FELHÍVÁS MAGYAR NYELVŰ ISKOLAVÁLASZTÁSRA

TISZTELT SZÜLŐK!
TISZTELT PEDAGÓGUSTÁRSAIM!

Iskolát választani hatalmas felelősség, mert gyerme­keink jövőjét egy életre meghatározza, hogy milyen intézményben indulnak el a tudás megszerzésének rögös útján. Felelős döntést hozni nagyon nehéz, hiszen minden egyéni döntésünk közösségünk jövő­jének alakulására is nagy hatással van.
A szülők a legjobbat szeretnék nyújtani gyermeke­iknek, amikor az iskola, osztály, szak, választásakor mérlegelnek, sokféle szempontot érvényesítenek. Hasonlóképpen jár el a hivatását szerető, tanítványait jól ismerő pedagógus is, amikor tanácsot ad, felelősen irányítja diákjait a képességeiknek, érdeklődésüknek megfelelő iskola kiválasztásában.
A különféle szempontok útvesztőjében arra hívnám fel most a figyelmet, amely számunkra jelentős mértékben megkönnyítheti a döntést: az anyanyelven történő tanulás fontosságára.
Számos kutatás igazolja, hogy a gyermek anyanyel­vén gyorsabban, pontosabban tanul, emlékezetében könnyebben megmarad az ismeretanyag.


A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége ezért felhívással fordul minden romániai magyar peda­gógushoz és szülőhöz azzal a kéréssel, hogy magyar nyelvű oktatási intézmény választására bátorítsa a szülőket a soron következő tanévre.

Országunkban törvények biztosítják az anyanyelv használatát az iskolában, a közéletben, a hivatalok­ban, az egyházban, a tudományos életben. Mindany­nyiunk közös felelőssége, hogy éljünk ezzel a lehe­tőséggel, tegyük lehetővé, hogy gyermekeink olyan közösségben tanuljanak, nevelkedjenek, melyeknek természetes közege a magyar nyelv és kultúra és ez­által szülőföldünkön magyarként megmaradhassunk.

A magyar nyelven tanulást Magyarország kormánya is támogatja. A Bethlen Gábor Alap által kiírt tan­évre szóló „Szülőföldön magyarul” oktatási-nevelési támogatást immáron tizenkét éve gondozza a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége. A megyei szervezetek segítségével a magyarul ta­nuló diákok egyszeri oktatási-nevelési és taneszköz támogatásban részesülnek a romániai magyar nyelvű oktatás minden szintjén.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a következő tanévtől Magyarország Kormánya a jelenleginek több mint a négyszeresére, azaz gyerekenként 100 ezer forintra emeli a támogatás összegét.

TISZTELT SZÜLŐK!
Magyar nyelvű oktatási intézményeinket, legye­nek azok szórványban vagy tömbvidéken, csak úgy tarthatjuk meg, ha lesznek diákjaink, és őket oktató, nevelő tanítóink és tanáraink. Tisztelettel kérem Önöket, hogy gyermekeik számára válasszanak ma­gyar oktatási intézményt!

TISZTELT PEDAGÓGUSTÁRSAK!
Legyenek segítségére a szülőknek, diákjaiknak az iskolaválasztásban. Tisztelettel kérek minden kedves kollégát, hogy véleményével, tanácsaival, a gyerme­kek és magyar közösségünk megtartását is szolgálják.

Hisszük, hogy gyermek, szülő és pedagógus együtt gondolkodva, egymásra figyelve jó döntést hoz majd az iskolaválasztásban!


Tisztelettel,
Burus-Siklódi Botond
elnök
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége

Csíkszereda, 2023. március 20.
cookieA sütik segítenek szolgáltatásaink biztosításában.