Minden gyerek mesehős! - Népmesekincstár Mesepedagógia képzés test és lélekfrissítő mesetábor pedagógusoknak

RMPSZ tagság

Regisztráljon a tagsággal járó előnyökért:
- ingyenes és kedvezményes továbbképzések
- naprakész információszolgáltatás
- egyszerű ügyintézés
Jelentkezés

Szolgáltató  neve és pontos címe: Bajzáth Mária  (egyéni vállalkozó), Budapest , 1055, Szent istván krt 15. 2/2.

Célcsoport: A képzés óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, gyógypedagógusok, könyvtáros tanárok- tanítók, fejlesztő pedagógusok, szociálpedagógusok, kollégiumi nevelők részére.
Képzők/trénerek: Bajzáth Mária, Andrási Ilona, Horváth Zsófia, Gombai Franciska, Bazsó Borbála

A továbbképzés célja:
CÉLUNK, hogy a résztvevők megismerjenek egy olyan komplex, elméleti[1]gyakorlati -és módszertani anyagot, amellyel a népmese szerves részévé válhat a nevelésnek, és a tanításnak-tanulásnak az intézményes nevelés keretei között. A népmese, népi játék, népdal, mondóka, egységes egészet alkotva, lehetőséget biztosítanak a résztvevők számára a hagyományban őrzött tudás élmény- és örömalapú megélésére és megértésére. A képzésen 22 népmese és 11 mondóka, 44 találós kérdés, 7 dalos-népi játék hangzik el.
A képzés bővíti és összehangolja a résztvevők népmese, mondóka, népdal, és népi játék repertoárját, ösztönzi őket az egyes korosztályok életkori sajátosságainak megfelelő népköltészeti alkotások kiválasztására és továbbadására, valamint népszerűsítésére közösségeikben. Célunk, újragondolt, korszerű és gyerekközpontú pedagógiai módszerekkel összekapcsolva és élővé téve a hagyományt, – a mesélés, mondókázás, szabad népi játék, örömteli éneklés beépítése a tanítás, az óvodai nevelés mindennapi gyakorlatába. Cél, hogy a résztvevők rendszeresen meséljenek, repertoárjukat folyamatosan bővítsék

A továbbképzés főbb tartalmi elemei:
A KURZUS 7 TEMATIKAI EGYSÉGÉNEK több, mint fele gyakorlat, ezek tartalma cselekvésközpontú, saját élményű, az elméleti órák interaktívak. A képzés során a résztvevők nagycsoportos, kiscsoportos, páros vagy egyéni munkaformában dolgoznak.
   • A TANULÓ- PEDAGÓGUS című rész segítséget nyújt a témában már megszerzett pedagógiai tudás rendszerezéséhez.
   • AZ ALAPISMERETEK A MESÉRŐL, NÉPMESÉRŐL, MESEMONDÁSRÓL, HATÁSAIKRÓL modul, lehetőséget nyújt a mesékkel kapcsolatos néprajzi, pszichológiai, irodalmi elméleti háttér megismeréséhez.
   • A TESTTUDAT FEJLESZTÉSE NÉPMESÉK ÉS NÉPKÖLTÉSZETI ALKOTÁSOK SEGÍTSÉGÉVEL
   • NÉPMESEKINCSTÁR MESEPEDAGÓGIA TERVEZÉSI GYAKORLATÁT mutatja be, a mesék- helyét és szerepét a témák, a projektek, a tantárgyak és a tanítási órák rendszerében.
   • A BENNÜNKET KÖRÜLVEVŐ VILÁG A NÉPMESÉKBEN ÉS A NÉPKÖLTÉSZETI ALKOTÁSOKBAN. A modul bemutatja a család, a barátok és ellenfelek; az állatok, a növények, a természeti jelenségek, az idő, a számok, a találós kérdések mesei világát és kapcsolatukat a gyermeki világképpel, gondolkodással.
   • SZÜLETÉS-ÉLET ÉS HALÁL KÖRFORGÁSA A NÉPMESÉKBEN ÉS NÉPKÖLTÉSZETI ALKOTÁSOKBAN, SZEREPÜK A NEVELÉSBEN címmel közelít a témához, azzal a céllal, hogy a téma, preventív jelleggel, már kisgyermekkorban megjelenhessen a pedagógiai munkába
   • A KÉPZÉS ÖSSZEGZÉSE ÉS ZÁRÁSA, amely gyakorlati és elméleti összefoglalását jelenti a képzésen elhangzottaknak.
 
A továbbképzés során alkalmazott módszerek:
A KURZUS 7 TEMATIKAI EGYSÉGÉNEK több, mint fele gyakorlat, ezek tartalma cselekvésközpontú, saját élményű, az elméleti órák interaktívak. A képzés során a résztvevők nagycsoportos, kiscsoportos, páros vagy egyéni munkaformában dolgoznak
A továbbképzés időtartama: 30 kontakt óra (5 tanítási nap)

A továbbképzés tervezett időszaka:
   • érkezés napja 2021. augusztus 01.
   • távozás napja 2021. augusztus 06.

Tervezett helyszín:

http://nyergeshotel.hu/
2200 - Monor , Hegyessy tanya 3.

Tervezett szabadidős tevékenységek:
városnézés, múzeumlátogatás, a település kulturális nevezetességei, Meseest, Mesekocsma borkostólóval wellness

Bajzáth Mária

Jelentkezem
cookieA sütik segítenek szolgáltatásaink biztosításában.