Állásfoglalás a román nyelv oktatása ügyében

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége aggasztónak tartja a magyar nyolcadikos diákok román nyelv és irodalom tantárgyból elért próbavizsga eredményeit. Az összesített eredmények vizsgálata alapján kijelenthetjük, hogy különösen a nyelvi szempontból izolált környezetben, tömbmegyékben vagy többségében magyar lakosságú vidékeken működő tanintézményekben regisztráltak 40%-nál is alacsonyabb átmenési arányt.

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége aggasztónak tartja a magyar nyolcadikos diákok román nyelv és irodalom tantárgyból elért próbavizsga eredményeit. Az összesített eredmények vizsgálata alapján kijelenthetjük, hogy különösen a nyelvi szempontból izolált környezetben, tömbmegyékben vagy többségében magyar lakosságú vidékeken működő tanintézményekben regisztráltak 40%-nál is alacsonyabb átmenési arányt. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy az eredmények fokozottan alacsonyak azon tanintézetekben is, ahol a vírusjárvány miatt az elmúlt esztendőben hosszabb ideig nem sikerült biztosítani az oktatás valamilyen formáját, valamint ahol jelentősebb arányban hátrányos körülmények között élő diákságot iskoláznak be. Megítélésünkben a gyenge eredményeket részben az okozta, hogy az új tananyag bevezetésekor, négy évvel ezelőtt, elmaradtak a román nyelv oktatási szemléletváltását célzó további, kiegészítő intézkedések. Az akut tankönyv- és segédanyaghiány, a mérési-értékelési követelmények, standardok kidolgozása terén 3 évig fennálló késlekedés és a mai napig érezhető bizonytalanság, következetlenség, illetve az új szemléletű oktatást alkalmazó pedagógusok célzott, átfogó továbbképzésének a hiánya eredményezték a jelenlegi próbavizsga eredményeit. 

Aggodalommal látjuk azt is, hogy a júniusban nyolcadikos záróvizsgát tevő, ősszel kilencedik osztályt kezdő generáció helyzete a "kisérettségi" után sem tekinthető megnyugtatónak, hisz a mai napig stagnál a középiskolai tanterv kidolgozása, és nincs ezáltal semmilyen perspektíva a speciális román tananyag kidolgozására, alkalmazására vagy új tankönyvek kiadására. Ugyanakkor aggasztónak tartjuk azt az egyre gyakoribb jelenséget is, hogy a vizsgára való felkészítéssel egyidőben a román nyelv alapszintű megtanulása is adott helyzetekben a közoktatásból a magánszférába kerül, fokozván a esélyegyenlőtlenséget.

Mindezek alapján állítjuk, hogy általános tekintetben a romániai magyar diákokat, (különösen a tömbvidékeken és a nyelvi vagy más szempontból elszigetelt településeken élőket), illetve a kisebbségi magyar tanintézményekben vagy tagozatokon speciális tanterv alapján oktató román szakos pedagógusokat az elmúlt négy esztendőben a román nyelv tanulása, illetve oktatása terén fokozott mértékű hátrányos megkülönböztetés érte, hisz az esélyegyenlőséghez való jogukban érintette diszkrimináció.

A román nyelv oktatása, mint azt az elmúlt években is többször hangsúlyoztuk, különösen tömbmegyékben vagy nyelvi szempontból izolált közösségekben idegennyelvi oktatás-módszertani eljárásokat igényel. Ezen pedagógiai kompetenciák alapos és általános fejlesztését átfogó és következetes továbbképzési programokkal lehet csak biztosítani. Javasoljuk és szorgalmazzuk ezért egy országos, kormányzati vagy európai alapokból finanszírozott komplex, nyelvoktatás szemléletű továbbképzési program kidolgozását, amely biztosíthatja a kisebbségi román nyelvoktatásban érintett összes pedagógus (tanítók, általános és középiskolai tanárok) felkészítését, illetve egy állandó szakértői munkacsoport felállítását, amely a román nyelv tanulását támogató tananyagok és követelmények oktatási szintek közötti összehangolását biztosíthatja. Stratégiai fontosságú és halaszthatatlan intézkedésnek tartjuk továbbá az Országos Oktatáspolitikai és Értékelési Központ (Centrul National pentru Politici și Evaluare în Educație) kisebbségi kirendeltségének mielőbbi létrehozását és működtetését. A 2021. május 5-én folytatódó tanév fennmaradó időszakának kihívásaira való tekintettel, végül arra biztatjuk pedagógusainkat, hogy az érvényben levő tételminták követelményeire (szövegértés és szövegalkotás) helyezve a hangsúlyt biztosítsák tanítványaink minél megfelelőbb felkészítését a közelgő vizsgára.


Az RMPSZ Országos Elnöksége, 2021. május 5.
cookieA sütik segítenek szolgáltatásaink biztosításában.