Tanári és tanulói teljesítmény mérése és értékelése elektronikus környezetben ‒ szakoktatásban dolgozó pedagógusok szekciója ‒

RMPSZ tagság

Regisztráljon a tagsággal járó előnyökért:
- ingyenes és kedvezményes továbbképzések
- naprakész információszolgáltatás
- egyszerű ügyintézés
Jelentkezés

32. Bolyai Nyári Akadémia
Mérés, értékelés és fejlesztés a közoktatásban
2024. július 1–26.

Mérd meg, ami mérhető, és tedd mérhetővé, ami nem az!

(Galileo Galilei)

 

Tanári és tanulói teljesítmény mérése és értékelése elektronikus környezetben

‒ szakoktatásban dolgozó pedagógusok szekciója ‒

Szováta, Teleki Kert, 2024. július 22–26.

Az oktatói továbbképzés célja elméleti alapokra építve bemutatni olyan eljárásokat, amelyek a technológiai lehetőségek felhasználásával támogatják a pedagógiai folyamatok mérését és értékelését intézményi, tanulói, valamint tanári aspektusból egyaránt.

Célcsoport:
Szakoktatásban dolgozó pedagógusok
Időpont: 2024. július 22. – július 26. Hétfői ebédtől péntek reggeli elutazásig.
Időtartam: 25 képzési óra és szabadidős tevékenységek.

Minden résztvevő a romániai Oktatási Minisztérium által, a funkcionális készségfejlesztés képzési kategóriába tartozó 25 órás programról kap igazolást, amelyet elektronikus módon a szakmai partnerintézmény, a Hargita megyei Apáczai Csere János Pedagógusok Háza a megadott email címekre küld ki. A képzési programot a 4224/2022-es rendeletben megszabott módszertan előírásai szerint az iskolai továbbképzési bizottságban lehet szakmai kreditpontokká elismertetni.

Helyszín:
Szováta, Teleki Kert, Tivoli u. 12. (A szakmai tevékenységek egy része a Domokos Kázmér Szakközépiskola okos termében fog zajlani.)
 
Fejlesztendő kompetenciák:
     • Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének értékelése, elemzése
     • Kommunikáció és szakmai együttműködés
     • Problémamegoldás
     • Digitális kompetencia

A képzési program részletezése:
A képzés három modul ismeretanyagára és gyakorlati adaptációira épül.
Az elméleti ismeretek modul bemutatja a pedagógiai mérés és értékelés területének néhány jellemzőjét. A tananyagegység célja, hogy a résztvevő koncepcionálisan megalapozottan, szakmai tudatossággal alakíthassa ki mérési, értékelési szokásrendjét.
Munkaforma: prezentációval támogatott, interakcióra építő frontális munka valamint önálló feladatmegoldás.

A tanulási folyamatok értékelési lehetőségei elektronikus környezetben modul célja megismertetni a résztvevőkkel a tanulói teljesítményértékelés digitális lehetőségeit, illeszkedve a tanulási folyamat egyes szakaszaihoz.
Munkaforma: prezentációval támogatott, interakcióra építő csoportos munka, valamint kollaborációt igénylő páros munka.
A pedagógiai feladatok minőségének digitális elemzése modul célja áttekintést adni a tanári munka értékelésének hazai és nemzetközi gyakorlatáról és jövőbeni lehetőségeiről, különös tekintettel azokra a képességekre, amelyek a digitális átálláshoz szükségesek.
Munkaforma: prezentációval támogatott, interakcióra építő csoportos munka, valamint önálló feladatmegoldás.
A résztvevők a képzés keretében egy pedagógiai mikrohelyzetre dolgoznak ki mérés-értékelési tervet, amely az elméleti háttérre és a megszerzett gyakorlati ismeretekre egyaránt épít.

Előadók / foglalkozásvezetők:
   • Dr. Nagy Róbert, alapképzése szerint okleveles közgazdász, okleveles közgazdásztanár, neveléstudomány (digitális pedagógia) PhD, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Digitális Technológia Intézet adjunktusa.
   • Radics Krisztina, okleveles informatikus könyvtáros, okleveles könyvtárostanár, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Digitális Technológia Intézet tanáregédje
   • Hajdu Krisztián, okleveles informatikus könyvtáros, okleveles könyvtárostanár, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Digitális Technológia Intézet tanársegédje

Programszervező:
Kedves Mónika, monika.kedves@isjhr.eduhr.ro , 0745806599
 
 
 
cookieA sütik segítenek szolgáltatásaink biztosításában.