Tájékoztató az oktatási-nevelési támogatás digitalizációjáról

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény alapján a Magyar Állam a Kárpát-medence külhoni területein magyar intézményt látogató diákok részére minden évben támogatást biztosít, évente megismételt pályázat alapján, a Szülőföldön Magyarul Program – oktatási-nevelési támogatás keretében.
A Magyar Kormány döntése értelmében a támogatás összege 2023 óta diákonként évi bruttó 100.000 forint.

A Program pénzügyi lebonyolítója a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2024-től a Program digitalizációjáért és kommunikációjáért a Rákóczi Szövetség felel. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségére továbbra is fontos szerep hárul a támogatási igények érvényességének vizsgálatában és a lebonyolítás koordinálásában.

A Szülőföldön Magyarul Program - oktatási-nevelési támogatás minden olyan gyermeket, illetve diákot érint, aki Romániában magyar tanítási nyelvű óvodát, alap- vagy középiskolát látogat.

Minden érintett jogosult arra, hogy éves rendszerességgel kérelmezze a támogatást, ennek jelenlegi összege diákonként évi bruttó 100.000 forint.

A Program felhívását 2024. április 3-án a Nemzetpolitikai Államtitkárság hirdeti meg.

Tájékoztató az oktatási-nevelési támogatás digitalizációjáról a romániai magyar tanítási nyelvű óvodákat, alap- és középiskolákat látogató gyermekek szülei részére

HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztató a Szülőföldön Magyarul Program – oktatási-nevelési támogatás digitalizációjáról a Romániában működő felsőoktatási intézményben alap vagy magiszteri tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytató hallgatók részére

Tájékoztató az oktatási-nevelési támogatás digitalizációjáról a romániai magyar tanítási nyelvű óvodák, alap- és középiskolák vezetői és pedagógusai részére

cookieA sütik segítenek szolgáltatásaink biztosításában.