A VII. Jancsó Benedek történelmi emlékverseny I. fordulójának bírálata alapján a döntőbe került csapatok felsorolása, tudnivalók a verseny döntőjéről

A zsűri elbírálta az VII. Jancsó Benedek történelmi emlékverseny I. fordulójára beküldött pályaműveket. A zsűri elismerését fejezi ki, hogy a versenyben részt vevő iskolák csapatai színvonalas anyagokat készítettek, a zsűri egyik tagja értékelésében kifejtette, hogy „a csapatok megértek a feladatra”. A versenyt kiíró Jancsó Alapítvány és a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség köszönetet mond a csapatok tagjainak és a felkészítő tanároknak a lelkiismeretes munkájukért!

Az VII. Jancsó Benedek emlékverseny döntőjébe az alábbi iskolák csapatai kerültek: (alfabetikus sorrendben):
1.      Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium (Szalkai, Ferencz, Császár)
2.      Gelence/Jancsó Benedek (Győrffy, Lázár, Néda)
3.      Józsefháza/Ált. (Magyar, Hail, Herman)
4.      Kőrispatak/Ált. (Antal, Ötvös, Antal)
5.      Lemhény/Bem József (Mátyás, Bene, Szentpáli)
6.      Nagyenyed/Bethlen Gábor (Kerekes, Fodor, Kelemen)
7.      Nagyszalonta/Arany János (Kádár, Lukács, Szabó)
8.      Sepsiszentgyörgy/Székely Mikó (Ercse, Pénzes, Vass)
9.      Szamosardó/Kós Károly (Ferenczi, Szőlősi, Kiss)
10.  Szilágysomlyó/Báthory István (Veres, Szabó, Módi)
Az emlékverseny döntőjére 2023. április 22-én (szombaton) kerül sor a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dísztermében.  A verseny regisztrációval indul 8.30 órakor. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a versenyt pontosan kell elkezdenünk, ezért kérünk minden csapatot, hogy a regisztrációra időben, a versenyre ünneplő ruhában jelenjen meg.

A verseny tartama alatt a versenyzők tízórait és ásványvizet kapnak, helyszíni rendelkezés szerint kb. 14.00 órakor a tanárokkal, szervezőkkel, zsűrivel közös ebéden veszünk részt a teológia ebédlőjében. A verseny eredményének kihirdetésére és a díjak átadására kb. 15.00 órakor kerül sor.

Azon csapatok részére, akik a döntőt megelőző napon szeretnének megérkezni Kolozsvárra, szállást és étkezést tudunk biztosítani. Kérjük a csapatok vezető tanárait, hogy aki ezzel szeretne élni, úgy erről mihamarabb értesítsék a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség képviseletében; Köllő Zsófia programigazgató úrhölgyet a kollozsofia@rmpsz.ro e-mail címen és a Jancsó Alapítványt (info@jancsoalapitvany.hu).

A szóbeli verseny döntőjének témakörei megegyeznek a versenykiírásban megjelölt témákkal:

I. Rész:
1. A XIII. századi magyar királyok hatalmának meggyengülése. Az Árpád-ház kihalása, az európai uralkodóházak trónkövetelőinek jelentkezése a magyar trónért, Károly Róbert trónra kerülése.
2. I. Károly Róbert király uralkodása; harca a magyar tartományurakkal, a királyi hatalom megszilárdítása, külpolitikája.
3. I. Nagy Lajos király uralkodása; kül- és belpolitikája, nápolyi hadjáratai, lengyel királysága.
4. I. Károly Róbert és I. Nagy Lajos királyokhoz kötődő épített örökségünk, emlékük őrzése a magyar irodalomban.

A csapatok mind a négy témakörből húznak kérdéseket és erre szóbeli választ adnak. Egy-egy kérdés két alkérdésből áll. Az első témakörhöz szükséges megjegyezni, hogy arra irányulnak a kérdések, hogy miért gyengült meg a magyar királyság a XIII. században (trónutódlás, mongol betörés stb.) A negyedik témakörhöz érdemes tanulmányozni az Anjouk címertanát, a királyi székhelyeket, a két király által veretett pénzek ismeretét. A kérdésekre adott válaszokat a zsűri alkérdésenként 1-5 ponttal értékeli; kiemelkedő válasz esetén egy többletponttal is díjazhatja.

A csapatok a szóbeli versenyben „0” ponttal indulnak, az I. forduló eredményeit nem vesszük figyelembe.
A szóbeli döntőre való felkészüléshez a következő olvasmányokat javasoljuk:
Csukovits Enikő: Az Anjouk Magyarországon
Dümmerth Dezső: Az Anjou-ház nyomában
Kristó Gyula: Az Anjou-kor háborúi
Miskolczy István: Magyarország az Anjouk korában


II. Rész: Jelenetek előadása I. Károly Róbert illetve I. Nagy Lajos korából

A döntő második részében a csapatok nem kapnak kérdést, hanem I. Károly, vagy I. Lajos uralkodásának tárgykörében keletkezett irodalmi alkotásokból, legendákból, történelmi eseményekből - saját választás alapján - egy szerepjátékot várunk el a versenyzőktől, amely lehet jelmezes (vagy anélküli) jelenet, zenei játék, vagy egyéb feldolgozás. A jelenet időtartama max. 10 perc.  Az előadásra adható max. pontszám: 15 pont.
Eredményes felkészülést kívánunk!
cookieA sütik segítenek szolgáltatásaink biztosításában.