Mindentudó AI, avagy szemfényvesztő csetbot?” című középiskolásoknak szóló pályázat

A Magyarságkutató Intézet Nyelvtervezési Kutatóközpontja 2024-ben pályázatot hirdet „Mindentudó AI, avagy szemfényvesztő csetbot?”címmel középiskolás diákok számára.


A pályamunkában három szöveget kell benyújtani:
• az első szöveg egy szabadon választott témájú, műfajú szöveg, amelyet a pályázó alkot meg. Célszerűen valamilyen kisprózai szöveg értekező, leíró, szórakoztató vagy média műfajban, tetszés szerint választott tematikában. Fontos, hogy ezt a szöveget a pályázó önálló munkával állítsa össze. Javasolt terjedelem kb. 2000 és 4000 karakter között (szóközöket beleértve), de ettől kis mértékben eltérő hosszúságú szövegek is megfelelők lehetnek. A pályázó felhasználhatja az iskolai tanulmányai során alkotott saját szövegét is. Ez a szöveg a pályázat kiindulópontja, ezért az értékelés során nem ennek a szövegnek a minőségét minősítjük
• a második szöveget a generatív mesterséges intelligencia alkossa meg az első szöveg műfajában, stílusában, tematikájában. Ehhez a pályázó foglalja össze az első szöveg tartalmát, szerkezetét, kulcsszavait. Adjon egyértelmű és pontos parancsot a mesterséges intelligenciának: utasítsa arra, hogy az eredeti szöveg stílusában, témájában, műfajában, kulcsszavainak felhasználásával alkosson hasonló szöveget. Kérjük, dokumentálja a kiadott parancsot, utasítást és a mesterséges intelligencia válaszait is, és csatolja a pályázathoz mellékletként (szöveges állományba kimentve vagy képernyőképként).
• a harmadik szöveg: pályázó önálló munkával írjon a két szövegről összehasonlító elemzést, amelyben a hasonlóságokat, különbségeket vizsgálja. Különösen fontos, hogy a pályázó mutasson rá a mesterséges intelligencia által megalkotott szövegnek azokra a sajátosságaira, amelyekből kiderül, hogy a szöveget éppen a mesterséges intelligencia írta, és nem emberi alkotás eredménye. Az összehasonlító elemzés műfaja esszé legyen, és használjon benne a szerző valamilyen forrásmegjelölést is (a szabályos tudományos hivatkozás nem elvárás, de a felhasznált gondolatok forrásának irodalmi hivatkozása és a felhasznált irodalom megjelölése az). Az esszé terjedelme alkalmazkodjon a témához, de érjen el legalább 8 000, legfeljebb 16 000 leütést (szóközöket beleértve).
A pályamunka elkészítéséhez a pályázó bármilyen mesterséges intelligenciát használat (pl. az Open AI ChatGPT alkalmazását vagy akár a Nyelvtudományi Kutatóközpont Puli GPT rendszerét stb.). A pályamunkában mindenképpen jelölje meg, hogy melyik mesterséges intelligencia rendszert használta.
A nyertesek jutalmazása:
1. helyezett: 50.000 forint értékű utalvány, könyv- és tárgyajándék
2. helyezett: 30.000 forint értékű utalvány, könyv- és tárgyajándék
3. helyezett: 20.000 forint értékű utalvány, könyv- és tárgyajándék
A pályázatok beérkezési határideje: 2024. szeptember 16. péntek
Az eredményhirdetés napja: 2024. november 13. szerda
A pályamunka formai követelményeiről, az értékelés szempontjairól, valamint a pályamunka beküldéséhez szükséges dokumentumokról itt olvashatnak. 


cookieA sütik segítenek szolgáltatásaink biztosításában.