Tantestület vagy tanuló szakmai közösségek? Szakmai hálózatépítések az iskolán belül. Az együttműködést elősegítő vezetői szerepek.

RMPSZ tagság

Regisztráljon a tagsággal járó előnyökért:
- ingyenes és kedvezményes továbbképzések
- naprakész információszolgáltatás
- egyszerű ügyintézés
Jelentkezés

Fizetéses az esemény, de nincs kitöltve az ára

Képzési időszak: 2021. július 12., hétfő – július 16., péntek
Helyszín/település: Szováta, Teleki Oktatási Központ
Óraszám: 40 óra
Kontaktórák száma: 30 óra
Célcsoport:  Intézményvezetők, munkaközösségvezetők, pedagógusok
Csoportlétszám: 2x20 fő
Szekciófelelős neve: Bodor Lóránd (0733010237, b.lorand@rmpsz.ro)

A továbbképzés célja
A pedagógia nem egyéni munka, hanem pedagógus közösségek összehangolt szakmai tevékenysége, hiszen a nevelőtestület minden tagjának tevékenysége – közvetlenül, vagy közvetve – hatással van minden gyerek fejlődésére.
A továbbképzésen, szakmai műhelyen, a részvevőkkel közösen azt járjuk körül, hogyan alakítható ki a 21. század kihívásainak megfelelni tudó, közösségben, közösségi munkában, közösségi összefogásban, az együttműködést középpontba helyező, de az egyénre koncentráló tanulási utakat szervező ISKOLA.
Minden feldolgozásra kerülő téma középpontjába annak gyakorlati felhasználhatóságát, a hétköznapi gyakorlatba való átültetését helyezzük.


A továbbképzés fő tartalmi elemei:
      • Iskolák, iskolatípusok a 21. században a nagyvilágban.
      • A pedagógusok szerepe és szakmai fejlődése a 21. században.
      • Az alkotó szakmai közösségek kialakításának és működtetésének irányai, lehetőségei.
      • Vezetői szerep, vezetői tevékenység.
      • A vezetői készségek, képességek fejlesztésének lehetőségei, módszerei.

A továbbképzésen alkalmazott módszerek
Nem klasszikus továbbképzést szeretnénk tartani, hanem tréning elemeket és rövid prezentációkat tartalmazó, moderált szakmai műhelyt, melynek keretében a program végén hazavitt „új tudás” az összes résztvevő egyéni tapasztalatainak megosztása, és közös szakmai munkája segítségével jön létre.

A továbbképzés oktatói:

Tratnyek Magdolna - Magyar történelem szakos általános iskolai tanár. Pedagógiai szakos bölcsész, középiskolai tanár, neveléstudományból PhD fokozatot szerzett. Több évtizede foglalkozik a nevelés-oktatáskülönböző területeivel pedagógusként, iskolaigazgatóként, egyetemi oktatóként. Tananyagíróként, szakmai vezetőként, trénerként közreműködött számos innovációban. Több évtizedes pedagógusképzési tapasztalattal rendelkezik.

Mandák Csaba - Földrajz szakos általános iskolai tanár. Pedagógiai szakos bölcsész, középiskolai tanár. több évtizede foglalkozik a nevelés-oktatás különböző területeivel pedagógusként, iskolaigazgatóként, kutatási iroda vezetőjeként. Tananyagíróként, lektorként, trénerként közreműködött különböző oktatási programok fejlesztésében. Három évet dolgozott a for-profit szférában marketing területen. Több évtizedes pedagógus-továbbképzési tapasztalattal rendelkezik. Pedagógiai, államigazgatási, marketing és minőségügyi végzettsége van.


cookieA sütik segítenek szolgáltatásaink biztosításában.