS+ nemzetközi kutatási projektum indult magyarországi, romániai és szlovákiai partnerintézmények együttműködésével Romani Digitális Tudástér (DigiDrom) címmel. A 24 hónap futamidejű (2021. március–2023. február), a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségével, valamint a Selye János Egyetem Tanárképző Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékével közösen megvalósítandó projekt érdemi szakmai munkálatai 2021. júniusában indultak. A projekt középpontjában a romani (cigány) gyermekek, fiatalok oktatáshoz való hozzáférésének, esélyegyenlőségének, digitális és tanulási kompetenciáinak sokoldalú, nyelvileg és szakmailag hiteles, a diákok nyelvi-kulturális erőforrásait messzemenően bevonó támogatása áll.

2021-ben lezárultak a projekt előkészítő szakaszának munkálatai, a nemzetközi partnertalálkozót követően megtörtént a munkaterv és az ütemezés véglegesítése, valamint a disszeminációs terv kidolgozása, majd pedig megkezdődött a megvalósítás első fázisa. Minden partnerintézményben kutató- és gyűjtőmunka folyt az oktatási helyzetelemzéshez, hazai és külföldi két- és többnyelvű romani szótárak, mesék, mesekönyvek gyűjtése, elemzése, adatbázisba rendezése, digitalizálása, valamint a régiós összehasonlító vizsgálat megalapozása zajlott. A projekt alulról építkező, részvételi, közösségeket bevonó alapelveire és módszertanára épülően mindeközben a partnerintézmények által kiválasztott településeken és iskolákban felálltak azok a tanuló- és munkaközösségek is, amelyek a szellemi termékek létrehozásában és tesztelésében közreműködnek.

A projektben időarányosan elsőként vállalt szellemi termék (O1), a Romani digitális gyermekszótár munkálatai során a legfontosabb magyarországi, romániai és szlovákiai, valamint nemzetközi romani–magyar, romani–szlovák, romani–román és többnyelvű szótárak gyűjtése, digitalizálása, több szempontú elemzése, illetve szakértői és érintetti előtesztelése, válogatása után megtörtént a készülő szótár magyar nyelvi lexikográfiai adatbázisba rendezett alapszólistájának véglegesítése, a szócikk-struktúra kidolgozása, a romani nyelvű adatbázisoldal előmunkálataiba kísérletileg bevonva a ROMLEX adatbázis lovari anyagát is. Ezt követően az egyes országokban elkezdődtek a romani helyi, az adott régiókban használt változataira épülő szótár terepen folyó gyűjtőmunkálatai. Ugyancsak zajlik a szótárban megjelenítendő, kulturálisan helyileg releváns témakörök, fogalmi hálók meghatározása, valamint a szócikk-itemek gyermekekkel, szülőkkel, tanárokkal, fejlesztő pedagógusokkal, nyelvészekkel és további szakemberekkel történő tesztelése és véglegesítése, valamint a megjelenítési és arculati kivitelezés is. Folynak a Digitális mesetár (O2) gyűjtőmunkálatai mindhárom partnerországban, továbbá megkezdődött a Romani digitális platform (O3) és a nem digitális tanulástámogató eszközök gyűjteményének kialakítása is. A megvalósítás a céloknak megfelelően és ütemben halad. A projekt monitorozásáért felelős félidős előrehaladási értékelés szerint a partnerség szakmai munkáját példaértékűen végzi.

RMPSZ előrehaladási beszámoló

Erasmus +: Romani Digitális Tudástér: Innovatív romani–magyar digitális oktatási-kulturális kompetenciafejlesztés és segédanyag-csomag létrehozása regionális modellek alkalmazásával (2020-1-HU01-KA226-SCH-094146)


helyzetleírás készítés az adott ország roma oktatásáról
Részletes helyzetleírás jelent meg az Utak és hidak című módszertani kézikönyvben (Evangélikus Pedagógiai-szakmai Szolgáltató és Továbbképző Intézet, 2019. szerk. Tratnyek Magdolna), amelyet külön dokumentumban csatoltunk.
Azt érdemesnek látjuk külön kiemelni, hogy teljesen roma nyelven zajló oktatás nincs az országban, a magukat romának valló tanulóknak lehetősége van heti 3 órában tanulni a nyelvet (a standard nyelvváltozatot), illetve hatodik osztályban a kisebbség történelmét és hagyományait. Ennek az oktatására a kilencvenes évektől képeznek szakembereket, elsősorban roma származásúakat. Egyébként a roma tanulók román vagy a magyar tanítási nyelvű iskolákba járnak, Erdélyben jellemzően a magyar oktatási rendszer részei, így kettős kisebbségben élnek.
A Socioromap felmérés eredményei jelentős nyelvi sokféleséget mutatnak a romániai romák körében. A három fő nyelv, melyet a roma közösségekben használnak: román, romani és magyar. Természetesen sok esetben a kétnyelvűség jellemző.
Körülbelül 495 356 személy, tehát a roma népesség 74%-a beszéli a román nyelvet. Viszont 6 megyében a romák többsége nem tud románul. Hargita megyében például a romáknak csupán 6%-a beszéli a románt.
A roma gyerekek integrációjával és inkluzív oktatásával megyénként tanfelügyelő foglalkozik. A Hargita megyei tanfelügyelőt, Kari Attilát bevontuk a projektbe, aki a szótár standard nyelvváltozatán dolgozik, illetve információkat szolgáltat az oktatási helyzetről.

tankönyvgyűjtés
Romániában csak a minisztériumi pályázaton megmérettetett és nyertes tankönyveket lehet használni az iskolai oktatásban. Ezek mind elérhetőek a manuale.edu.ro portálon. A tankönyves munkacsoportok vezetője Gheorghe Sarau professzor.
Tankönyv, 1. osztály: https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20I/Comunicare%20in%20limba%20materna%20rromani/Ascendia/Partea%20I/A0351.pdf
II. Rész: https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20I/Comunicare%20in%20limba%20materna%20rromani/Ascendia/Partea%20II/A0352.pdf

Másik változat:
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20I/Comunicare%20in%20limba%20materna%20rromani/RWRpdHVyYSBTSUdNQSBT/A931.pdf
Tankönyv, 2. osztály: https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20II-a/Comunicare%20in%20limba%20materna%20rromani/EDP/A632.pdf
Tankönyv, 3. osztály: https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Limba%20si%20literatura%20materna%20rromani/RURJVFVUVVJBIFNJR01B/A873.pdf
Tankönyv, 4. osztály: https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IV-a/Limba%20si%20literatura%20materna%20rromani/EDP2/A684.pdf
Tankönyv, 5. osztály: https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20V-a/Limba%20si%20literatura%20materna%20rromani/EDP2/A688.pdf
Tankönyv, 6. osztály: https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VI-a/Limba%20si%20literatura%20materna%20rromani/EDP2/A687.pdf
Tankönyv, 7. osztály: https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VII-a/Limba%20si%20literatura%20materna%20rromani/RWRpdHVyYSBTaWdtYQ/A988.pdf

A romániai tankönyvekben

iskolai jó gyakorlatok gyűjtése
A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége korábban is részt vett egy Erasmus+ projektben, amelynek keretében a Kedvesház-pedagógia módszertanát igyekeztünk megismertetni romániai, Hargita megyei iskolákkal. A jó gyakorlatokat a csíkszeredai Xantus János, a csíkkozmási Dr. Boga Alajos és a kászonaltízi Lukács Mihály Általános Iskolákban azóta is sikerrel alkalmazzák. Ezeket mindenképpen be szeretnénk emelni a készülő digitális platformra. További jó gyakorlatok gyűjtése folyamatban van.

szótári feladatok
A projekt előkészítéseképpen feltérképeztük a környékünkön használt roma nyelvváltozatokat. Erdélyben általában a roma kultúrájú közösségeknek magyar az anyanyelve, viszont vannak olyan csoportok is helyenként, amelyek még mindig első nyelvként használják valamely roma nyelvjárást (legjelentősebb ilyen csoport a gáborcigányoké), illetve olyanok is, ahol már csak az idősebbek beszélik a nyelvet. Pl. egy ilyen nyelvváltozatot őriz Gálfalvi Gábor magyar-roma társalkodó szótára, amelyet tanulmányoztunk és a közös drive-ra is feltöltöttünk. Emellett az iskolai oktatásban néhány iskolában (pl. Gyergyószentmiklóson) tanítják a standard roma nyelvet, amely viszont nem anyanyelve az ott élő közösségnek.
November hónapban, előzetes vizsgálódás után, tájékoztató megbeszélést tartottunk azokkal a szakemberekkel, akiket azután felkértünk a gyermekszótár összeállításával foglalkozni, azaz:
-        Core Mária, rrom-ungro származású tanár, aki a Székelykeresztúr és környékén fellelhető Kárpáti nyelvváltozatot ismeri, oroszlánrésze volt a Gálfalvi Gábor által összeállított Magyar-Roma társalkodó szótár (2004) létrehozásában;
-        Isztojka Máté, egyetemi hallgató, diplomadolgozatát a roma népmesék gyűjtése, feldolgozása eredményeként állította össze. Ő is „native” szakértő munkatárs, a Gábor nyelv ismerője, amit Közép-Erdély egyes településein még beszélnek.
-        Kari Attila, tanár, a roma oktatásért felelős kisebbségi tanfelügyelő, a Standard rroma nyelv (London, 1991) ismerője és oktatója
A három szakmai munkatárs egyenként megjelölte a magyar szavak között azokat, amelyek az általuk ismert nyelven belül irrelevánsak, majd elkezdték a releváns szavak fordítását, átlagban 150 szónál tartanak.

mesegyűjtés
Feltérképeztük a nyomtatásban megjelent erdélyi cigány mesegyűjteményeket.
·       Nagy Olga - Vekerdi József: A GÖMBÖCFIÚ. Erdélyi cigány mesék (Terebess Kiadó, Budapest, 2002)
·       Mért nem tudnak a fák járni? Erdélyi cigány népmesék (Gutenberg Books, Csíkszereda, 2018)
Léteznek egy-egy településhez kötődő cigány mesegyűjtemények is:
·       Nagy Olga: Marosszentkirályi cigány népmesék (Bp., 1978)
·       Végh Balázs Béla: Hiripi cigány népmesék (Didakt, Debrecen, 2010)
Végh Balázs Béla a Cimbora folyóiratban is közölt sorozatot cigány népmesékből. A meséket és a hozzájuk kapcsolódó kommentárokat szívesen a projekt rendelkezésére fogja bocsátani.
Isztojka Máté fentebb említett néprajzkutató a saját nagyapjától gyűjtött a Hargita megyei Szentábrahámon 12 cigány nyelvű mesét. A meséket, magyar fordításukat és feldolgozásukat szintén használhatjuk a projektben. Néprajzosként és egyben anyanyelvű beszélőként rendkívül fontos lesz hozzájárulása a teljes projektfolyamathoz. Mátéfi Csaba néptáncoktató néprajz szakos dolgozatát írta székelyszenterzsébeti cigány mesékből, vele szintén felvettük a kapcsolatot, használhatjuk eredményeit a projektben. Fontosnak tartjuk a gyerekek által ismert mesék gyűjtését is, ezeket a kiválasztott iskolákban fogjuk elvégezni.
Bár nem mesék, hanem a líra terén alkotott, fontosnak tartjuk Rafi Lajos székelyföldi cigány költő életművének megismertetését is a projekt keretén belül, a digitális platformon szeretnénk feladatsorokat, óraterveket elhelyezni műveinek a feldolgozása céljából.

bevonandó emberek, iskolákkal kapcsolatfelvétel
A fent említett három szakember már szerződéses viszonyban áll szövetségünkkel a szótár előállítása érdekében. Ugyancsak szerződést kötöttünk Pöllnitz Ilonával, aki az RMPSZ Székelyföldi Oktatási és Módszertani Központjának vezetője, korábbi projektünk szakmai vezetője volt. Ő foglalkozik a szótári munkálatok összehangolásával, illetve ő vette fel a kapcsolatot azokkal az iskolákkal, amelyekkel dolgozni kívánunk a szellemi termékek, jó gyakorlat kipróbálása terén:

Dr. Boga Alajos Általános Iskola, Csíkkozmás
Vaskertes Általános Iskola, Gyergyószentmiklós
Xántus János Általános Iskola, Csíkszereda
Kányádi Sándor Általános Iskola, Nagygalambfalva

Mindenik intézmény magyar tannyelvű oktatást nyújt, azonban magas a roma diákok aránya. Az intézményvezetés és a pedagógusok nyitottak a projektben való részvételre.

eddigi disszemináció (pl. híradás a honlapon, személyes egyeztetések bevonandó személyekkel, iskolákkal, előadás).
A honlapon közöltük a projektben való részvétel hírét, az említett szakembereken és iskolákon túl olyan intézményekkel is egyeztettünk, akik hasonló témákkal foglalkoznak. Pl. a Gyulafehérvári Caritas roma programokért felelős munkatársával, Borbély Andrással, vagy a Hargita Megyei Kulturális Központ vezetőjével, Ferencz Angélával.

Köllő Zsófia, a projekt munkatársa előadóként részt vett a Selye János Egyetem által szervezett konferencián.
cookieA sütik segítenek szolgáltatásaink biztosításában.