A hitoktató lelki és szakmai megújulásának hatékony módszerekkel való segítése. Kompetenciafejlesztési, értékelési és mérési lehetőségek a hittanórán

RMPSZ tagság

Regisztráljon a tagsággal járó előnyökért:
- ingyenes és kedvezményes továbbképzések
- naprakész információszolgáltatás
- egyszerű ügyintézés
Jelentkezés

32. Bolyai Nyári Akadémia
Mérés, értékelés és fejlesztés a közoktatásban

2024. július 1–26.

 

Mérd meg, ami mérhető, és tedd mérhetővé, ami nem az!

(Galileo Galilei)

 

Megújuló hitoktató ‒ megújuló hitoktatás

A hitoktató lelki és szakmai megújulásának hatékony módszerekkel való segítése. Kompetenciafejlesztési, értékelési és mérési lehetőségek a hittanórán

Gyergyószentmiklós, Salamon Ernő Gimnázium, 2024. július 21–26.


A hittantanár lelki és szakmai megújulása elsődleges fontosságú, ezért ez a továbbképző mindkét irányt szem előtt tartja. Lelki téren a napi, vezetett elmélkedések, szentmisék, Gyergyószentmiklós egyházművészeti kincseivel való ismerkedés és egy egész napos zarándoklat ad alkalmat a megújulásra. Szakmai szempontból az iskolai hittanóra során fejleszthető kompetenciák és azok mérése, értékelése kerül fókuszba.

Célcsoport:
erdélyi, partiumi és bánsági római katolikus hittantanárok
Helyek száma: 25
Időpont: 2024. július 21 – július 26.
Időtartam: 25 képzési óra és szabadidős tevékenységek.

Minden résztvevő a romániai Oktatási Minisztérium által, a funkcionális készségfejlesztés képzési kategóriába tartozó 25 órás programról kap igazolást, amelyet elektronikus módon a szakmai partnerintézmény, a Hargita megyei Apáczai Csere János Pedagógusok Háza a megadott email címekre küld ki. A képzési programot a 4224/2022-es rendeletben megszabott módszertan előírásai szerint az iskolai továbbképzési bizottságban lehet szakmai kreditpontokká elismertetni.
 
Helyszín:Gyergyószentmiklós, Salamon Ernő Gimnázium, Gyilkostó sugárút 3-5.

Fejlesztendő kompetenciák:
    • mérhető kompetenciákra épülő hittanóra tervezése
    • különféle értékelési módszerek magabiztos használata (egyéni fejlődési naplóval és erénynaplóval is)
    • önértékelési és társértékelési képesség fejlesztése, pozitív megerősítés

A program részletezése:
A továbbképző résztvevői vasárnap délután/este érkeznek a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Gimnáziumba. Szállásuk az iskola korszerűen felújított bentlakásában lesz.
A program hétfő reggel szentmisével és ünnepélyes megnyitóval kezdődik, majd a mérhető kompetenciákra épülő hittanóra tervezéséről tartott előadásokkal és két mikroórával folytatódik.
A továbbképzőre érkező hittantanárok a saját szolgálatukat bemutató fényképek, eszközök felhasználásával plakátokat készítenek, amelyeket az iskola folyosóján állítunk ki. A plakátok részletes bemutatására a továbbképző első napjának délutánján kerül sor. Ezt követően a Szent Miklós-plébánia látja vendégül a résztvevőket, ahol a templom és a plébánia művészi értékű kincseivel ismerkednek.
A program második napján a hittantanárok zarándoklaton vesznek részt – a Gyergyói-medence Jakab Antal püspökhöz kapcsolható kultikus helyeit keresik fel. Délután a Csobot-hegyen található Szent Anna-kápolnához vezető keresztutat járják végig.
Szerdán és csütörtökön előadások és műhelyek keretében ismerkednek a különféle értékelési technikákkal. Szerda délután a Sugó-barlangot járják be és annak egyik terében a zöld katekézis jegyében tartott hittanórán vesznek részt. A barlangjárás után a program központi helyén a gyergyói főesperes, az előadók, szervezők és a kerületi módszertani felelős részvételével kerekasztalbeszélgetés lesz a továbbképző központi témáiról, majd az örmény templom és plébánia meglátogatása zárja a napot.
Csütörtökön a módszertani programok után a Márton Áron és György Lajos által 90 évvel ezelőtt életre hívott és nyolc éven át közösen szerkesztett színvonalas nevelésügyi és népnevelő folyóiratra, az Erdélyi Iskolára emlékező, annak ma is érvényes üzeneteit kereső műhely következik. Az esti zenés együttlét előtt a résztvevők a partiumi kötődésű mártír katekéta-papról, Györgypál Albertről írt könyv bemutatóján vesznek részt.
Péntek délelőtt a közös munkát elemző, értékelő műhely, valamint hálaadó szentmise zárja a programsort.

Előadók / foglalkozásvezetők:
    • Gidró Melinda, magyartanár és képző, Márton Áron Általános Iskola, Csíkszentdomokos
    • Lázár Csilla, angol‒magyar szakos, jelenleg igazgató, Spektrum Oktatási Központ, Csíkszereda
    • dr. Ozsváth Judit, matematika- és hittantanár, egyetemi adjunktus a Babes-Bolyai Tudományegyetem, Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézetén, Kolozsváron
    • Portik Zsolt, történelemtanár és képző, Fogarasy Mihály Műszaki Líceum, Gyergyószentmiklós

Programszervezők:
cookieA sütik segítenek szolgáltatásaink biztosításában.