A vallástanítás személyi tényezői

RMPSZ tagság

Regisztrálj még ma és élvezd a tagsággal járó előnyöket:
 • INGYENES képzések
 • tapasztalatcsere lehetősége
 • segítségnyújtás ügyintézésben...
Regisztráció


Képzési időszak: 2021. július 19,. hétfő – július 23., péntek
Helyszín/település: Bethlen Kata Diakóniai Intézet - Kolozsvár
Óraszám: 40 óra
Kontaktórák száma: 30 óra
Célcsoport: Református vallástanárok
Csoportlétszám: 20 fő
Szekciófelelős neve: Lengyelné Dr. Püsök Sarolta (0740-332609, pusoksarolta@gmail.com), Zongor Éva (0741-033495, eva@reformatus.ro)

A továbbképzés célja
      • Az idei év továbbképzője a vallástanítás személyi vonatkozásaira összpontosít, hiszen ezekben számos hátráltató tényező rejlik, de szerencsére számottevőbb a gyermekszívek Istenhez vezetését elősegítő lehetőségek száma.
      • A sikeres katechézis egyik kulcsa a vallástanár személye, akinek a hitelességen, teológiai és vallásdidaktikai felkészültségen túl olyan irénikus egyéniségnek kell lennie, aki a kapcsolatok szövedékében képes a békés, építő megoldások megtalálására.
      • A képzés egyik célja rávilágítani a vallástanár személyére vonatkozó önismereti, hivatásetikai kérdésekre.
      • A másik cél összetettebb, a képzés igyekszik feltárni azokat az egyháztársadalmi, iskolai kapcsolathálókat, amelynek gócpontjaiban konfliktusok alakulhatnak ki (tanár-tanár,lelkész-tanár, gyermek-tanár, szülő-tanár, gyermek-gyermek, gyermek-szülő stb.), ugyanakkor megpróbál egészséges viszonyulási módokat, építő megoldási javaslatokat kínálni.
      • A képzős az alábbi kompetenciák fejlesztését szolgálja:
       - szociális képességek fejlesztése
       - problémafeltáró készség és problémaközpontú feladatmegoldás
       - kommunikációs készég fejlesztése
       - konfliktuskezelési módszerek gyakorlása
       - bábjáték, szerepjáték módszerének alkalmazása
       - kiértékelési módszerek, amelyek különböznek az iskolai osztályozás folyamatától

A továbbképzés fő tartalmi elemei:
      • I. nap:
       • Személyre szabott énektanítás a vallásórán, gyerekistentiszteleten, vasárnapi iskolán / 2óra
       • Ki vagyok én? / 2 óra
      • II. nap:
       • Templom és iskola (iskolatörténeti kitekintés) / 2 óra
       • Konfliktuskezelés, mint a vallástanítás egyik kihívása I./ 2 óra
       • Konfliktuskezelés, mint a vallástanítás egyik kihívása II. / 2 óra
       • Konfliktuskezelés, mint a vallástanítás egyik kihívása III. / 2 óra
       • Kik vagyunk mi?./ 2 óra
      • III. nap:
       • Tanulmányi kirándulás
      • IV. nap:
       • A katechéta személye/ 2 óra
       • A lelkész/ vallástanár az iskolában/ 2 óra
       • A lelkész / vallástanár a társadalomban / 2 óra
       • Bábjáték a vallásórán I./ 2 óra
       • Bábjáték a vallásórán II./ 2 óra
      • V. nap:
       • A vallástanár lelkigondozói lehetőségei/ 2 óra
       • Személyi feltételek, lehetőségek és kihívások a vallástanításban (összegzés) / 2 óra
       Kiértékelés (különféle kiértékelési módszerek megismerése által) / 2 óra


A továbbképzésen alkalmazott módszerek
A képzés során a résztvevők a frontális előadások mellett számos más oktatási módszerrel ismerkedhetnek meg (kiscsoportos munkák, projekt módszer, feladatlapok használata, didaktikai játékok, feldolgozási és értékelési módszerek alkalmazása Pl. Open Space Methode, fish bowl módszer, kisfilmek vetítése, plenáris megbeszélések stb).

A továbbképzés oktatói:

Dr. Gorbai Gabriella tanár, teológus - adjunktus, BBT RTZK
Dr. Kun Mária lelkész, teológus - adjunktus, BBT RTZK
Kustárné Almási Zsuzsanna lelkész - DRHE, Katechetikai Központ vezetője
Dr. habil. Lukács Olga lelkész, teológus és történész - docens,BBT RTZK
Dr. Péter Éva muzikológus - docens, BBT RTZK
Dr. Péter István lelkész, teológus és egyházszociológus -adjunktus, BBT RTZK
Dr. Püsök Sarolta lelkész, teológus - docens, BBT RTZK
Dr. Rád András László lelkész, teológus - tanársegéd, BBT RTZK
Dr. Szőke – Milinte Enikő tanár - docens, PPKA BTK Tanárképző IntézetA vallástanítás személyi tényezői

Jelentkezési határidő: 2021. június 20.

Regisztráció

Ez az esemény az alábbi körzetekből fogad jelentkezőket: Összes megye.

Kérjük válasszon az alábbi lehetőségek közül:

A vallástanítás személyi tényezői

Regisztráció RMPSZ tagoknak


A jelentkezési űrlap még nincs létrehozva vagy engedélyezve
cookieA sütik segítenek szolgáltatásaink biztosításában.