Együtt működünk! - Hatékony interakciók a közoktatásban

RMPSZ tagság

Regisztráljon a tagsággal járó előnyökért:
- ingyenes és kedvezményes továbbképzések
- naprakész információszolgáltatás
- egyszerű ügyintézés
Jelentkezés

Fizetéses az esemény, de nincs kitöltve az ára
Modulok: digitalizáció a tantárgyköziségben, együttműködés a családdal,
drámapedagógia, projektpedagógia

Képzési időszak: 2021. július 12., hétfő – július 16., péntek
Helyszín/település: Ady Endre Általános Iskola, Kalotaszentkirály, Kolozs megye
Óraszám: 42 óra
Kontaktórák száma: 32 óra
Célcsoport: Általános és középiskolai tanárok
Csoportlétszám: 3x15 fő
Szekciófelelősök neve: Oláh Márta (0723905535, olahmartha@yahoo.com), Tárkányi Erika (0744163422, erikatimea@yahoo.com), Virág Erzsébet (0751514192, s.viragerzsi@gmail.com)

A továbbképzés célja
     • Átjárhatóság biztosítása a tantárgyak között a tapasztalati tanulás módszereivel támogatva.
     • Tudatosítani az interdiszciplináris szemlélet kibontakozásának feltételeit.
     • Felfedeztetni a tantárgyköziség kreatív megközelítését támogató tanári személyiségjegyeket.
     • Saját élményen alapuló interdiszciplináris projektek alkotása, ahol inspiráló a kreatív környezet, megvalósul a kreatív tudástranszfer, és a kreativitás megnyilvánul a személyiségfejlesztésben.
     • Ismerkedés a korszerű digitális pedagógia eszközeivel, amelyek révén olyan tanórák tarthatók (élőben vagy online egyaránt), amelyek növelik a tanulói aktivitást és motivációt, hangsúlyt helyeznek a sokszínű értékelésre és a játékos tanulásra A résztvevők tudják alkalmazni azokat az információs és kommunikációs technológiák nyújtotta lehetőségeket, amelyek segítik az interdiszciplináris tanulás-tanítás folyamatát.
     • Segítséget nyújtani az iskolai konfliktusok kezelésében a család és iskola együttműködési lehetőségeinek és a jó gyakorlatoknak az ismeretében.
     • A hallgatóknak legyen élményalapú tapasztalatszerzési lehetősége irodalmi és nem irodalmi témák drámapedagógiai módszerekkel való feldolgozása kapcsán.
     • Alapokat biztosítani a drámapedagógia és a művészetek eszközeivel történő neveléshez.
     • Kialakítani az alapvető motiváltságot a különböző drámatechnikák kutatására, alkalmazására.
     • Megmutatni a drámapedagógia alkalmazásának lehetőségeit a virtuális térben, különböző órákon.

A továbbképzés fő tartalmi elemei:
      • Digitális eszközök és kompetenciák a tantárgyköziség szolgálatában
      • Szülő-diák-pedagógus együttműködése az iskolai konfliktusok megelőzésében és megoldásában
      • A drámapedagógia módszere a tantárgypedagógiákban
      • Tanulni jó! Interdiszciplinaritás: ablak a világra

A továbbképzésen alkalmazott módszerek
A továbbképzésen alkalmazott módszerek rendkívül változatosak, hatékonyan illeszkednek a tartalmi elemeket lebontó modulokhoz, és a modulokon belül megjelenő résztémákhoz. Csak ízelítőül: a résztvevők megismerkedhetnek a tabletek és mobiltelefonok hatékony alkalmazásával, elsajátíthatnak a reális önismeret fejlesztésétől a kreativitást elősegítő foglalkozásig mindenféle játékot, a konfliktuskezelés megannyi módszere is visszaköszön a részletezett tartalomban, és sajátélményű műhelygyakorlat során tapasztalhatják meg, hogyan tud váltani a pedagógus, hogyan lát át a tantárgykereteken.

A továbbképzés oktatói:

dr. Főző Attila László, neveléstudományi kutató, senior digitális pedagógiai szakértő, Digitális
Jólét Nonprofit Kft.
Várdai Gabriella Andrea, oktató, Ephorus Egyesület, Nagyvárad
Rusz Csilla Mária, tanító, Szacsvay Imre Ált. Iskola, drámatanár, Nagyvárad
Orbán Imola, pedagógus, tréner, Bóbita Egyesület, Kézdivásárhely
cookieA sütik segítenek szolgáltatásaink biztosításában.