Mérés‒értékelés, és ami mögötte van…

RMPSZ tagság

Regisztráljon a tagsággal járó előnyökért:
- ingyenes és kedvezményes továbbképzések
- naprakész információszolgáltatás
- egyszerű ügyintézés
Jelentkezés

32. Bolyai Nyári Akadémia
Mérés, értékelés és fejlesztés a közoktatásban

2024. július 1‒26.


Mérd meg, ami mérhető, és tedd mérhetővé, ami nem az!

(Galileo Galilei)

Mérés‒értékelés, és ami mögötte van…

Kommandó, 2024. július 1‒5.

 

A tanulók tudásának, fejlődésének mérése, értékelése a pedagógusok fontos feladata. A mindennapi munka során hol tudatosan, hol ösztönösen, de álllandóan végzünk ilyen jellegű tevékenységet. Gyakran látjuk azt is, hogy sokak számára a mérés és az értékelés szinte azonos jelentéstartalommal bír, viszont a programunk során látni fogjuk, milyen jelentős különbség van a mérés és értékelés között. A mérések esetében központi szerepet játszik a tárgyszerűség, a megbízhatóság és az érvényesség. Az értékelésnek számos funkcióját különböztethetjük meg pl. korrigáló, megerősítő, minősítő, orientáló, segítő, szelektáló, tájékoztató, visszajelző. Ezek között többek közt az értékelt tanuló személyiségétől, céljainktól vagy éppen az értékelés szintjétől függően bizonyos hangsúlyeltolódások figyelhetők meg. Szekciónkban a gamifikáció tanulástámogató szerepe is kiemelkedő helyet foglal el, valamint arról is szó esik, hogy hová tart a digitális pedagógia. Milyen hatással lehet munkánkra a mesterséges intelligencia?
Az órai megfigyeléseket, pedagógiai értékelési eredményeket mérési adatokkal kiegészítve a pedagógus sokkal több és használhatóbb információhoz juthat, mint mérési adatok nélkül. Az adatalapú, vagy adat-vezérelt tanítási-tanulási környezet kialakítása során a tapasztalat és megérzés kiegészül mérési adatokkal, valamint az azokra alapozott módszertani döntések meghozatalával. A mérési módszerek tekintetében az erősségek és fejlesztendő területek megismerésére alkalmas profil teszt módszerek a legjobban használhatók. A pedagógusok által is használható vizsgálati eljárások alkalmazása egyre könnyebb, tekintettel arra, hogy rendelkezésre állnak online és mobil alkalmazások, amelyekkel könnyen vizsgálhatók a gyerekek. Az igazi feladat az eredmények értelmezése. Szekciónkban a műhelymunkák lehetőséget biztosítanak a vizsgálati eljárások megismerésére és az eredmények értelmezésének kipróbálására.

Célcsoport:
Tanítók és tanárok
Helyek száma: 40
Időpont: 2024. július 1–5.
Időtartam: 25 képzési óra, és szabadidős tevékenységek.

Minden résztvevő a romániai Oktatási Minisztérium által, a funkcionális készségfejlesztés képzési kategóriába tartozó 25 órás programról kap igazolást, amelyet elektronikus módon a szakmai partnerintézmény, a Hargita megyei Apáczai Csere János Pedagógusok Háza a megadott email címekre küld ki. A képzési programot a 4224/2022-es rendeletben megszabott módszertan előírásai szerint az iskolai továbbképzési bizottságban lehet szakmai kreditpontokká elismertetni.

Helyszín:
Kommandó, Kommando Camp, Kovászna megye, Iskola u. 4.

Fejlesztendő kompetenciák:
● A mérés és értékelés alapfogalmainak megismerése
● A mérésmetodikai követelmények és a skálatípusok, illetve azok tulajdonságainak megismerése és alkalmazása
● A formatív értékelést lehetővé tevő egyszerű digitális feladatok, szavazórendszerek alkalmazása
● Az erősségek és fejlesztendő területek megismerésére alkalmas profil teszt módszerek használatának elsajátítása

A program célja:
a mérés és az értékelés közti különbségek tisztázása, megértése. A résztvevők megismerkednek a mérésmetodikai követelményekkel és a skálatípusokkal, illetve azok tulajdonságaival. Áttekintést biztosítunk az értékelés alapfogalmairól, típusairól és legátfogóbb kérdéseiről: funkcióiról, különféle értelmezéseiről, illetve az oktatási folyamatban betöltött szerepéről. A digitális technológia egyre nagyobb hatást fejt ki élet minden területére, így természetesen az oktatásra is. Középpontba állítva a mérés‒értékelés folyamatát a szekció programja során kitérünk a formatív értékelést lehetővé tevő egyszerű digitális feladatokra, a szavazórendszerek különböző generációira, lehetőségeire és szót ejtünk a mesterséges intelligencia már meglévő, illetve várható hatásairól. Az adatalapú, vagy adat-vezérelt tanítási-tanulási környezet kialakítása során a tapasztalat és megérzés kiegészül mérési adatokkal, valamint az azokra alapozott módszertani döntések meghozatalával. A mérési módszerek tekintetében az erősségek és fejlesztendő területek megismerésére alkalmas profil teszt módszerek használatát is megismerik a résztvevők.

A plenáris előadás, interaktív előadás, prezentáció az elméleti fogalmak, keretrendszerek ismertetését teszik lehetővő. Egyéni, páros és csoportmunkát, élményalapú korszerű tanulásszervezési formákat alkalmazunk a műhelymunkák során.

Előadók/foglalkozásvezetők:

Prof. Dr. Gyarmathy Éva

klinikai és neveléslélektani

szakpszichológus

 Apor Vilmos Katolikus Főiskola
(MTA) TTK Kognitív Idegtudományi és
Pszichológiai Kutatóintézete

Egyetemi tanár
Tudományos főmunkatárs

Dr. Buda András

Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet

egyetemi adjunktus

Prievara Tibor

BUBAKI (Budapesti Baptista Középiskola)
A Motimore alapítója
irodalmár, angol
nyelvi előadó,
okleveles
nyelvtanár

O. Székely Ágnes

környezetmérnök

Mikes Kelemen Elméleti Líceum

tanár

Tőkés Zsolt, Tőkés Edit

Kincskeresők Néptáncegyüttes

néptáncoktatók

Gáj Nándor

Népművészeti Iskola

igazgató


Programszervező, szekciófelelős:
Barabás Andrea, 0740077111, andrea.barabas17@gmail.com
 
 
cookieA sütik segítenek szolgáltatásaink biztosításában.