ÉlményMűhely: Élmény- és jelenségközpontú tanulás, tantárgyközi (STEAM) megközelítésben, finn és magyar módszerek alapján

RMPSZ tagság

Regisztráljon a tagsággal járó előnyökért:
- ingyenes és kedvezményes továbbképzések
- naprakész információszolgáltatás
- egyszerű ügyintézés
Jelentkezés

Fizetéses az esemény, de nincs kitöltve az ára

Képzési időszak: 2021. július 19., hétfő – július 23., péntek
Helyszín/település: Szováta, Teleki Oktatási Központ
Óraszám: 40 óra
Kontaktórák száma: 20 óra
Célcsoport: Érdeklődő elemi iskolai tanítók és bármilyen tárgyat oktató felső
tagozatos tanárok.
Csoportlétszám: 20 fő
Szekciófelelős neve: Bodor Lóránd (0733010237, b.lorand@rmpsz.ro)

A továbbképzés célja
Számos oktatási eszközt és gyakorlati tapasztalatot vizsgálunk meg és fejlesztünk tovább a résztvevőkkel, köztük a résztvevők saját jó gyakorlatait is. Segítjük a kreatív óratervek és tanítási modulok önálló és csoportos létrehozatalát.
Tevékenységközpontú bevezetést adunk az ÉlményMűhely Nemzetközi Tanulási Hálózat STEAM (természettudományos, technológiai, mérnöki, művészeti és matematikai) integráción alapuló szemléletébe (www.elmenymuhely.hu).
Kreatív önképző, tanuló közösséget építünk. (https://www.facebook.com/groups/steamtanulas) Mi minden születhet a matematika és a művészet találkozásából? Hogyan ötvözhető a távoktatás a fizikai tevékenységen alapuló problémamegoldással?
Hogyan segíthető elő a különféle kreativitási és intelligencia-területek örömteli fejlesztése iskolai környezetben? Milyen kompetenciákra érdemes fókuszálni jelenségközpontú, tantárgyközi tanulásban?

A továbbképzés fő tartalmi elemei:
      • BEVEZETÉS. Online találkozó a résztvevő tanárokkal, igényfelmérés, pedagógiai, szemléleti háttér. MOZGÁSBAN A KREATÍV PROBLÉMA-MEGOLDÁS. Dinamikus szerkezetek tervezése és modellezése 4Dframe készlettel és GeoGebra-val. Fenntarthatóság, megújuló energiák. Az ősi malom szerkezettől Leonardo Da Vinci katapultján át a szél- és a vízerőművekig. Mozgó szerkezetek az építészetben, a művészetben és a design-ban.
      • SÍKBELI MINTÁZATOK a természetben, a művészetben és a tudományban. Tesszelláció: szabályos és félig szabályos csempézések készítése 4D FRAME készlettel. Geometriai tulajdonságok kódolása: mintázatok a természetben, a művészetben és a tudományban. Síkbeli mintázatok a nanotechnológiában: grafénrács modellezése 4D Frame készlettel.
      • A COVID-19 vírus GEOMETRIÁJA ÉS MÁS TÉRBELI ALAKZATOK a természetben, a művészetben és a tudományban. Platóni testek modellezése 4Dframe készlettel és Geo-Gebrával, hasonlóságuk egybevetése egyes kristályszerkezetekkel, vírus-szerkezetekkel. Érdekes matematikai, természettudományos összefüggések feltárása.
      • ÉPÜLETES TERMÉSZET, TERMÉSZETES ÉPÍTÉSZET. Fraktálok a tudományban, a természetben és a művészetben.
      • REFLEXIÓ ÉS PORTFÓLIÓ. Közös digitális portfólió készítése, értékelési technikák, kölcsönös visszajelzés online és offline eszközök segítségével.

A továbbképzésen alkalmazott módszerek
A hibrid jellegűre tervezett képzés során a jelenségközpontú és tantárgyközi integráción alapuló szemlélet kialakításához az Élményműhely különleges oktatási eszközeit (www.-learningbydoing.f) használjuk innovatív pedagógiai gyakorlatokon keresztül. A tevékenységek során a motiváció és gondolkodásfejlesztés manuális és digitális eszközökkel valósul meg, illetve ajánlunk olyan – az iskolában is és az otthon tanuló gyerekekkel is végezhető – kreatív matematikai-művészeti tevékenységeket , amelyekhez a "hozzávalót" mindenki a saját környezetében fellelheti.
A STEAM-megközelítés sokféleségének szemléltetése különféle pedagógiai módszerek érvényesítésére alkalmas Élményműhely eszközök segítségével:
- Az ÉlményMűhely fizikai eszközei (www.learningbydoing.fi).
- Online eszközök.
- Háztartásban meglévő eszközök, melyekkel a gyermekek otthon, online oktatási időszakban is kísérletezhetnek a tanárok és a szülők segítségével.
- Adaptálható, sokszorosítható feladatlapok.
A továbbképzés résztvevői a COVID-19 szabályoknak megfelelően követik az online bejelentkező oktatókat és vesznek részt a különféle tevékenységekben.

A továbbképzés oktatói:

Szabó Ildikó (Bonis Bona Díjas matematika-fizika tanár, az ÉlményMűhely alapítója)
Dr. Fenyvesi Kristóf (Finn Oktatáskutatási Intézet, Jyväskyläi Egyetem, az ÉlményMűhely társalapítója)


cookieA sütik segítenek szolgáltatásaink biztosításában.