"Teaching in The Present" - Mastering Teaching and Assessment

RMPSZ tagság

Regisztráljon a tagsággal járó előnyökért:
- ingyenes és kedvezményes továbbképzések
- naprakész információszolgáltatás
- egyszerű ügyintézés
Jelentkezés

32. Bolyai Nyári Akadémia
Mérés, értékelés és fejlesztés a közoktatásban
2024. július 1‒26.

Mérd meg, ami mérhető, és tedd mérhetővé, ami nem az!
(Galileo Galilei)
"Teaching in The Present" – Mastering Teaching and Assessment /
„Tanítás a jelenben” – A tanítás és értékelési módszerek tökéletesítése
Szováta, Teleki Oktatási Központ,
2024. július 8–12.

Az idei Bolyai Nyári Akadémia általános témája az értékelés. Az idegennyelv tanárok szemináriumának általános célja, hogy a résztvevők változatos interaktív nyelvoktatási stratégiák gyakorlása mellett olyan értékelési eszközökkel is gazdagodjanak, amelyek hatékonyan támogatják a tanulók nyelvi és kommunikációs készségeinek fejlesztését.
 
Célcsoport: idegennyelvtanárok, illetve románt mint második nyelvet oktató tanárok
Helyek száma: 30
Időpont: 2024. július 8. – július 12.
Időtartam: 25 képzési óra, plusz szabadidős tevékenységek.

Minden résztvevő a romániai Oktatási Minisztérium által, a funkcionális készségfejlesztés képzési kategóriába tartozó 25 órás programról kap igazolást, amelyet elektronikus módon a szakmai partnerintézmény, a Hargita megyei Apáczai Csere János Pedagógusok Háza a megadott email címekre küld ki. A képzési programot a 4224/2023-as rendeletben megszabott módszertan előírásai szerint az iskolai továbbképzési bizottságban lehet szakmai kreditpontokká elismertetni.
 
Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ, Rózsák utca 147. sz.

Fejlesztendő kompetenciák:
   • · Kommunikációs kompetenciák: A pedagógusok angolnyelvi (elsősorban szóbeli) kompetenciáinak magas szintű, intenzív tökéletesítése anyanyelv, nemzetközi tanárképzésben jártas trénerek közreműködésével.
   • · Pedagógiai kompetenciák: A résztevő pedagógusok változatos, differenciálásra alkalmas és interaktív nyelvoktatási módszereket és stratégiákat ismernek meg és gyakorolnak.
   • · Óravezetési készségek: Az interaktív és változatos tanulási stílust preferáló diákok szükségleteit szem előtt tartó tanítási és értékelési módszerekre, valamint a bizalomépítésre összpontosítva olyan technikákat tanulnak, amelyekkel növelhetik a tanulók aktív részvételét.
   • · Értékelési készségek: Az iskolai idegennyelv-tanításhoz adaptálható változatos formatív és szummatív értékelések tervezése és megvalósítása.
   • · Technológiai készségek: A technológiák tanórai beillesztése, jártasság a technológiai eszközök tanításhoz és értékeléshez való használatában.
   • · Kulturális és szociális kompetenciák: A nemzetközi tréner csapat bevonásának köszönhetően ez a képzés nagy mértékben fejleszti a kulturális empátiát, elősegíti a különböző nézőpontok, szokások és értékek megértését. Ugyanakkor modellálja a képzés azt is, hogyan fejleszti a nyelvoktatás a szociális készségeket, elősegítve a kultúrák közötti hatékony kommunikációt és együttműködést.

A képzés célkitűzései:
1. Ismerkedés nyelvoktatási (tanítási és értékelési) jó gyakorlatokkal, amelyeket a résztvevők saját osztálytermeikben is megvalósíthatnak.
2. Interaktív tanítási és értékelési módszerek megismertetése és begyakoroltatása, amelyek izgalmassá teszik a tanítást, a tanulók érdeklődésére alapozva. Cél a lendületes, motiváló és figyelemfelkeltő tanítás, amely a nyelvi kompetenciák bővítésén túl a kreativitást és kritikai gondolkodást is fejleszti.
3. Önbizalom építés: A szeminárium célja az is, hogy építse a tanárok önbizalmát azáltal, hogy kölcsönösen támogatják és értékelik egymás gyakorlatait, tanítási módszereit, ezáltal gazdagítva minden résztvevő eszköztárát.
A szeminárium minden napját rövid plenáris előadással indítunk, majd a résztvevők két kisebb csoportban vesznek részt naponta 4-5 egyórás műhelyfoglalkozáson, melyeket tízperces szünetek (és egy hosszabb ebédszünet) szakítanak meg. A trénerek a saját szakterületükről és saját tanítási tapasztalataik legjobb gyakorlataiból modellálnak olyan módszereket és eszközöket, amelyeket a résztvevő pedagógusok – kipróbálás után – a saját osztályaiknak adaptálhatnak.

Az előadások és műhelyfoglalkozások címei:
  • Módszerek, amelyek „szóra bírják” a tanulókat
  • Célzott nyelvtanulási teljesítmény
  • WIDA tanulói szintek a differenciált oktatáshoz
  • Történetmesélés
  • A beszédkészség formatív értékelése
  • Dalok és játékok szerepe az értékelésben
  • Megbízható és releváns értékelések tervezése
  • A tanulmányi kirándulás mint tanítási eszköz használata és értékelése
  • Értékelés és technológia
  • Szummatív értékelési formák
  • Ön- és társértékelések kidolgozása

 
Előadók / foglalkozásvezetők:

1.

Kevin J. McQuade

adjunktus

Literacy and Teacher Education Department, the University of Toledo, Toledo, Ohio USA

2.

Bethany Martin

nyugdíjas tanár, angol mint idegennyelv (ESL) tanárképző tréner

Fort Collins, Colorado

3.

Tara Lewis

tanár, tréner, ESL tananyag szerző,

Adventure Based Counseling, Washington, D.C.

4.

Joesph MacPherson

ESL tanár

Református Általános Iskola és Gimnázium, Kisvárda, Magyarország, BSc , University of Glamorgan (Wales, UK)

5.

Laura Zaro

tréner

New Haven School District, Union City, California

6.

Matthew McGinniss

tréner

Mt. San Antonio College, Walnut, CA


Programszervezők:
Lázár Csilla, +40741484716, lazarb_csilla@sec.ro
Ferencz-Salamon Katalin,+40744428302, fskati@sec.ro

 
cookieA sütik segítenek szolgáltatásaink biztosításában.