Az iskolai tanulás eredményességének támogatása

RMPSZ tagság

Regisztráljon a tagsággal járó előnyökért:
- ingyenes és kedvezményes továbbképzések
- naprakész információszolgáltatás
- egyszerű ügyintézés
Jelentkezés

32. Bolyai Nyári Akadémia
Mérés, értékelés és fejlesztés a közoktatásban
2024. július 126.

 

Mérd meg, ami mérhető, és tedd mérhetővé, ami nem az!

(Galileo Galilei)

Az iskolai tanulás eredményességének támogatása

Kalotaszentkirály-Zentelke, Ady Endre Szakiskola, 2024. július 15–19.


A pedagógiai mérés, értékelés és fejlesztés problémaköre alapvető területe a pedagógiai gyakorlatnak. Ennek ellenére nem kap kellő figyelmet sem az oktatáspolitikában, sem a szakmai szervezetek gyakorlatában. A nemzetközi mérések hazai eredményei is arra világítanak rá, hogy a mérést nem követi a hibákat feltáró értékelés és a jól átgondolt, eredményeket hozó fejlesztés. Az oktatási intézmények, a pedagógus kollégák számos nehézséggel szembesülnek például a valós kompetencia alapú mérés, a diagnosztikus fejlődésvizsgáló mérések területén, nem is szólva a pályaorientációs mérés és tanácsadás hiányosságairól, amelyek nagymértékben befolyásolhatják a felnövekvő fiatal generáció munkaerőpiaci esélyeit. Ezek a meggondolások határozták meg idei témaválasztásunkat. Előadóink változatos tematikát állítottak össze, amely az osztálytermi mérésektől a közoktatásban használatos rendszerszintű méréseken át az infokommunikációs technológiák alkalmazásáig sok mindent érintenek,olyanformán, hogy a napi gyakorlatban használható tanítási és a visszacsatolási (értékelési) eszközök és módszerek bemutatása, azok használatának megismerése az iskolai oktatás eredményességének fenntartását és fejlesztését segítsék, a tanítási-tanulási folyamatot támogassák.

A képzés átfogó témakörei alapvető és alapos elméleti és gyakorlati tudást nyújtanak a résztvevő pedagógusoknak. A változatos munkaformák során lehetőségük lesz a pedagógiai értékelés alapjainak megismerésére, betekintést nyernek az oktatás hatékonyságát megmutató visszacsatolási módszerek alkalmazásába, elsajátíthatják az értékelés különböző funkcióit (formatív, diagnosztikus, szummatív) támogató online mérési-értékelési eljárásokat. A képzés fókuszál az osztálytermi értékelésre, a tanítási-tanulási folyamatban használt módszerek megvitatására. Célja a tapasztalatszerzés a tantervben előírt ismerettudás értékelésére használható, egy-egy témakört lefedő feladatok és diagnosztikus feladatlapok szerkesztésében. Illetve a legfontosabb nemzetközi mérések főbb jellemzőinek megismerése, a gyakorlatorientált foglalkozásokon egyrészt a rendszerszintű felmérések eredményeinek értelmezése, továbbá intézményértékelési, önértékelési modellek, módszerek, eszközök alkalmazási lehetőségeinek áttekintése számos példán keresztül.

Célcsoport:
tanítók, tanárok
Helyek száma: 40
Időpont: 2024. július 15.hétfő, érkezés 14 órától – július 19.péntek, reggeli után elutazás
Időtartam: 25 képzési óra és szabadidős tevékenységek.

Minden résztvevő a romániai Oktatási Minisztérium által, a funkcionális készségfejlesztés képzési kategóriába tartozó 25 órás programról kap igazolást, amelyet elektronikus módon a szakmai partnerintézmény, a Hargita megyei Apáczai Csere János Pedagógusok Háza a megadott email címekre küld ki. A képzési programot a 4224/2022-es rendeletben megszabott módszertan előírásai szerint az iskolai továbbképzési bizottságban lehet szakmai kreditpontokká elismertetni.

Helyszín:
Ady Endre Szakiskola,407515 Kalotaszentkirály-Zentelke, 308 sz. Kolozs megye
 
Programszervezők:
Fejlesztendő kompetenciák:
1. Elemző és értelmező képesség
2. Problémamegoldó képesség
3. Kreativitás
4. Önfejlesztés
5. Együttműködés és kommunikáció
 
Előadók / foglalkozásvezetők:

1.

B. Németh Mária PhD

SZTE BTK, Pedagógiai Értékelés és Tervezés Tanszék

egyetemi adjunktus

2.

Kinyó László PhD

SZTE BTK, Oktatáselméleti Tanszék

egyetemi adjunktus

3.

Tóth Edit PhD

SZTE BTK, Pedagógiai Értékelés és Tervezés Tanszék

közgazdász


A foglalkozások témái:
       • Dr. B. Németh Mária: Osztálytermi értékelés, tantervi tudás mérése. Témazáró feladatlapok szerkesztése
       • Dr. Kinyó László: Infokommunikációs technológia a tanulásban és az értékelésben: IKT eszközökkel támogatott tanulás és értékelés
       • Dr. Tóth Edit: Rendszerszintű értékelés a közoktatásban. Bizonyítékokra, a mérések eredményeire épülő fejlesztésA KÉPZÉS RÉSZLETES PROGRAMJÁT TÖLTSE LE INNEN!
cookieA sütik segítenek szolgáltatásaink biztosításában.