Ismeretközpontú nyelvtantanítás vs. képességközpontú nyelvi nevelés

RMPSZ tagság

Regisztráljon a tagsággal járó előnyökért:
- ingyenes és kedvezményes továbbképzések
- naprakész információszolgáltatás
- egyszerű ügyintézés
Jelentkezés

A kolozsvári Gál Kelemen Oktatási és Módszertani Központ és a Kolozs Megyei Tanfelügyelőség évközi továbbképző tanfolyamot hirdet Kolozs megyei pedagógusok számára.

A képzés rövid ismertetése:
A megváltozott V–VIII. osztályos tanterv olyan szemléletbeli váltást is jelentett (a funkcionális nyelvszemlélet propagálását), ami kellő elméleti tudás és kellő (a megváltozott igényekhez alkalmazható) módszertani felkészültség hiányában a magyartanárok számára nemcsak kihívást, hanem egyszersmind napi gondot jelent. A továbbképző ezen próbált segíteni részben elméleti (nyelvtudományi), részben gyakorlati, módszertani kérdések felvetése és tárgyalása által. A program előadást, csoportmunkát, videoanyagot és diszkussziót is alkalmazva próbált a fenti problémák megoldásához segítséget nyújtani. A résztvevők saját élményen és tapasztalaton keresztül, együttműködésre építve készülhetnek fel az elsajátított új szaktudományos és módszertani ismeretek gyakorlatban történő alkalmazására.

Időkeret:  20 óra (péntek 14:00 – 20:00, szombat 9:00 – 13:00, 15:00 – 20:00, vasárnap 9:00 – 14:00)
Időpont:  2023. október 6-8.
Helyszín: Apáczai Csere János Elméleti Líceum, Kolozsvár

A program témai:
  • Tanulás, tanítás. Konstruktivista pedagógiai alapvetés
  • Ismeretközpontú nyelvtantanítás vs. képességközpontú nyelvi nevelés
  • Nyelvi esélyegyenlőség
  • Életkori sajátosságok
  • A hagyományos nyelvtan fogalmai, kategorizáció, deduktivitás és szaktudományos adekvátság
  • Terminus és terminológia
  • A magyar mondat szerkezete
  • Nyelvi illemtan
  • Nyelv és helyesírás

Előadó:  Kádár Edit, egyetemi docens, Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék
Célcsoport: V–VIII. osztályban tanító Kolozs megyei magyartanárok
Helyek száma: min. 16, max. 25 (ideális: 20)

Jelentkezési feltételek
Az évközi továbbképzésekre az RMPSZ-tagsággal rendelkező magyar pedagógusok pályázhatnak.
A rendelkezésre álló helyeket a regisztráció sorrendjében töltik be a jelentkezők. A pályázónak a jelentkezéssel egyidőben be kell fizetnie a részvételi díjat, ezzel jelezve részvételi szándékát.
A betelt csoportok esetében a pótlistára való jelentkezést is lehetővé tesszük, visszalépés esetén innen pótoljuk a kieső résztvevőket.
 
Részvételi díj
•  Az RMPSZ a rendelkezésére álló pályázati támogatásból biztosítja a szakmai programot.
•  A pedagógusok a 50 lej részvételi díj befizetésével nyerik el a részvételi jogot. A befizetés jelentkezéskor, kizárólag bankkártyával történik.

Jelentkezési határidő: 2023. szeptember 28., éjfél
A tanfolyam végén tanúsítványt állítunk ki.

 

 

PÉTER Mónika-Mária,                               IRSAI Mónika,                                             
Kolozs Megyei Tanfelügyelőség                GKOMK  központvezető                             
tanfelügyelő
cookieA sütik segítenek szolgáltatásaink biztosításában.