Erasmus+

RMPSZ tagság

Regisztráljon a tagsággal járó előnyökért:
- ingyenes és kedvezményes továbbképzések
- naprakész információszolgáltatás
- egyszerű ügyintézés
Jelentkezés

Esélyteremtő együttműködési hálózat kialakítása 

 

ERASMUS+

Esélyteremtő együttműködési hálózat kialakítása

Projekt kód: 2016-1-HU01-KA201-022968

 

A pályázat adatai:

Program

Erasmus+

Pályázati kategória

Együttműködés az innováció és a bevált gyakorlatok cseréje terén

A projekt mely területre gyakorolja a legnagyobb hatást?

Stratégiai partnerségek a köznevelés területén

Az együttműködés fő célkitűzése

Innovatív termék fejlesztése

A projekt kezdete

2016.szeptember 1.

Időtartam

36 hónap

A projekt vége

2019. augusztus 31.

Az elnyert támogatás összege

255 300 EUR

 

Főpályázó:

Evangélikus Pedagógiai Szakmai Szolgáltató és Továbbképző Intézet Budapest

 

Partnerek:

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Románia

Ternipe Alapítvány Rimaszombat, Szlovákia

Gyerekekért SOS 90' Alapítvány, Nyírtelek, Magyarország

A projekt célja:

A projekt célja olyan hosszú távú szakmai együttműködő hálózat létrehozása Közép-Kelet Európában, mely a már jól működő, jó gyakorlatot jelentő Kedvesház pedagógián alapul, a tanárok szakmai – módszertani megújulását célozza és hozzájárul a hátrányos helyzetű és/vagy roma tanulókkal való eredményes foglalkozáshoz. Olyan új szellemi termék létrehozása, mely az egymástól tanulás módszerén és a Kedvesház sztenderden alapulva segítséget nyújt a családokkal való eredményes együttműködéshez.

 

A fejlesztés célcsoportjai:

A projekt közvetlen célcsoportját a tanárok alkotják, megvalósul az ő szakmai támogatásuk képzésekkel, műhelymunkákkal. Közvetve a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és családjaik képezik a projekt célcsoportját.

A tanulók a projekt közvetett célcsoportját jelentik, az ő érdekükben történik a fejlesztés.

 

PROJEKTFOLYAMAT

 

Előkészítő, alapozó szakasz (2016.09.01–2017.06.30.)

Megalakul a projektmenedzsment és folyamatos munkával koordinálja a projektmegvalósítást. (általános projektmenedzsment és adminisztrációs költségek). Létrehozunk egy közös elektronikus munkafelület, mely az első időszakban a konzorcium tagjai számára lesz elérhető. Ezt alakítjuk át a fejlesztési szakaszban publikus módszertani honlappá.

ssz.

Tevékenység

Helyszín

Tartalom

1.

1. Partnertalálkozó

H - EPSZTI

A projektmunka kereteinek véglegesítése, a kapcsolattartás módjának meghatározása, célok, feladatok értelmezése. Bemutatásra kerülnek az egyes országokban kiválasztásra került Bázisintézmények.

2.

Módszertani továbbképzés I.

H - Kedvesház

A szlovákiai bázis iskola pedagógusai részére. Kedvesház-pedagógia 1. - alapozó továbbképzés: a "más"-ság.

3.

Módszertani továbbképzés I.

H - Kedvesház

A romániai bázis iskola pedagógusai részére. Kedvesház-pedagógia 1. - alapozó továbbképzés: a "más"-ság.

4.

Módszertani továbbképzés I.

H - Kedvesház

A magyarországi bázis iskola pedagógusai részére. Kedvesház-pedagógia 1. - alapozó továbbképzés: a "más"-ság.

5.

Szakmai műhelymunka

H - Kedvesház

A partnerek (Sk, Ro) szakértőinek (partnerenként 3 fő), magyarországi szociális, egészségügyi, szakemberek és szülők bevonásával.

6.

Szakmai műhelymunka

Ro - RMPSZ

A partnerek (Sk, H) szakértőinek (partnerenként 3 fő), romániai szociális, egészségügyi, szakemberek és szülők bevonásával.

7.

2. Partnertalálkozó

Ro - RMPSZ

A képzések tapasztalatainak megbeszélése, az addigi együttműködésre reflexiók megfogalmazása, a helyi bázisintézmény meglátogatása

8.

Szakmai műhelymunka

Sk - Teneripe

A partnerek (Ro, H) szakértőinek (partnerenként 3 fő), szlovákiai szociális, egészségügyi, szakemberek és szülők bevonásával.

9.

Módszertani továbbképzés II.

H - Kedvesház

Közösségépítés és együtt-tanulás, továbbképzés a szlovákiai bázis iskola pedagógusai számára.

10.

Módszertani továbbképzés II.

H - Kedvesház

Közösségépítés és együtt-tanulás, továbbképzés a romániai bázis iskola pedagógusai számára.

11.

Módszertani továbbképzés II.

H - Kedvesház

Közösségépítés és együtt-tanulás, továbbképzés a magyarországi bázis iskola pedagógusai számára.

12.

3. Partnertalálkozó

Sk - Teneripe

A szellemi termék elkészítésének előkészítése, a munkacsoportok meghatározása, a munka megszervezése, elindítása. Szempontok meghatározása a helyi sajátosságokat tárgyaló részek elkészítéséhez. A helyi bázisintézmény meglátogatása, tanácsadás, mentorálás az intézményben.

Fejlesztési szakasz (2017.07.01–2018.12.31.)

Ebben a szakaszban történik meg a szellemi termék kifejlesztése, illetve a projektszakasz végén megkezdődik a multiplikációs szakasz előkészítése. Együttműködés a családokkal c. módszertani könyv létrehozása. Fordítások elkészítése angol, szlovák, román nyelvre. Aktivizálásra kerül a honlap, ahol a hátrányos helyzetű és/vagy roma esélyteremtéssel foglalkozó szervezetek megjelentethetik jó gyakorlataikat, szakmai párbeszédeket folytathatnak. A honlapon megjelenik az elkészült könyv.

13.

4. Partnertalálkozó

H - EPSZTI

A létrehozásra kerülő szellemi termék országonkénti sajátosságait tartalmazó részek bemutatása a szakmai műhelyek munkája alapján. A helyi bázisintézmény meglátogatása, mentorálás, tanácsadás az intézményben.

14.

5. Partnertalálkozó

Ro - RMPSZ

A multiplikációs szakasz megtervezése. A helyi bázisintézmény meglátogatása, mentorálás, tanácsadás az intézményben.

Multiplikációs szakasz (2019.01.01–2019.08.31.)

Mindhárom partnerországban megrendezésre kerül egy – egy nagy szakmai konferencia, melynek célja a kézikönyv mind szélesebb körben történő megismertetése, továbbá ajánlások megfogalmazása a további hasznosítás/hasznosíthatóság érdekében. Megtörténik az együttműködési hálózat következő 3 éves munkájának megtervezése. Megtörténik a projekt összegzése, zárása.

15.

6. Partnertalálkozó

Sk - Teneripe

A további együttműködés, fenntartás módjának meghatározása. Tevékenység: együttműködési megállapodások előkészítése. További bázisintémények csatlakozásának előkészítése. A helyi bázisintézmény meglátogatása, mentorálás, tanácsadás az intézményben.

16.

Könyvkiadás

H - EPSZTI

Az „Együttműködés a családokkal c. könyv nyomdai előállítása 300 példányban, az EPSZTI szervezésében.

17.

Multiplikációs szakmai konferencia

Sk - Teneripe

Partner országonként 10-10 fő valamint a helyi meghívott szakemberek.

18.

Multiplikációs szakmai konferencia

Ro - RMPSZ

Partner országonként 10-10 fő valamint a helyi meghívott szakemberek.

19.

Multiplikációs szakmai konferencia

H - EPSZTI

Partner országonként 10-10 fő valamint a helyi meghívott szakemberek.

20.

7. Partnertalálkozó

H - Kedvesház

Projektzárás

 

Innovatív elemek:
A projekt a hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás eredményességét illetően hosszú távú hatásokkal számol. E hatás eléréséhez megfelelő eszközöket alkalmazunk és fejlesztünk a projektben, mely eszközök a projekt befejezése után is működnek és hosszú távon fejtik ki hatásukat az egyes partnerszervezetek támogatásával.

A projekt a szakmai szervezetek tervezett együttműködésében valósul meg. A megszokott egyszeri látogatások, egymás konferenciáin való részvételeken túl valós, elmélyült együttműködést tesz lehetővé a projekt hossza és az előre közösen megtervezett tevékenységek végrehajtása.

A konzorciumban résztvevő partnerek országai pedagógusainak közös képzések szervezése. Ezzel lehetőséget biztosítunk a közvetlen tapasztalatcserére, további együttműködések kialakítására.

Együtt a szülőkkel – szakmai kézikönyv létrehozása a hátrányos helyzetű és/vagy roma tanulók családjaival történő kapcsolattartáshoz, együttműködéshez.

Mindhárom országban bázisiskolák vesznek részt a megvalósításba.

 

A valamennyi partner által végzett tevékenységek

Az innovatív szellemi termék megalkotásában való közreműködés

Partnertalálkozókon való alkotó részvétel

Mobilitások

Az együttműködő hálózat hosszú távú fenntartása érdekében a projekt zárása után is részvétel a közös munkában.

A honlap tartalmának fejlesztése

Bázisiskolák felkutatása, mentorálása.

 

Az EPSZTI feladatai, felelősségei

A projekt teljes szakmai és technikai koordinációjáért a pályázó szervezet (EPSZTI) felel. A projekt szakmai vezetését Dr. Tratnyek Magdolna végzi, a partnerekkel történő koordinációs munkáért Mandák Csaba felel.

Képzések szervezése, lebonyolítása.

Az Együttműködés a családokkal c. könyv (szellemi termék) szerkesztése.

A projekt zárása utáni együttműködés koordinálása.

 

Az EPSZTI, RMPSZ, Ternipe tevékenységei

Szakmai konferenciák szervezése

Multiplikációs rendezvények szervezése

A projekt eredményeinek disszeminálása

Egy-egy bázis – iskola felkutatása, bevonása, mentorálása a projekt ideje alatt és azon túl is.

 

Az RMPSZ, Ternipe tevékenységei

A létrehozandó szellemi termék (Együttműködés a családokkal könyv) romániai és szlovákiai sajátosságokat tartalmazó részének megírása

A teljes könyv lefordítása az anyaország nyelvére.

 

Gyerekekért SOS 90’Alapítvány tevékenységei

Hozza a projektbe azt a 20 éves szakmai tapasztalatot, mely módszer alapját képezi a többi szervezetben is megvalósuló innovatív fejlesztésnek.

Kidolgozott módszertani képzés anyagának biztosítása a pedagógusok számára.

A Kedveskönyv módszertani könyv átadása a partnerek számára.

 

Mit profitálhatnak a partnerek a közös munkából?

Pedagógus – továbbképzések.

Segédanyagok, szakkönyvek.

Partnertalálkozók, közös szakmai műhelymunkák.

Látogatások, tapasztalatcserék.

Új produktumként a családokkal való kapcsolattartás kézikönyve.

 

Számszerűsíthető eredmények

75 fő pedagógus 60 órás képzésben vesz részt.

90 fő (pedagógus, szociális szakember, szülő) szakmai műhelymunkán vesz részt.

Létrejön az „Együttműködés a családokkal” (munkacím)c. könyv négy nyelven (angol, román, szlovák és magyar nyelven), melyet elektronikusan jelentetünk meg, a honlapon hozzáférhetővé tesszük.

300 példányban nyomtatott formában megjelenik az Együttműködés a családokkal c. könyv magyar nyelven, angol nyelvű összefoglalóval.

3 multiplikációs rendezvény összesen 300 fő részvételével.

Létrejön egy Közép-Kelet európai fejlesztési hálózat, mely a projekt zárása után is tovább működik.

Létrejön egy olyan honlap, ahol a hátrányos helyzetű és/vagy roma esélyteremtéssel foglalkozó szervezetek megjelentethetik jó gyakorlataikat, szakmai párbeszédeket folytathatnak.

 

 

<

Romani Digitális Tudástér: : Innovatív romani–magyar digitális oktatási-kulturális kompetenciafejlesztés és segédanyag-csomag létrehozása regionális modellek alkalmazásával

Az ELKH Nyelvtudományi Kutatóközpontjának Többnyelvűségi és Edukációs Nyelvészeti Kutatócsoportja elnyerte az Európai Unió ERASMUS+ programjának támogatását: a Romani Digitális Tudástér: Innovatív romani–magyar digitális oktatási-kulturális kompetenciafejlesztés és segédanyag-csomag létrehozása regionális modellek alkalmazásával (2020-1-HU01-KA226-SCH-094146, vezető: Bartha Csilla) című projekt 2021 március elsejével indult és a megvalósítása 2023 februárig tart (futamidő 24 hónap).

A COVID-19 járvány a cigány gyermekek oktatásában (a meglévő problémákon túl is) különösen súlyos hatásokkal jár, jelentős hátrányt eredményez; ez nemcsak a jelenlegi tanulási eredményesség csökkenését, hanem a végleges lemorzsolódásnak a veszélyét is magában fogalja. Ebben központi szerepet kap, hogy e gyermekek nagy részének sokszoros nehézséget, nemegyszer megvalósíthatatlan feladatot jelent a digitális oktatásban való részvétel; ennek okai közt fontos szerepet játszik, hogy szinte teljesen hiányoznak a számukra nyelvileg és/vagy szociokulturálisan megfelelő (pl. romani nyelvű vagy kétnyelvű, megfelelő nyelvezetű és módszertanú) digitális oktatási segédletek és módszertani megoldások, továbbá a szükséges digitális tanulási kompetenciák. Hasonló nehézségek jelentkeznek a velük foglalkozó pedagógusok körében is. Az online oktatásban a cigány gyermekek többsége csak korlátozottan vagy egyáltalán nem tudott részt venni, ők így egyre inkább kiszorulnak a közoktatásból.

A projekt során központi cél a cigány közösségek (tanulók, pedagógusaik, szülők) részére kiemelkedő minőségű, nyelvileg és szakmailag hiteles digitális tartalmak, innovatív online források és eszközök fejlesztése s az ehhez szükséges módszertani, digitális pedagógiai kompetenciák fejlesztése.

A projekt tervezett kimenetei csökkentik, illetve áthidalják azokat a súlyos hatásokat és a jelentős hátrányt, amely a COVID-19 járvány következtében érintette a cigány gyermekek oktatását, mivel a megvalósítani kívánt projekt hatására a gyermekek először férhetnek hozzá a digitális oktatás által biztosított új lehetőségekhez és pozitív élményekhez, melynek során a jól tervezett innovatív digitális tartalmak, segédletek és eszközök ugyanolyan előnyök forrásaivá válhatnak, mint amelyeket az eddig működő rendszer a mainstream társadalombeli diákok számára biztosított.

A projektben a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége partnerként vesz részt. További partner: Selye János Egyetem Tanárképző Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Szlovákia.
cookieA sütik segítenek szolgáltatásaink biztosításában.